e-Podatki

Wykaz podatników VAT może pomóc weryfikować partnera

Prowadzenie publicznego rejestru podatników VAT, może stać się ważnym i skutecznym narzędziem weryfikacji kontrahenta, jednak aby tak było, powinny zostać uwzględnione uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców.

więcej >>

Split payment z poprawkami, ale niewystarczającymi

Nowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie podzielonej płatności w VAT uwzględnia niektóre z uwag zgłoszonych przez pracodawców, np. skrócenie terminu i ograniczenie przesłanek odmowy zwolnienia pieniędzy z rachunku VAT, brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu podatku na konto VAT. Jednak nadal wiele ze zgłoszonych uwag pozostaje aktualnych i powinny zostać uwzględnione na dalszym etapie prac nad ustawą - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Zmiany w wydawaniu interpretacji podatkowych nie sprzyjają MSP

System podatkowy w Polsce jest złożony, dlatego podatnicy często czują się w nim zagubieni. Ważnym narzędziem ochrony praw podatnika są indywidualne interpretacje podatkowe, które zabezpieczają przed uznaniem działań za niezgodne z przepisami przez organy skarbowe. Zmiany przepisów sprawiły, że wspomniana interpretacja coraz rzadziej spełnia swoją funkcję.

więcej >>

Konsekwencje zmian w PIT i CIT

Uszczelnienie systemu podatkowego jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Finansów. Po działaniach mających na celu zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom podatku VAT, przyszła kolej na podatek dochodowy. Projekt nowelizacji ustaw podatkowych ma przede wszystkim uszczelnić CIT i jest kolejnym po zapowiedziach gruntownych zmian systemowych oraz zastąpieniu PIT i CIT trzema nowymi ustawami, elementem uszczelniania systemu podatkowego.

więcej >>

Zmiany w PIT i CIT osłabią konkurencyjność polskich firm

Wprowadzenie ograniczenia w rozliczaniu wydatków na różnego rodzaju usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także badania rynku, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, czy gwarancji i poręczeń, utrudni prowadzenie działalności gospodarczej, pogorszy konkurencyjność polskich firm, ich ekspansję zagraniczną oraz zniechęci do inwestycji - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt ustawy dotyczący zmian w podatkach CIT i PIT.

więcej >>

Firmy boją się niesłusznych oskarżeń, że nie płacą podatku

Ministerstwo Finansów chce podawać do publicznej wiadomości ile podatku dochodowego płacą największe firmy. Proponowany sposób pokazania danych może jednak wprowadzić opinię publiczną w błąd i sprowokować podejrzenia o unikanie opodatkowania przez firmy, które nie stosują optymalizacji podatkowej, a wykazują niski dochód lub stratę z przyczyn dla gospodarki wręcz korzystnych (np. z uwagi na wysokonakładowe inwestycje) - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Split payment przyniesie także korzyści

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) uzyskają większą ochronę przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Zwiększenie bezpieczeństwa będzie szczególnie istotne dla przedsiębiorców działających w branżach wrażliwych - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Lewiatan: mali wytwórcy energii bez deklaracji podatkowych

W ślad za zwolnieniem wytwórcy energii elektrycznej z płacenia podatku akcyzowego od jej zużycia na własne potrzeby, należy również zlikwidować obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Podzielonej płatności boją się szczególnie mikrofirmy

Podatnicy stosujący tzw. podzieloną płatność (split payment) powinni uzyskać większą ochronę, żeby nie byli narażeni na zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Pozbawienie sprzedawców możliwości swobodnego dysponowania kwotą VAT pobieraną od nabywcy może zagrozić płynności finansowej mikroprzedsiębiorców. Konieczne jest też uchylenie przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia - napisała Konfederacja Lewiatan w opinii dotyczącej zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

więcej >>

Duża ulga dla małych firm ma więcej wad niż zalet

Najmniejsi przedsiębiorcy, o niskich przychodach, zapłacą dużo mniej na ubezpieczenia społeczne - proponuje Ministerstwo Rozwoju.

więcej >>

Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym

Obowiązujące od 1 stycznia br. tzw. odwrotne obciążenie w rozliczeniu podatku VAT w branży budowlanej może spowodować utratę płynności finansowej przez wiele firm. Przepisy stwarzają wiele problemów interpretacyjnych, są trudne w stosowaniu - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Nowy, prostszy wzór deklaracji VAT - opinia BCC do poselskiego projektu

Głównym założeniem poselskiego projektu ustawy o podatku od towarów i usług pozostaje uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT, ponieważ aktualna treść deklaracji jest zbyt skomplikowana, przede wszystkim ze względu na liczbę rubryk w niej zawartych. Wprowadzenie w życie nowego wzoru deklaracji pozwoli uprościć zasady rozliczeń VAT przez polskich przedsiębiorców. Polski przedsiębiorca musi poświęcić na te rozliczenia znacznie więcej czasu niż przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Projekt, złożony przez grupę posłów Kukiz15, został pod koniec stycznia skierowany w ramach konsultacji do BCC.

więcej >>

Analiza EY: Krajowa Administracja Skarbowa – nowe uprawnienia pracowników KAS mogą zaskoczyć przedsiębiorców

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która zmieni nie tylko instytucjonalne otoczenie w zakresie podatków, zacznie funkcjonować 1 marca 2017 roku. Modyfikacji ulegną również uprawnienia i gwarancje procesowe firm. Z początkiem marca zaczną obowiązywać nowe zasady prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych oraz rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych przez organy nowej administracji skarbowej. Pracownicy kontroli dostaną więcej uprawnień, a w konsekwencji wprowadzenie KAS zmieni aktualny porządek prawny.

więcej >>

BCC: Nie dla destrukcyjnych podatków

W imię właściwie pojętego patriotyzmu, mającego na względzie wzmacnianie siły gospodarki narodowej, Business Centre Club wyraża sprzeciw dla planowanego przez rząd zwiększenia opodatkowania polskich przedsiębiorców. Plany radykalnego podwyższenia stawek podatku i składek ZUS skończą się ograniczeniem przedsiębiorczości, ucieczką za granicę najbardziej aktywnych biznesmenów i w konsekwencji zahamowaniem wzrostu gospodarczego.

więcej >>

Komplikuje zamiast upraszczać - opinia BCC do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowanego przez MKiDN

Przedmiotem projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest częściowe zniesienie limitu kosztów uzyskania przychodów rozpoznawanych w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Jej celem, deklarowanym w uzasadnieniu projektu nowelizacji, jest wsparcie działalności twórczej w zakresie kultury i sztuki (realizacja tą drogą mecenatu państwa). Zasadniczą wadą projektu nowelizacji pozostaje jego przyczynienie się do dalszego pogłębiania chaosu, którym dotknięta jest regulacja prawna opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

więcej >>

Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą przedsiębiorcy

Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT.

więcej >>

Surowe kary za oszustwa VAT mogą dotknąć uczciwych przedsiębiorców

25 lat więzienia dla tych, którzy wyłudzą VAT na więcej niż 5 mln zł, przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja kodeksu karnego. W przepisach brakuje zdefiniowania okoliczności i przesłanek nałożenia kary, a także powiązania jej wysokości z wielkością uszczuplenia podatkowego oraz stopniem przyczynienia się do powstania uszczuplenia. Kary mogą dotknąć także przedsiębiorców, którzy nie działają w celu wyłudzenia podatku - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Lewiatan: Pracodawcy chcą interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od handlu

Konfederacja Lewiatan apeluje do ministerstwa finansów o szybkie wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. Wzbudza on nadal wiele wątpliwości, np. czy jest zgodny z dyrektywą VAT. Ich rozstrzygnięcie jest ważne dla przedsiębiorców.

więcej >>

Lewiatan: 25 lat więzienia nie tylko za oszustwa w VAT

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zwiększenie kar za oszustwa w podatku VAT, mogą mieć zastosowanie także dla przedsiębiorców nie działających w celu dokonania wyłudzenia podatku. Maksymalna kara ma wynieść 25 lat więzienia!

więcej >>

Na niższym CIT małe firmy skorzystają 57 zł miesięcznie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatek CIT dla małych podatników z 19 do 15 proc. To rozwiązanie nie poprawi warunków rozwoju małych firm, obejmie bowiem mniej niż 8 proc. przedsiębiorstw. I nie pozostawi w ich kieszeniach pieniędzy wspierających rozwój. Jednocześnie zmniejszy wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządów. 

 
więcej >>

Podatek od handlu przyniesie więcej szkód niż korzyści

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie płaciło nie więcej niż 200 przedsiębiorstw. Jednak skutki jego wprowadzenia odczują także ich pracownicy, akcjonariusze, dostawcy i przede wszystkim konsumenci. Podatek narusza swobodę przedsiębiorczości i przepisy dyrektywy VAT i akcyzowej. Jest również sprzeczny z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej - uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

Nowe obowiązki sprawozdawcze mocno obciążą firmy

Wprowadzanie nowych obowiązków dla podatników, jak np. przesyłanie całej ewidencji VAT do organów podatkowych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, powinno odbywać się z poszanowaniem podatników, z uwzględnieniem ich możliwości fizycznych, finansowych i czasowych - apeluje Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Unikanie opodatkowania: prawo nie może działać wstecz

Podczas prac nad Ordynacją podatkową posłowie Podkomisji do monitorowania systemu podatkowego przyjęli poprawkę, zgodnie z którą przepisy wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania będą mieć zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie ustawy, a nie do czynności dokonanych po tym dniu. Ten przepis budzi wątpliwości - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Pracodawcy chcą wyższej ulgi na badania i rozwój

Obecne preferencje podatkowe nie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga podatkowa w wysokości odliczenia 30% kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników, oraz 20% (MŚP) i 10% (duże), jeżeli chodzi o pozostałe koszty jest niewystarczająca. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje jej podwyższenie.

więcej >>

Pod pretekstem obniżenia podatku CIT nowelizowana ustawa wprowadza niekorzystne dla przedsiębiorców regulacje

Zasadniczym celem zmian w ustawach o PIT i CIT jest „realizacja zapowiedzi wyrażonej w exposé premier Beaty Szydło”, polegającej na obniżeniu stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników do wysokości 15%. Jednak zmiana ta jest tylko elementem szerszych zmian, które zakłada projekt nowelizacji. Większość pozostałych projektowanych regulacji jest jednoznacznie niekorzystna dla przedsiębiorców.

więcej >>

Przedsiębiorcy boją się klauzuli obejścia prawa podatkowego

Rząd przyjął klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny jej wprowadzenia, ale zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika.

więcej >>

Z obniżki CIT skorzysta niewiele firm

Rząd chce od przyszłego roku obniżyć podatek CIT dla małych i nowych firm z 19 do 15 proc. To krok w dobrym kierunku, ale przyniesie korzyści tylko nielicznym, ponieważ większość drobnych firm płaci podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

więcej >>

Zmiany w podatku akcyzowym zwiększą szarą strefę

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla firm pośredniczących w handlu wyrobami tytoniowymi przyczyni się do zwiększania szarej strefy, uszczupli wpływy podatkowe oraz niekorzystnie wpłynie na konkurencję pomiędzy podmiotami działającymi w szarej strefie, a tymi które zajmują się legalnym handlem - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając poselski projekt ustawy o podatku akcyzowym przedstawiony przez Kukiz`15.

więcej >>

Stawka podatku od handlu detalicznego powinna być liniowa i nie wyższa niż 0,4 proc.

Stawka podatku od handlu detalicznego powinna być liniowa i nie wyższa niż 0,4 proc., należy zrezygnować z łącznego opodatkowania "sieci handlowych", zbyt krótkie jest też vacatio legis. Ponadto zaproponowane rozwiązania są niezgodne z prawem unijnym - uważa Konfederacja Lewiatan oceniając projekt ustawy o podatku od handlu detalicznego.

więcej >>

Podatek od sprzedaży detalicznej szkodliwy dla gospodarki

Przedstawiamy 9 powodów, dla których Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej jest szkodliwa dla gospodarki.

więcej >>

Klauzula obejścia prawa podatkowego może wyrządzić wiele szkód

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan dostrzega przyczyny wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Zgadza się z tym, że międzynarodowe unikanie opodatkowania prowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i ogranicza możliwości realizacji potrzeb państwa, zaburza uczciwą konkurencję oraz zmniejsza stan środków pieniężnych w polskim systemie bankowym. Niemniej jednak zwraca uwagę na znaczące ryzyka związane z wprowadzeniem instytucji, która istotnie obniży standard ochrony praw podatnika.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o CIT zwiększy biurokrację i koszty

Znaczna część metod przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej, zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), spowoduje istotne zwiększenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników, powodując wzrost kosztów stosowania przepisów podatkowych - ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Zmiana ustawy o VAT niekorzystna dla firm

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług są konieczne, ale potrzebujemy ewolucji a nie rewolucji. Projekt ustawy o VAT, zaprezentowany na stronie internetowej PiS, budzi duże wątpliwości w zakresie przyjętej koncepcji zwalczania oszustw i wyłudzeń w VAT - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Szczepienia w pracy przeciwko grypie? Konsekwencje podatkowe

Szczepienia przeciwko grypie mogą być ujęte w kosztach przedsiębiorstwa, obniżając tym samym wysokość podatku dochodowego przez firmę. Zarazem w większości przypadków po stronie pracowników takie szczepienia będą przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT.

więcej >>

Pracodawcy czekają na nową ordynację podatkową

Rząd przyjął założenia do ordynacji podatkowej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa ordynacja podatkowa jest potrzebna, tak samo jak nowe spojrzenie administracji podatkowej na podatnika. Powinna ona uwzględniać zasadę zaufania obywatela do państwa, jak i państwa do obywatela.

więcej >>

Więcej pieniędzy w gminach po wyroku Trybunału Sprawiedliwości

Gmina wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi jest jednym podatnikiem VAT – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten wyrok oznacza szanse na znaczne oszczędności dla polskich samorządów, zwłaszcza tych realizujących duże inwestycje.

więcej >>

Ograniczenia w obowiązku korygowania podatku VAT u podmiotów pozostających w likwidacji lub upadłości

Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzi nowe zasady dotyczące korygowania VAT dla podmiotów będących w stanie likwidacji bądź upadłości. W efekcie zmian na upadłego lub likwidowanego dłużnika nie będzie nakładany obowiązek korekty podatku VAT naliczonego.

więcej >>

Bardziej opłaca się sezonowa praca za granicą niż w Polsce nawet pod względem podatków

Polski fiskus lepiej traktuje pracujących sezonowo za granicą niż w Polsce. Pracując za granicą jesteśmy w stanie nie tylko więcej zarobić, ale praca za granicą jest także bardziej korzystna ze względów podatkowych, gdyż można liczyć na dodatkowe zwolnienie.

więcej >>

Konfederacja Lewiatan popiera rządowy projekt zmian w akcyzie

23 marca br. został opublikowany rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowelizacja przede wszystkim eliminuje podwójny system dokumentacji akcyzowej i jest to jedno z wielu rozwiązań postulowanych przez przedsiębiorców. Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt wymaga jeszcze doprecyzowania w niektórych miejscach, ale ogólnie organizacja projekt ocenia pozytywnie. więcej >>

MF chce zablokować prezydencki projekt ordynacji podatkowej

Do takich informacji dotarł dziennik „Puls Biznesu”. Wg rewelacji gazety, Ministerstwo Finansów pomimo że publicznie nie krytykuje propozycji prezydenta, to jednak po cichu przekonuje rząd do odrzucenia projektu ordynacji podatkowej. więcej >>

Kto skorzysta na nowych zasadach rozliczania podatku od aut służbowych?

Z początkiem tego roku w życie weszły zmiany dotyczące rozliczania podatku od użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. Eksperci firmy Grant Thornton są zdania, że zmiany w podatku od aut służbowych są korzystne, ale tylko dla najbogatszych.

więcej >>

Czy nie płacąc podatku, można skorzystać z ulgi na dzieci?

Resort finansów wyjaśnił, że osoby, które nie wykazały podatku w zeznaniu rocznym, mogą skorzystać z ulgi na dzieci, trzeba spełnić tylko jeden ważny warunek.

więcej >>

Szykowane zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Informacji Podatkowej

Zmiany w strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu Krajowej Informacji Podatkowej zostały zainicjowane po analizie jej działania. Zmiany te mają na celu zapewnienie optymalnego wsparcia podatników, a dzięki wzmocnieniu KIP ma nastąpić przyspieszenie wydawania interpretacji indywidualnych. więcej >>

Czy świadcząc usługi księgowe można skorzystać ze zwolnienia z VAT?

10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, tzw. ustawy deregulacyjnej. Na mocy nowelizacji zmieniły się przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Czy po zmianach biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty? więcej >>

W 2014 r. podatnicy oszukali nasz kraj na 7 mld zł

Według szacunków Ministerstwa Finansów kwota oszustw w VAT, które zostały wykryte, wyniosła siedem miliardów trzysta milionów złotych. Według danych szacunkowych resortu urzędy kontroli skarbowej naliczyły w ubiegłym roku około 412 mln zł niezapłaconego podatku akcyzowego i 548 mln zł niezapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych. więcej >>

2.1. Budżet traci przede wszystkim przez VAT

Z opublikowanego we wtorek przez resort finansów Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok wynika, że prawie 90 proc. strat podatkowych budżetu dotyczy VAT. W przyszłym roku właśnie ten obszar trafi więc pod lupę fiskusa. więcej >>

2.1. Nie daj się zrobić w słupa!

Kontrola Skarbowa zwraca uwagę na zagrożenia związane z działalnością zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami podatku w kampanii informacyjnej „Nie daj się zrobić w słupa". Jej celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. więcej >>

2.1. List do podatników VAT ws. zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki wystosowały list ostrzegawczy skierowany do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu paliwami ciekłymi. Poinformowali w nim o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie paliwami. więcej >>

2.2. Rada Legislacyjna i partnerzy społeczni o projekcie zmian w ustawie o PIT

Działająca przy rządzie Rada Legislacyjna oraz partnerzy społeczni odnieśli się do projektu zmian w ustawie o PIT i Ordynacji podatkowej, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Uwagi dotyczą przede wszystkim okresu przedawnienia, ciężaru dowodu oraz stawki podatkowej do dochodów ze źródeł nieujawnionych. więcej >>

2.1. Przedsiębiorcy sprawdzają swoich klientów w BIG

Prawie jedna trzecia firm (32 proc.) w ostatnim kwartale sprawdzała swoich klientów w prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej rejestrze dłużników. Weryfikacja klientów to obecnie jeden z najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców sposobów na „finansową profilaktykę”. Dane te przedstawiono w 27. edycji „Raportu BIG”. więcej >>

2.1. NSA: Koszty prac rozwojowych

Koszty wypracowania koncepcji audycji telewizyjnych ponoszone są w celu uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny niedawnym wyrokiem (sygn. II FSK 2070/12) zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych. więcej >>

2.1. 80 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wystawia tylko faktury papierowe

Aż 80 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wystawia wyłącznie faktury papierowe. Jedną z głównych barier dla wzrostu popularności e-faktur jest obawa przed urzędnikami skarbowymi oraz brak odpowiedniej znajomości przepisów dotyczących dokumentacji elektronicznej. Tak wynika z badania Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie BillBird S.A. więcej >>

2.1. ECOFIN o unikaniu opodatkowania i pobudzeniu wzrostu gospodarczego w UE

Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do pewnych kategorii dochodów podatników, które są ulokowane w innym państwie niż państwo pochodzenia – to jedno z postanowień spotkania Rady ECOFIN, które odbyło się w dniu 14 października br. w Luksemburgu. Zmiany te mają wzmocnić działania w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, wydajność i skuteczność poboru podatków oraz zapewnić oszczędności dla administracji podatkowych i podmiotów gospodarczych. Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r. więcej >>

2.2. Ujednolicenie terminologii w słowniczku ordynacji podatkowej

Słowniczek ordynacji podatkowej powinien ustalać jednolitą terminologię, która stosowana byłaby we wszystkich przepisach prawa podatkowego. Ujednolicenie terminologii miałoby pomóc w ograniczeniu występowania problemów z interpretacją poszczególnych pojęć. Resort Gospodarki przygotował projekt rekomendacji zmian w Ordynacji podatkowej. więcej >>

2.1. MF: Kwota zmniejszająca podatek dochodowy od osób fizycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Komunikat w tej sprawie wydał Minister Finansów.
więcej >>

2.2. Przedsiębiorcy nie zgadzają się na naliczanie podatku do 5 lat wstecz

Przedsiębiorcy mają dość zmian w interpretacjach podatkowych i naliczania podatku nawet do 5 lat wstecz. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wielu badanych rozważałaby w takiej sytuacji nawet zakończenie działalności czy też przejście do tzw. szarej strefy. więcej >>

2.1. Zmiany w podatkach zapowiedziane przez premier Kopacz a przedsiębiorcy

Zmiana zasad działania administracji podatkowej, przyspieszenie prac nad nową Ordynacją podatkową i dalsze wzmacnianie stabilności finansów publicznych. To zapowiedzi premier Ewa Kopacz z exposé w Sejmie w dniu 1 października 2014 r. więcej >>

2.2. Stanowisko MF do orzeczeń WSA w sprawie tzw. janosikowego

W dniu 29 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 4 decyzje Ministra Finansów określające wysokość zobowiązania Województwa Mazowieckiego z tytułu wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej (tzw. janosikowe) na 2013 r. za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zdaniem Ministerstwa Finansów, orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie odzwierciedlają wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącego tzw. Janosikowego wpłacanego przez województwa. Stwierdził on, że zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, chyba że wcześniej zostaną uchylone lub zmienione przez ustawodawcę. Resort zamierza po otrzymaniu i przeanalizowana pisemnego uzasadnienia wyroku, wnieść skargi kasacyjne do NSA. więcej >>

2.1. Milcząca interpretacja

Przepis ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim pojęcie „niewydanie interpretacji” nie oznacza braku jej doręczenia w terminie określonym w art. 14d tej ustawy jest zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak orzekł w dniu 25 września br. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ordynacji podatkowej w kwestii tzw. milczącej interpretacji. więcej >>

2.1. Podatkiem w dłużników

Fiskus uniemożliwia wyjście z długów osobom, które wpadły w spiralę zadłużenia – zwrócił uwagę niezrzeszony poseł Łukasz Gibała. więcej >>

2.1. Rejestr dłużników a prawo do prywatności

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, planowany przez Ministerstwo Finansów rejestr dłużników powinien być tworzony z zachowaniem prawa do prywatności. Chociaż, zdaniem Lewiatana, pomysł, aby informacje o zaległościach podatkowych i innych daninach publicznych dostępne były dla uczestników rynku, z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu jest słuszny, jednak udostępnianie tego rodzaju informacji powinno się jednak odbywać w ściśle określonych ramach prawnych, zapewniających obywatelom niezbędne gwarancje, tak aby chronić ich prawo do prywatności. więcej >>

2.1. W wariancie mieszanym bez pełnego odliczenia wydatków eksploatacyjnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn. IPTPP4/443-370/14-2/JM) w sprawie wykładni przepisów związanych z pełnym odliczeniem podatku VAT z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystanych do celów służbowych i prywatnych. Stwierdził w niej, że – z uwagi na przepisy art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 2 ustawy, które mają na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku – wykorzystując samochód w tzw. wariancie mieszanym (czyli wykorzystywanym do celów służbowych i prywatnych) nie można odliczyć wszystkich wydatków eksploatacyjnych. więcej >>

2.1. Raport „Podatek VAT w Polsce

Pracodawcy RP przygotowali raport o podatku VAT, bazujący na wynikach badań przeprowadzonych we współpracy z TNS Polska S.A. Zidentyfikowano w nim najważniejsze trudności prawne i ekonomiczne, na które napotykają przedsiębiorcy sektora MŚP, rozliczając bieżącą działalność gospodarczą. więcej >>

2.2. Uchwała NSA dotycząca zwrotu nadpłaty podatku VAT i akcyzy uderzy w konsumentów

Skutki kontrowersyjnej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej zwrotu nadpłaty podatku VAT i akcyzy odczują konsumenci, a nie producenci i sprzedawcy. Zwracają na to uwagę eksperci Pracodawców RP. więcej >>

2.1. Dwukrotna podwyżka odsetek od zaległości podatkowych

Aktualna stawka odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowym wynosi 10 proc. rocznie. Ministerstwo Finansów planuje jej dwukrotny wzrost. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że tak drastyczna podwyżka stawek jest nieuzasadniona i stanowi nadmierny przejaw fiskalizmu, który boleśnie może dotknąć wszystkie firmy, a nie tylko te nieuczciwe. więcej >>

2.1 Przedsiębiorcy przechodzą na ryczałt

Już prawie milion osób płaci podatek w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Często prowadzący firmę rezygnują z rozliczania kosztów i wybierają właśnie ryczałtowy sposób rozliczania się. Jest prostszy, a stawki są niższe. więcej >>

2.2. Konieczne zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Konfederacja Lewiatan uważa, że działalność socjalna w firmie powinna móc obejmować także finansowanie albo dofinansowanie opieki medycznej dla pracowników. Organizacja opracowuje szerszy projekt nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). więcej >>

2.1. Jednolity Plik Kontrolny

Od początku 2016 r. obowiązywać mają nowe standardy dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, tzw. Jednolity Plik Kontrolny ze standardem XML. Jego wprowadzenie przewiduje, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

2.1. Od lipca br. obniżenie kosztów akceptowania kart płatniczych

Ministerstwo Finansów przewiduje, że od lipca br. nastąpi wyraźne obniżenie kosztów akceptowania kart płatniczych przez punkty handlowo-usługowe. Ma to związek z nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która znacznie redukuje wysokość jednej z głównych opłat, ponoszonych przez punkty handlowo-usługowe na rzecz agentów rozliczeniowych z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi. więcej >>

2.1. Rosną pozapłacowe koszty pracy w Polsce

Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w pierwszym kwartale 2014 r. pozapłacowe koszty pracy wzrosły w Polsce o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu całkowitym koszty pracy zwiększyły się natomiast o 4,2 proc. Mocniejszy wzrost kosztów pozapłacowych odnotowano tylko w Bułgarii. więcej >>

2.1. Rosną pozapłacowe koszty pracy w Polsce

Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że w pierwszym kwartale 2014 r. pozapłacowe koszty pracy wzrosły w Polsce o 6,7 proc. rok do roku. W ujęciu całkowitym koszty pracy zwiększyły się natomiast o 4,2 proc. Mocniejszy wzrost kosztów pozapłacowych odnotowano tylko w Bułgarii. więcej >>

2.1. Wzrasta obciążenie podatkami

Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej wzrosło obciążenie podatkami. W 2012 r. tylko w sześciu krajach Unii Europejskiej relacja podatków do produktu krajowego brutto uległa obniżeniu. Gdzie jest lepiej? W Portugalii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, na Litwie, w Szwecji oraz Rumunii. Równocześnie obciążenie podatkami wzrosło w 23 krajach UE. więcej >>

2.2. Preferencyjny podatek również, gdy basen jest wykorzystywany komercyjnie

Pomieszczenia wykorzystywane 
do działalności leczniczej mogą być opodatkowane niższą stawką. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygnatura akt: I SA/Sz 32/14) wynika jednak, że z preferencyjnej stawki można skorzystać również wówczas, gdy basen, sala fitness czy sauna wykorzystywane są również do celów komercyjnych. więcej >>

2.1. RPO: Wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego

Kwota wolna od podatku jest kształtowana w oderwaniu od sytuacji najuboższej części społeczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra finansów Mateusza Szczurka w sprawie kwoty wolnej od dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. więcej >>

2.1. Sportowcy, artyści i naukowcy z liniowym PIT

Sportowcy, artyści i naukowcy mogą opodatkować 19-proc. stawką PIT przychody z działalności wykonywanej osobiście, jeśli uzyskują je w ramach działalności gospodarczej. W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (DD2/033/30/KBF/14/RD-47426), stwierdzając, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2–8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem że uzyskuje je w warunkach odpowiadających definicji działalności gospodarczej. więcej >>

2.2. Zwolnienie podatkowe do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W dniu 21 maja br. Minister Finansów wydał Interpretacje ogólną w tym zakresie. więcej >>

2.1. Nowy Kodeks podatkowy

Ministerstwo Finansów wystąpiło do zespołu programowania prac rządu z wnioskiem o powołanie komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego. W jej skład mają wejść m.in. przedstawiciele pracodawców. Zadaniem komisji będzie przygotowanie założeń nowego Kodeksu podatkowego, który zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Ordynację podatkową. więcej >>

2.1. NIK skontrolował procedury zwalczania oszustw podatkowych

Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym. Tak wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Chociaż Minister Finansów podejmował liczne działania zmierzające do zminimalizowania skali oszustw podatkowych, doprowadzając m.in. do zmiany ustawy o VAT, w badanym okresie jednak nastąpił gwałtowny wzrost uszczupleń VAT, przy jednocześnie niskim poziomie kwot odzyskiwanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. więcej >>

2.1. RPO apeluje do Ministra Finansów ws. trudności w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej

Przepisy dotyczące korzystania z ulgi prorodzinnej są niespójne. Podatnicy są bowiem zachęcani do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, a na skutek uzyskania przez dziecko dochodów przekraczających limit – w okresie, za który ulga nie przysługuje – nie mają możliwości skorzystania z niej. Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich taka konstrukcja stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszonej kwestii, a w szczególności o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych zmierzających do zmiany kwestionowanego rozwiązania prawnego.
więcej >>

2.2. Miejsce świadczenia usług. Co z VAT?

Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, który ma implementować dyrektywę Rady w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów) w miejscu ich konsumpcji. więcej >>

2.2. NSA: Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Jeżeli organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności zostanie uchylone oraz postępowanie egzekucyjne umorzone, przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie nastąpi. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 8/13). więcej >>

2.1. Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę

Nowe zasady odliczania VAT od pojazdów służbowych i perspektywa wprowadzenia do ordynacji podatkowej klauzuli przeciw obejściu prawa to tylko niektóre wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Dyskutowano o nich podczas konferencji "Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę", nad którą patronat objęli Pracodawcy RP. więcej >>

2.2. Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń

Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń. Jej zdaniem konieczne jest wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy, aby przedsiębiorcy realizujący długoterminowe kontrakty podpisane przed uchwaleniem ustawy nie znaleźli się w pułapce  oraz wprowadzenie rocznego zamiast miesięcznego limitu składek. więcej >>

2.1. Ministerstwo finansów będzie walczyć z przestępczością podatkową

Wiceminister finansów Janusz Cichoń zapowiedział walkę z wzrastającą przestępczością podatkową. Służyć temu ma pakiet zmian prawnych, które poprawią ściągalność podatków oraz zachęcą do uczciwego rozliczania się z należności wobec fiskusa. Wysłano go już w ubiegłym tygodniu do Brukseli. Jest on ściśle związany z Aktualizacją Programu Konwergencji, stanowiącej zasadniczą część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2014-2017. Plan ten przyjęła w dniu 22 kwietnia br. Rada Ministrów. więcej >>

2.1. Organy podatkowe nadużywają swoich uprawnień

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan w liście skierowanym do Ministerstwa Finansów zwraca uwagę na to, że organy podatkowe nagminnie nadużywają swoich uprawnień. Wskazuje przy tym m.in. na patologie związane z prowadzonymi wobec przedsiębiorców czynnościami sprawdzającymi. więcej >>

2.1. MF wyjaśniło nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Skorzystanie z pełnego odliczenia VAT na pewno będzie trudne i obwarowane licznymi warunkami. Jakimi? Ministerstwo Finansów przygotowało na ten temat broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany. więcej >>

2.2. MF: Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej

Minister Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnił, że określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług, należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. więcej >>

2.1. Etyka w działalności biegłych rewidentów

Komisja Nadzoru Audytowego zwróciła uwagę na zagrożenia etyczne powstające po stronie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów, jeżeli ich wybór na biegłego do spraw szczególnych odbył się bez pisemnej zgody wnioskodawców (akcjonariuszy mniejszościowych). Aby zredukować to ryzyko do akceptowalnego poziomu, sugeruje się wprowadzenie minimalnego zabezpieczenia. Na czym ono polega? więcej >>

2.1. Składanie deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan wprowadzenie obowiązku składania określonych deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej to dobre rozwiązanie. Niektóre propozycje wymagają jednak zmian, np. sankcja za niezłożenie deklaracji w formie elektronicznej, umożliwienie rozliczania w ten sposób podatku od nieruchomości. więcej >>

2.1. Czy będzie rejestr nieuczciwych podatników

Czy Ministerstwo Finansów stworzy rejestr nieuczciwych podatników? Obawa przed trafieniem na taką listę miałyby motywować do płacenia podatków w terminie, wskutek czego zwiększyłyby się bieżące dochody budżetu. więcej >>

2.1. Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczono możliwości uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów odniosło się do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Mariusza Szulca pt. „Twórcy oraz ich kontrahenci muszą skorygować PIT, począwszy od 2008 r." więcej >>

2.1. Polski system podatkowy coraz mniej przyjazny

Pracodawcy RP zwracają uwagę na to, że polski system jest coraz mniej przyjazny. Już wkrótce przedsiębiorcy, którzy będą chcieli odliczyć podatek VAT od nabywanych samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, będą musieli składać informację VAT–26. Konieczność przekazywania zbyt wielu danych w tym celu jest jednak zbyt rygorystyczna – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb. Może to zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z tego instrumentu. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów wśród nominowanych w plebiscycie Akcenty 2013

Ministerstwo Finansów zostało nominowane w 2. edycji plebiscytu Akcenty 2013, organizowanego przez branżowy portal e-petrol za działania przeciwdziałające nadużyciom w obrocie paliwami. więcej >>

2.1. Zwiększanie obciążeń fiskalnych to zły pomysł

Zwiększanie obciążeń fiskalnych może być złym pomysłem, nawet z punktu widzenia wąsko pojmowanego interesu budżetu państwa. Wypowiedzieli się na ten temat eksperci Pracodawców RP. więcej >>

2.1. Polski system podatkowy nadal skomplikowany i mało wydajny

Opodatkowanie jest nadal jednym z istotnych czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Tak wynika z raportu „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014”, który przygotował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Chociaż międzynarodowe raporty analizujące warunki prowadzenia biznesu w większości pokazują, że w Polsce jest pod tym względem dość dobrze, jednak w kluczowych obszarach brak jest pozytywnych zmian. więcej >>

2.1. Faktury w formie elektronicznej nadal mało popularne

Nadal mało osób korzysta z e-faktur. Jak podał "Puls Biznesu", powołując się na badanie TNS OBOP dla koalicji "Wybieram e-faktury", pomimo, że 88 proc. respondentów słyszało o e-fakturach, to korzysta z nich tylko co czwarty, a ponad połowa nie chce otrzymywać takich dokumentów. więcej >>

2.2. Sąd nie może orzekać na niekorzyść skarżącego podatnika

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie: czy sąd administracyjny orzekając w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jest zobowiązany stosować zasadę zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego, wyrażoną w art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeśli nie stwierdzi naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności? więcej >>

2.1. Ordynacja podatkowa powinna być przejrzysta i efektywna

Ordynacja podatkowa musi być przyjazna i bezpieczna dla uczciwych podatników, zapewniać ochronę praw przedsiębiorców oraz pozwolić na skuteczny i tani wymiar oraz egzekucję zobowiązań. Nad tym, w jaki sposób ordynacja podatkowa może zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji, jakie powinny być ramy nowej ordynacji oraz czy przepisy ordynacji zapewnią skuteczną ochronę praw przedsiębiorców dyskutowano w dniu 23 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim podczas seminarium eksperckiego "Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa". więcej >>

2.2. Wirtualne biura nie podobają się urzędnikom

Zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura? Wydaje się proste. Niestety przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, spotykają się z utrudnieniami ze strony organów podatkowych. Sprawą zajęła się Rzecznik Praw Obywatelskich, która zaapelowała do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
więcej >>

2.1. Kredyt podatkowy – dla kogo?

Posłowie PO przedstawili projekt ustawy skierowanej m.in. do osób bezrobotnych, absolwentów oraz osób po 50. roku życia. Wprowadzono w niej wiele zmian do instytucji tzw. kredytu podatkowego. Eksperci Konfederacji Lewiatan ostrzegają jednak, że z nowych propozycji skorzystają tylko ci, którzy zaakceptują większe ryzyko podatkowe. Niezapłacone w pierwszych dwóch latach zobowiązania trzeba będzie bowiem zwrócić. więcej >>

2.2. Co dalej z oskładkowaniem umów cywilnoprawnych

Rząd zamierza oskładkować nie tylko umowy zlecenia, zapowiada również objęcie ubezpieczeniem społecznym umowy o dzieło. więcej >>

2.1. Co dalej z leasingiem

Projekt nowelizacji ustawy o VAT podlega nadal konsultacjom społecznym, ale wzbudza już wiele kontrowersji. Chodzi o planowane zmiany w zasadach odliczania podatku VAT dotyczące m.in. leasingowanych aut firmowych. Zastrzeżenia do projektu zgłosił m.in. Związek Polskiego Leasingu. Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu przypomina, że podstawą zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów działań jest decyzja Rady UE. więcej >>

2.2. Dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe

Od 1 stycznia br. stawka akcyzy na wyroby tytoniowe wzrosła o 5 proc. Jeszcze do końca lutego będzie można znaleźć papierosy ze starą ceną, ale od marca wszyscy palacze zapłacą więcej o ok. 1 zł za paczkę. Czy dzięki temu wpływy do budżetu będą na pewno wyższe?
więcej >>

2.1. Rosną zaległości finansowe przedsiębiorców wobec sektora finansów publicznych

Coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem płatności na rzecz sektora finansów publicznych. Minister Finansów przedstawił informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Dane obejmują przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, spółki nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
więcej >>

2.2. Ministerstwo finansów i gospodarki nie zgadzają się w sprawie ograniczenia odliczeń VAT od aut osobowych

Co dalej z odliczeniem VAT od samochodów osobowych? Ministerstwo finansów i gospodarki mają sprzeczne pomysły dotyczące ograniczenia tych odliczeń. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński proponuje bowiem wprowadzenie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, które wykorzystywane są w prowadzeniu działalności gospodarczej. więcej >>

2.1. Czy zakres wydawanych interpretacji indywidualnych zostanie zawężony?

Czy Ministerstwo Finansów planuje pozbawić podatników prawa do uzyskania interpretacji indywidualnej, dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego? Zwracają uwagę na to eksperci Pracodawców RP. więcej >>

2.1. Czy przedsiębiorcy zaoszczędzą na autach z kratką

Od początku stycznia 2014 r. na zakupie nowego samochodu będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na pewien czas wróci bowiem tzw. kratka. Dlaczego? więcej >>

2.1. Zmiany w przepisach dotyczących spółek komandytowo-akcyjnych

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że to spółka, a nie jej wspólnicy, będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym. Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych będą opodatkowani natomiast z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę. więcej >>

2.2. Wydatki na poczęstunek stanowią koszty uzyskania przychodu

Ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

2.1. RPO: Konieczna kompleksowa i systemowa reforma prawa podatkowego

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do prezydenta Bronisława Komorowskiego o powołanie przy swojej kancelarii komisji kodyfikacyjnej. Miałaby ona przeprowadzić kompleksową i systemową reformę prawa podatkowego. więcej >>

2.1. Prawo do zwrotu VAT majątkowym prawem spadkodawcy

Spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazane w ustawie o zwrocie wydatków, przejmuje także – odpowiednio – majątkowe prawa spadkodawcy. Nie można przy tym ograniczać uprawnienia spadkodawcy do otrzymania kwoty zwrotu, jeżeli wniosek o zwrot został złożony przez spadkobiercę. Minister finansów odpowiedział na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej z dnia 24 września 2013 r., nr SPS-023-21227/13, w sprawie zastosowania regulacji art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa do dziedziczenia prawa do zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. więcej >>

2.1. Uszczelnienie polskiego systemu podatkowego

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzonych zostanie wiele zmian w podatkach dla firm, m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowo-akcyjnych, opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek (będących własnością polskich firm), a także wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte wprowadzane zmiany mają na celu w ciągu kilku lat uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Niektóre z propozycji powinny zostać jak najszybciej doprecyzowane, jeżeli mają być prawidłowo stosowane w praktyce. więcej >>

2.1. Syndycy i sędziowie przeciw zwracaniu VAT za dłużników

Syndycy i sędziowie skrytykowali obowiązek zwracania VAT za dłużników. Od stycznia br. syndycy korygują VAT za upadłego dłużnika, jeśli ten nie zapłacił kontrahentowi za dostawę w ciągu 150 dni. Obowiązek ten skrytykowano podczas V Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013. więcej >>

2.1. IKE i IKZE bardziej atrakcyjne pod względem podatkowym

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dwie części III filara, nie cieszą się wśród Polaków zbyt dużą popularnością. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że system ten powinien być bardziej atrakcyjny pod względem podatkowym. Konieczne jest również podjęcie działań upowszechniających wiedzę na jego temat. więcej >>

2.2. Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział na postulaty związków zawodowych

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, po kolejnym posiedzeniu Komisji Trójstronnej bez związkowców (w składzie rząd i pracodawcy) ocenił, że spotkania te są teraz dużo mniej efektywne. Zapowiedział, że nie będzie ustawać w zapraszaniu związków, aby wróciły do prac w Komisji. "Jesteśmy cały czas gotowi do dyskusji" - zadeklarował minister. więcej >>

2.1. Nieodpłatne świadczenia pracownicze w TK

W dniu 21 października Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z konstytucją przepisów dot. opodatkowania tzw. nieodpłatnych świadczeń. Właśnie dlatego NSA nie wydał jeszcze uchwały ws. imprez integracyjnych pracowników. więcej >>

2.1. Sprzedaż faktur sposobem na opóźnienia w płatnościach

Firmy zmagają się z problemem opóźniania płatności. Kłopoty z długami ma np. o 21 proc. przedsiębiorstw transportowych więcej niż w roku 2012. Jak się okazuje, obecnie firmy częściej decydują się na sprzedaż faktur jeszcze przed datą wymagalności. więcej >>

2.1. Kiedy fiskus nadużywa swoich uprawnień

Urzędy skarbowe wysyłają do przedsiębiorców wezwania nakazujące ujawnienie wysokości sprzedaży. Zdaniem Konfederacji Lewiatan to kolejny przykład restrykcyjnego postępowania wobec biznesu, a fiskus dążąc do wykrycia nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorców czasem nadużywa swoich uprawnień do przeprowadzenia czynności sprawdzających i swoimi żądaniami wykracza poza te wynikające z przepisów prawa. więcej >>

2.1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący podatków i opłat lokalnych w uzdrowiskach

Podatki od nieruchomości związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w uzdrowiskach są zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny w dniu 26 września 2013 r. rozpoznał wniosek Rady Miasta Kołobrzeg dotyczący podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. więcej >>

2.1. Podatki najważniejszą barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem to według polskich przedsiębiorców najważniejsza bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszej edycji raportu pn. „Przedsiębiorczość w Polsce”, który publikuje co roku resort gospodarki. więcej >>

2.2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych o deregulacji

Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpoczęła już prace nad projektem ustawy drugiej transzy deregulacyjnej. Zmiany mają objąć kolejnych 91 profesji, w tym doradcę podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła uwagę, że rozwiązania zaproponowane w projekcie mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. więcej >>

2.1. Wystarczy ogólna nazwa towaru lub usługi

Minister Finansów wydał w dniu 12 września br. interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach. Zgodnie z nią możliwe jest wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących. więcej >>

2.1. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania

W ubiegłym tygodniu odbył się szczyt G20 w Petersburgu. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania to jeden z priorytetów światowej gospodarki. Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowaniu podlegałby dochód w miejscu jego uzyskania. Dzięki temu wielkie międzynarodowe koncerny nie będą już mogły opodatkowywać swoich dochodów tam, gdzie obowiązują najniższe stawki. Priorytetowe ma być również wprowadzenie jako międzynarodowego standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych do końca 2015 r. więcej >>

2.1. Podwyższone stawki VAT do końca 2016

Stawki VAT będą utrzymane na obecnym poziomie, czyli 23 proc., do końca 2016 r. Nie jest to nic zaskakującego - tak premier Donald Tusk odniósł się do planów ministerstwa finansów. więcej >>

2.1. Podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania

Podatnik zakładający spółkę cywilną powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania, nawet jeżeli już z innej działalności gospodarczej rozlicza się już ryczałtem. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

2.2. Wydatki uznane za koszt podatkowy nie mogą być zbędne

Aby wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy, nie musi być związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą spółki. Ważne, żeby nie był zbędny. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów chce uregulować działalność firm pożyczkowych

Ministerstwo Finansów chce uregulować rynek pożyczek pozabankowych. W tym celu planuje utworzenie rejestru firm pożyczkowych. Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała nowe uprawnienia, a kary za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia będą wyższe. Być może wprowadzony zostanie również limit maksymalnego kosztu kredytu. więcej >>

2.1. NSA: urząd musi w interpretacji dokładnie ocenić sytuację podatnika

W interpretacji udzielanej na wniosek podatnika urząd skarbowy musi dokładnie przeanalizować sytuację pytającego oraz odnieść się do orzecznictwa i literatury prawniczej. Tak orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

2.2. Rząd za objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Zmiany ograniczono do spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych. więcej >>

2.1. Akcyza na paliwo do firmowych samolotów

Paliwo kupowane przez firmy przewożące własnym samolotem członków zarządu i pracowników nie jest zwolnione z podatku akcyzowego. Minister finansów zmienił, jego zdaniem, błędną interpretację warszawskiej Izby Skarbowej. więcej >>

2.2. Kiedy składka ZUS od bonów pracowniczych

Jeżeli pracodawca przyznaje pracownikom bony z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez uwzględnienia jego sytuacji socjalnej, powinien odprowadzić od nich składki ZUS.Tak uznał Sąd Okręgowy w Łomży. więcej >>

2.1. RPO: Umowa dożywocia i odsetki zwolnione z PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym PIT przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dożywocie oraz odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. więcej >>

2.1. Nie ma przepisów zwalniających z tzw. janosikowego

Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, że w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zawarto regulacji, na mocy których województwo mazowieckie mogłyby być zwolnione z obowiązku wpłat tzw. janosikowego. więcej >>

2.1. Lewiatan proponuje działania zmniejszające lukę podatkową

Konfederacja Lewiatan zaproponowała rozwiązania mające na celu zmniejszenie skali powstawania tzw. luki podatkowej w VAT, tym bardziej, że oszustwa podatkowe wpływają na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu. Luka podatkowa, czyli różnica między tym, co podatnik powinien płacić, a tym, co faktycznie w danym czasie płaci, rośnie z roku na rok w bardzo szybkim tempie.
więcej >>

2.1. Klienci firm leasingowych oddadzą podatek VAT

Jeśli firmy leasingowe odzyskają nadpłacony VAT, to podatek ten oddadzą fiskusowi klienci tych firm. Minister finansów wydał interpretację w sprawie skutków wyroku unijnego Trybunału dot. VAT od leasingu. więcej >>

2.2. Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich

W dniu 28 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z Europejską Federacją Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Patronatem honorowym objęły ją ministerstwa Finansów oraz Gospodarki. Najważniejszymi tematami konferencji było znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej oraz potrzeby informacyjne podmiotów powiązanych z ich działalnością. więcej >>

2.1. Elektroniczna czy papierowa?

Aż 59 proc. Polaków woli otrzymywać faktury w tradycyjnej, papierowej formie. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Organizacja rozpoczyna akcję edukacyjną: „Wybieram e-faktury”, w której chce przedstawić korzyści, jakie płyną z elektronicznej formy faktur. więcej >>

2.2. Urzędy skarbowe przyznają ulgi w spłacie podatku

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że urzędy podatkowe częściej rozkładają podatek i zaległości na raty, niż odmawiają takiej ulgi. W 2011 r. organy podatkowe wydały 46 902 decyzji  rozkładających na raty podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz 26 470 odmownych, w 2012 r. było to 51 919 decyzji pozytywnych oraz 29 360 negatywnych. więcej >>

2.1. Ministerstwo Gospodarki sprawdza sposoby kontrolowania firm

Kontrole nie powinny zakłócać funkcjonowania firmy. Ministerstwo Gospodarki sprawdza, jak jest w praktyce. Być może doprowadzi to do zmiany przepisów, by zapewnić firmom stabilniejsze warunki prowadzenia działalności – zapowiada resort. Według danych MG, kontrole najczęściej przeprowadzają urzędy skarbowe i kontroli skarbowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Handlowa, Państwowa Straż Pożarna, urzędy celne i Inspekcja Ochrony Środowiska. więcej >>

2.2. NSA: Podatnikiem VAT jest gmina

Podatnikiem VAT jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe, takie jak szkoła, dom kultury, czy jednostka straży. W poniedziałek rozstrzygnął to w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Jednostki budżetowe gminy nie mogą być podatnikami VAT i nie będą miały własnego NIP, ponieważ nie mają własnego majątku, nie dysponują swoimi dochodami, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a wszystkie czynności wykonują w imieniu i na rzecz gminy. Nie ponoszą też ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności. To ryzyko zawsze obciąża gminę. więcej >>

2.3. NSA: VAT na szafy wnękowe i meble do zabudowy

Meble do zabudowy, a w tym szafy wnękowe są objęte jednak preferencyjną 8-proc. stawką VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie uznał wczoraj (sygn. I FPS 2/13), że ich montaż jest modernizacją, a nie dostawą towaru (wówczas objęty zostałby wyższą stawką 23 proc.). więcej >>

2.1. MF: Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalny

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące obowiązku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację. więcej >>

2.2. Składka do OFE a wzrost podatków

Im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej, tym bardziej prawdopodobny będzie  wzrost podatków. Spowodowane to będzie wyższymi kosztami obsługi długu. PAP dotarła do raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. więcej >>

2.1. NSA: Podatek od umowy dożywocia

Osoba, która chce przekazać najbliższym mieszkanie w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia, zapłaci podatek dochodowy, jeśli od zakupu mieszkania nie upłynęło jeszcze pięć lat. W czwartek potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

2.1. 23-proc. VAT na roboty budowlane poza budynkiem

Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem są opodatkowane podstawową stawką 23 proc. VAT, nawet jeśli wewnątrz budynku są one objęte obniżoną stawką 8 proc. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie uchwałę. więcej >>

2.1. Impreza integracyjna w NSA

Naczelny Sąd Administracyjny zdecyduje, czy koszty udziału w imprezie stanowią dla pracownika przychód z innego nieodpłatnego świadczenia. Wniosek w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych złożyła rzecznik praw obywatelskich. więcej >>

2.1. PKPP Lewiatan: Zmiany w podatkach niekorzystne dla firm

Najnowsze propozycje podatkowe resortu finansów są groźne dla firm i radykalnie ograniczą ich prawa. Eksperci podatkowi PKPP Lewiatan skrytykowali m.in. pomysł opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych przez polskie firmy oraz powrót do koncepcji tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. więcej >>

2.1. Czarna Lista Barier

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała jubileuszową, dziesiątą już „Czarną Listę Barier". Zdaniem PKPP Lewiatan rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest blokowany przez 417 barier. Niestety liczba barier zamiast maleć, nadal wzrasta. Rok 2013 nie będzie pod tym względem lepszy. Do najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców ograniczeń zaliczono zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, a do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi. więcej >>

2.1. Darowiznę na konto nie musi wpłacać darczyńca

Zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych od członków rodziny zależy  tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. Z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego nie musi natomiast wynikać, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca. Tak ocenił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia12 kwietnia 2013 r. (sygn. II FSK 1628/11). więcej >>

2.1. Darowizny w dwóch ulgach

To już ostatnie chwile za złożenie zeznania PIT za 2012 r. Wiceminister finansów Maciej Grabowski potwierdził, że darowizny na Kościół można odliczyć w ramach dwóch ulg – pierwsza jest ograniczona do wysokości 6 proc. dochodu podatnika, druga nie jest limitowana. więcej >>

2.1. NSA sądem tylko do spraw podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny stanie się sądem podatkowym? Taka jest tendencja, biorąc pod uwagę liczbę rozpatrywanych w nim spraw podatkowych. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA zwrócił na to uwagę prezes NSA Roman Hauser. Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz wyraziła obawę, czy jest to właściwa tendencja. więcej >>

2.2. Zwolnienie z podatku od darowizn również w razie wpłaty na konto własne

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 12.04.2013 r., że z ulgi w podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny można skorzystać także wówczas, gdy pieniądze zostaną przekazane w gotówce i wpłacone po jakimś czasie na konto bankowe. więcej >>

2.1. Co z tym VAT?

Nadal nie wiadomo, czy w 2014 roku powrócimy do stawki VAT w wysokości 22 proc. Być może będzie już coś wiadomo w drugiej połowie roku. Tymczasem PKPP Lewiatan apeluje do Ministerstwa Finansów, aby poinformowało podatników o swoich zamierzeniach jak najszybciej. Na przygotowanie się do zmiany stawek wiele przedsiębiorstw potrzebuje bowiem nawet kilka miesięcy. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości dotyczące kas fiskalnych i paragonów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, jeśli pozwalają na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Mogą one nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. więcej >>

2.2. Parkowanie samochodem służbowym w pobliżu miejsca zamieszkania a przychód pracownika

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2013 r. wypowiedział się na temat gorącego znowu tematu, jakim jest opodatkowanie korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych. Tym razem sprawa dotyczyła pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano ich do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy. Czy w związku z tym do przychodu pracownika należy doliczyć wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika? więcej >>

2.1. Podwójny podatek od spadku niezgodny z konstytucją

Odziedziczony majątek podlega podatkowi od spadków i darowizn. Czy od działu spadku należy jeszcze zapłacić podatek dochodowy? Czy oznaczałoby to podwójne opodatkowanie? więcej >>

2.2. Będzie debata na temat subkont do 1 proc.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sygnalizuje potrzebę debaty na temat dalszej możliwości przekazywania pieniędzy na tzw. subkonta w ramach 1 proc. dla organizacji pożytku publicznego.
Od kilku lat najwięcej środków z 1 proc. podatku otrzymuje fundacja, zbierająca na rzecz konkretnych osób (na tzw. subkonta). Zdaniem wielu organizacji pozarządowych jest to niezgodne z ideą pożytku publicznego. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów a wyrok NSA w sprawie kontraktów menadżerskich

Menedżer używający tylko do celów służbowych samochodu, laptopa czy telefonu, należących do firmy, nie ma z tego tytułu dodatkowego przychodu. Nie musi więc płacić podatku dochodowego. więcej >>

2.1. BCC negatywnie ocenia zmiany w podatkach

Business Center Club negatywnie ocenił projekt Ministra Finansów z 12 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem BCC konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych. więcej >>

2.1. Nie dla solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do premiera Donalda Tuska o niewprowadzanie planowanej przez ministerstwo finansów solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe. więcej >>

2.1. Opodatkowanie świadczeń menedżerskich

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r. orzekł, że przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi. Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan przychodu nie może rodzić każde zdarzenie, a tylko takie, które rzeczywiście generuje korzyść materialną po stronie odbiorcy. Aktualna definicja przychodu w ustawie prowadzi do wielu nadinterpretacji. więcej >>

2.1. Przedsiębiorcy chcą jasnych zasad naliczania podatków

Prezes Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się w otwartym liście do Donalda Tuska z apelem o jasne przepisy podatkowe. Chcemy działać na podstawie prawa, a nie tylko jego rozlicznych interpretacji – deklaruje prezes federacji. Do kampanii na rzecz poprawy prawa podatkowego dla małych i średnich firm włączyła się również "Rzeczpospolita". więcej >>

2.1. MF w sprawie podatku od zniżek i ulg dla rodzin

Ministerstwo Finansów opublikował wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego w dzienniku „Rzeczpospolita" 13 lutego 2013 r. pt. „Podatkowy cios w rodziny". Chodziło w nim o opodatkowanie rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek, Ministerstwo Finansów podkreśla, że otrzymanie takiej karty nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego. więcej >>

2.1. Coraz więcej wniosków o rozłożenie podatku na raty lub odroczenie jego płatności

Przedsiębiorcy składają coraz częściej wnioski o odroczenie terminu spłaty podatków. W ubiegłym roku urzędy skarbowe rozłożyły na raty zobowiązania podatkowe w wysokości prawie 667 milionów zł. więcej >>

2.1. Koszty pracy, podatki oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju MSP

Koszty pracy, wysokość podatków oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju przedsiębiorstw. Gorzej oceniają oni perspektywy na kolejne 12 miesięcy oraz odczuwają spowolnienie gospodarcze. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm za rok 2012 , który jest syntetyczną miarą nastrojów mikro i małych firm, spadł o 2 pkt. do 90 pkt. "Raport o sytuacji mikro i małych firm" przygotował bank Pekao. więcej >>

2.1. Bez podatku od udziału w imprezie integracyjnej

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że zaproszony na imprezę integracyjną pracownik nie płaci podatku dochodowego od uczestnictwa w niej. Inny wyrok wydał ten sam są w listopadzie 2012 r. Wyrok jest prawomocny. więcej >>

2.2. Rośnie liczba fikcyjnych faktur

W ubiegłym roku urzędy kontroli skarbowej wykryły prawie 152 tys. fikcyjnych faktur (27 proc. więcej w porównaniu z 2011 r.) – wynika z danych zebranych przez "Dziennik Gazetę Prawną". Chociaż to nie nowość, jednak od dwóch lat proceder ten coraz bardziej przybiera na sile. Wartość lewych faktur to aż 15,2 mld zł, a więc aż o ponad 160 proc. więcej niż w 2011 r. i ponad cztery razy więcej niż w 2010 r. więcej >>

2.1. Będzie nowa ulga podatkowa wspierająca rozwój i innowacje

Z przedstawionego przez resort gospodarki projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” wynika, że być może już w przyszłym roku wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacje. więcej >>

2.1. IX Ranking Urzędów Skarbowych

Laureatami dziewiątego już Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej został w tym roku II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, Urząd Skarbowy Łódź-Polesie. Spośród 400 urzędów skarbowych wybrano te, które działają najszybciej i najlepiej. IX Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej tak jak w poprzednich trzech latach objęło patronatem Ministerstwo Finansów. więcej >>

2.1. Zatrzymać przemyt! Wprowadzenie akcyzy na liść tytoniowy ograniczy szarą strefę.

Od 1 stycznia 2013 r. nieprzetworzone liście tytoniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a ich sprzedaż w Polsce dozwolona jest wyłącznie w opakowaniu oznaczonym banderolą. Pracodawcy RP podkreślają, że wprowadzenie tej regulacji można uznać za kolejny sukces prowadzonej od czerwca 2011 r. akcji „Zatrzymać przemyt”. więcej >>

2.2. Zmiany w podatkach - komentarz eksperta PKPP Lewiatan

Niezapłacona w terminie faktura nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, skrócono termin uprawniający do skorzystania z ulgi za złe długi ze 180 do 150 dni, zniesiono  ograniczenia w stosowaniu metody kasowej rozliczenia podatku VAT przez małych podatników. więcej >>

2.1. Nie wystarczy uprawdopodobnić żródło pochodzenia mienia

Posłanka Anna Nemś w interpelacji nr 9826 do Ministra Finansów zapytała o możliwość ułatwienia podatnikom uciążliwej procedury udowadniania nieujawnionych źródeł przychodów. więcej >>

2.2. 7 sędziów NSA odpowie na pytanie w spr. kosztów reprezentacji

Czy wydatki na zakup usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby biznesowe, zarówno w siedzibie, jak i poza nią, w każdym wypadku należy zaliczyć do kategorii reprezentacji? Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt II FSK 702/11) skierował to pytanie do poszerzonego składu NSA (7 sędziów). więcej >>

2.1. System podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich najlepszy dla przedsiębiorców

Z rankingu „Paying Taxes 2013”, przygotowanego wspólnie przez Bank Światowy i firmę doradczą PwC wynika, że system podatkowy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) jest najbardziej korzystny dla przedsiębiorców. Poza ZEA w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze cztery państwa z rejonu Bliskiego Wschodu. więcej >>

2.2. Obdarowywanie pracowników a podatki

Wkrótce święta Bożego Narodzenia i w związku z tym, część pracodawców obdaruje w grudniu swoich pracowników świątecznymi prezentami. Jednak w tym roku, jak przewiduje ekspert PKPP Lewiatan, Monika Zakrzewska, w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego, więcej firm niż zazwyczaj zdecyduje się jedynie na symboliczne podarunki, albo zupełnie zrezygnuje z obdarowywania pracowników. więcej >>

2.1. System podatkowy ma zachęcać do wydobycia gazu z łupków

Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż – to propozycje PKPP Lewiatan przekazane w liście do premiera Donalda Tuska. List otrzymali również ministrowie środowiska Marcin Korolec i finansów Jacek Rostowski. więcej >>

2.1. Darmowe porady prawne a VAT

Posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńskiej zapytała ministra finansów o ewentualne zmiany w opodatkowaniu świadczeń bro pono prawników i adwokatów. więcej >>

2.1. PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia rozwiązania podatkowe w tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej

Zdaniem PKPP Lewiatan w przyjętej przez Sejm ustawie o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce jest wiele rozwiązań podatkowych, które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Korzystne są zwłaszcza zmiany w stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT. Mali podatnicy osiągający obroty nieprzekraczające rocznie 1 mln 200 tys. euro nie będą zobowiązani do zapłaty VAT, jeżeli nie otrzymają pieniędzy od kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT. więcej >>

2.1. PKPP zadowolona ze zmian w projekcie ustawy o VAT

Nowe zasady ustalania terminu na rozliczenie podatku VAT zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014. Jest to korzystne dla przedsiębiorców - uważa PKPP Lewiatan. Sejmowa Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła w dniu 6 listopada poselskie poprawki do projektu ustawy o VAT. więcej >>

2.1. Nie będzie możliwości podziału 1 proc.

Ministerstwo Finansów aktualnie nie planuje wprowadzenia zmian umożliwiających wpisanie większej liczby organizacji pożytku publicznego, na rzecz których naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z wnioskiem podatnika zawartym w zeznaniu podatkowym, przekazuje 1 proc. podatku. więcej >>

2.1. PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia rozporządzenie fakturowe

Eksperci PKPP Lewiatan pozytywnie oceniła projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zmiany zmniejszą bowiem ilość obowiązków administracyjnych. Wprowadzenie niektórych przepisów będzie się wiązało jednak z kosztownymi i licznymi zmianami w systemach informatycznych firm. PKPP Lewiatan postuluje pozostawienie not korygujących lub wprowadzenie innego mechanizmu korygowania pomyłek na fakturze, niewpływających na ich wartość więcej >>

2.2. Faktura VAT korygująca

Czy korekty z tytułu zwrotów towarów wystawione po zbiorczej korekcie mają być wystawione do wartości pierwotnej towarów wynikającej z faktur sprzedaży bez rabatu czy też do ich wartości zmniejszonej po uwzględnieniu rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej? więcej >>

2.1. Projekt A. Szejnfelda zbieżny z rekomendacjami BCC

Znane są już założenia do rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce i rozszerzenia metody kasowej rozliczania podatków w czasie dla tzw. małych podatników. Tymczasem w Sejmie jest juz gotowy i dopracowany projekt ustawy (o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług) zgłoszony przez posła Adama Szejnfelda. W projekcie proponuje się zmiany w VAT, CIT/PIT, znacznie upraszczające możliwość stosowania tzw. ulgi na złe długi w VAT, a ponadto wprowadza analogiczną regulację do obu ustaw o podatkach dochodowych. Projekt A. Szejnfelda jest zbieżny z rekomendacjami zmian w podatkach, które Business Centre Club zgłosił w maju w kontekście regulacji ograniczających skalę zatorów płatniczych. więcej >>

2.1. Finance Minister of the Year 2012 for Emerging Europe

Serwis Emerging Markets przyznał Ministrowi Finansów Jackowi Rostowskiemu prestiżową nagrodę Finance Minister of the Year 2012 for Emerging Europe. Wyboru laureatów dokonali ekonomiści, analitycy, bankierzy i inwestorzy zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej. więcej >>

2.1. Zmiana zasady rozliczania VAT dla małych firm

Wicepremier Waldemar Pawlak namawia premiera i ministra finansów do zmiany zasady rozliczania VAT dla małych firm. Wprowadzenie "pełnej" metody kasowej dla najmniejszych firm będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorców i może mieć kluczowe znaczenie dla ich przyszłości. więcej >>

2.2. VAT od działalności sądów polubownych

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku działalności sądu polubownego. więcej >>

2.1. Zmiany w doradztwie podatkowym?

W drugiej transzy grup zawodowych do deregulacji przewidziano głównie profesje z branż będących obecnie pod kontrolą resortów finansów oraz transportu i budownictwa. Chodzi w sumie o ok. 100 kolejnych zawodów, m.in. maklerów giełdowych i doradców podatkowych. Z projektu drugiej ustawy o deregulacji zawodów wynika, że każdy będzie mógł wydawać opinie podatkowe, prowadzić księgi i ewidencje oraz wypełniać deklaracje. Czynnościami zastrzeżonymi tylko dla doradców podatkowych i pozostałych grup będzie reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. więcej >>

2.1. Eksperci o propozycjach PIS ws. systemu podatkowego

W poniedziałek odbyła się debata 25 ekspertów na temat programu gospodarczego PIS. Eksperci uznali, że polski system podatkowy wymaga zmian, a gospodarka rozwija się zbyt wolno. Różnie oceniali pomysły PIS.  Debatę podzielono na zagadnienia: ogólna diagnoza sytuacji ekonomicznej, propozycje PiS ws. systemu podatkowego oraz rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki prorodzinnej więcej >>

2.1. Zmiana zasięgu terytorialnego urzędów kontroli skarbowej

Zmieni się zasięg działania urzędów kontroli skarbowej. Okrojony zostanie zasięg terytorialny Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 21 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie ws. określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. więcej >>

2.1. Wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw

Ograniczenie przedsiębiorstwom różnych możliwości pozwalających optymalizować wysokość płaconego podatku, spowoduje nagły wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych i może doprowadzić do spadku efektywności firm. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan odniosła się do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 24 sierpnia 2012 r.), które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie dotychczasowych mechanizmów optymalizacji podatkowej. więcej >>

2.1. Moment doręczenia e-faktury

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej odpowiedział na pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT? W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze? więcej >>

2.2. Kwartalny rozliczenie nie dla wszystkich ryczałtowców

Obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku. Minister finansów odpowiedział na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk nr 7086 w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw więcej >>

2.1. Kontrole w firmach

Kontrole w jednym roku kalendarzowym w przedsiębiorstwie powinny być krótsze. Przepisy w tym zakresie wymagają zmian. Klub Solidarna Polska 22 sierpnia złożył do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Zdaniem Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego zaprezentowany dokument jest niezgodny z zasadą praworządności i racjonalnego ustawodawcy. więcej >>

2.2. MG przypomina: Rejestracja firmy jest bezpłatna

Ministerstwo Gospodarki przypomina przedsiębiorcom, aby zachowali szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do rejestru w systemie CEIDG jest bezpłatny. więcej >>

2.1. Interpretacja indywidualna nie dotyczy współwłaściciela

Interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie chroni drugiego współwłaściciela. Każda interpretacja ma bowiem zastosowanie tylko do podatnika, do którego jest skierowana. Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości interpelacji poselskiej nr 6236/12. więcej >>

2.1. VAT na montaż balustrad w obiektach mieszkaniowych

Usługa montażu balustrad z wykorzystaniem własnych materiałów dokonywana w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana jest 8% stawką podatku VAT. Natomiast w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym, preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Montaż balustrad  w innej nieruchomości podlega opodatkowaniu stawką podstawową. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
więcej >>

2.1. Polski pracownik oddaje 25 proc. wynagrodzenia

Z analizy „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej” przygotowanej przez PwC wynika, że polski pracownik zarabiający „średnią krajową” oddaje na rzecz państwa 25 proc. wynagrodzenia (ok. 13 proc. stanowi podatek PIT, a ok. 12 proc. pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne). W innych państwach UE jest podobnie - pracownikom w kieszeni pozostaje średnio 75 proc. pensji brutto. więcej >>

2.2. Oprawki do okularów opodatkowane stawką 23-proc. VAT

Na etapie dystrybucji nie da się określić, czy sprzedaż samych opraw do okularów może zostać opodatkowana 8-proc. stawką VAT. Mogą one bowiem zostać potem użyte do montażu okularów przeciwsłonecznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy interpretację ministra finansów. więcej >>

2.1. Pakiet deregulacyjny - zmiany dla podatników

Zdaniem PKPP Lewiatan w założeniach do projektu kolejnej ustawy deregulacyjnej, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki, najważniejsze są propozycje poprawiające płynność finansową przedsiębiorców i wspierające inwestycje. Objęcie statusem „małego podatnika" większej grupy przedsiębiorców, ujednolicenie oraz skrócenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń przy stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT, czy chociażby skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan. więcej >>

2.2. Interpretacja indywidualna nie jest orzeczeniem

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - odpowiedział na interpelację nr 6236 posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, ogłoszoną w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu nr 18. więcej >>

2.1. Podatek VAT podczas likwidacji szkód majątkowych

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowanych w procesie likwidacji szkód majątkowych. więcej >>

2.2. Fundusz reprezentacyjny nie zostanie przywrócony

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie do przepisów o podatkach dochodowych pojęcia funduszu reprezentacyjnego, określanego w proporcji do przychodów firmy, nie jest uzasadnione, ze względu na konsekwencje dla finansów publicznych.. więcej >>

2.1. Urzędy skarbowe ścigają za zaległy abonament RTV

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. urzędy skarbowe ściągnęły o 30 proc. więcej zaległego abonamentu RTV oraz z opłat za używanie niezarejestrowanego odbiornika na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. W 2011 r. ściągnięto ok. 260 tys. zł. więcej >>

2.1. Zwolnienia dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości dotyczące zwolnień dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w interpretacji indywidualnej. Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, niemający bezpośredniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych. więcej >>

2.1. Polska jednym z krajów o najniższym poziomie stabilności podatkowej

Polska, Węgry, Rumunia i Rosja są najmniej stabilne podatkowo w Europie. Najlepiej równowagę swojego otoczenia prawnego oceniają podatnicy w Szwajcarii, Danii, Luksemburgu i Szwecji. 50 proc. respondentów uznaje, że niestabilność systemów podatkowych i częste zmiany prawa niekorzystnie wpływają na ich działalność biznesową. W Polsce, Rosji i Portugalii przedsiębiorcy wytoczyli organom podatkowym najwięcej spraw sądowych - wynika z badania stabilności otoczenia podatkowego przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 24 krajach regionu EMEA. więcej >>

2.2. Handlowcy apelują o dłuższy okres przejściowy dla zmian w VAT

Polska Izba Handlu apeluje do Ministerstwa Finansów o przedłużenia okresu przejściowego dla proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zmian tak, by mieli więcej czasu na dostosowanie do zmian swojej infrastruktury programowej i operacyjnej.
Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2013 r. więcej >>

2.1. Zmian w podatku od nieruchomości chciałyby miasta

Chociaż ministerstwa finansów i rozwoju regionalnego nie planują podatku katastralnego, zmian w podatkach chciałyby miasta, licząc na powiązanie stawki podatku od nieruchomości z jej położeniem. Pomysł ten popiera były wiceminister finansów Jarosław Neneman.

więcej >>

2.2. Zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego

W dniu 15 czerwca br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanego w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej >>

2.1. Budżet 2013 a podatki

Z "Założeń projektu budżetu państwa ma rok 2013” wynika, że polski system podatkowy nie ulegnie w przyszłym rok większym zmianom. W zmianach przewidziano m.in. zwiększenie akcyzy na papierosy i tytoń do palenia oraz opodatkowanie od listopada 2013 r. akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych.Ministerstwo Finansów planuje jednak zwolnienia dla  „bardzo szerokiej grupy podmiotów”. więcej >>

2.1. Euro a podatek

Zagraniczni piłkarze grający na Euro 2012 nie zapłacą podatku od dochodów uzyskanych z tytułu otrzymanych nagród i premii. Zapłaci go natomiast większość polskich piłkarzy. Jego wysokość będzie zależna od źródła wypłaty. więcej >>

2.2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: nie będzie podatku katastralnego

Po opublikowaniu  "Założeń Krajowej Polityki Miejskiej" pojawiły się wątpliwości, co do planów wprowadzenia podatku katastralnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wydanym oświadczeniu poinformowało, że z dokumentu nie wynika wprowadzenie żadnego nowego podatku. więcej >>

2.1. Ograniczenie możliwości odliczania VAT zostanie przedłużone

Ministerstwo Finansów planuje wystąpić o przedłużenie derogacji lub wprowadzić inne instrumenty, ograniczające możliwość odliczania podatku VAT. Zdaniem Pracodawców RP spowoduje to, że polscy przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji niż firmy funkcjonujące na wspólnotowym rynku. więcej >>

2.1. Rozliczenia przedsiębiorców za 2011 r.

Tylko 34 proc. prowadzących działalność gospodarczą skorzystała w zeznaniu za 2011 r. z ulg podatkowych – najczęściej z internetowej i prorodzinnej. To wyniki badania Tax Care i Idea Bank. Prawdopodobnie wynika to z wyboru formy opodatkowania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą bowiem opodatkować swoje dochody zgodnie ze skalą podatkową (stawki 18 proc. i 32 proc.), 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową. więcej >>

2.2. Wybrane sprawy podatkowe będzie można załatwić w każdym urzędzie

Poseł Marek Opioła zwrócił się do ministra finansów z interpelacją w sprawie reformy organizacyjnej urzędów skarbowych. Planowane jest uelastycznienie właściwości miejscowej organów, które ma polegać m.in. na tym, że wybrane sprawy podatkowe podatników będą mogły być załatwiane w każdym urzędzie skarbowym, a nie tak jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika. Będzie to dotyczyło m.in. takich spraw jak: aktualizacja danych podatnika, uzyskanie zaświadczenia np. o niezaleganiu, złożenie deklaracji podatkowej. więcej >>

2.1. Podatek VAT a UEFA

Ministerstwo Finansów, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zwolnień podatkowych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), poinformowało, że UEFA sprzedając bilety na mecze organizowane w Polsce jest obowiązana do rozliczania VAT-u od tych biletów na terytorium RP. UEFA zarejestrowała się dla rozliczeń VAT-u w Polsce. więcej >>

2.1. NIekorzystne dla osób niepełnosprawnych przepisy ustawy o podatku dochodowym

Poseł Kazimierz Moskal zwrócił się w dniu 14 marca br. do Ministra Finansów z interpelacją (nr 2995) w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym. Chodziło m.in. o możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osoby ponoszące wydatki na osoby niepełnosprawne przebywające w domach opieki społecznej. więcej >>

2.1. Polacy narzekają na kontakty z urzędami

Ponad połowa Polaków (51 proc.) narzeka na niedogodności w kontaktach z polskimi urzędami – najczęściej na "zbyt długie oczekiwanie” oraz „odsyłanie do innego urzędu”. Tak wynika z badań przeprowadzonych w kwietniu br. przez konsultantów Zielonej Linii – centrum informacyjnego służb zatrudnienia. więcej >>

2.2. Wydatki na reprezentację nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu

Dla ustalania warunków transakcji handlowych, zasad współpracy gospodarczej czy też negocjowania, zawierania i podpisywania umów obrotu gospodarczego ponoszenie wydatków na usługi gastronomiczne nie jest warunkiem istotnym. Jeżeli podatnik koszty takie ponosi, to są to w istocie rzeczy koszty kreowania i/lub utrwalania jego dobrego wizerunku jako podmiotu oraz kontrahenta gospodarczego. Wydatki tego rodzaju są kosztami reprezentacji podatnika. Koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 wymienionej ustawy – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 27 kwietnia 2012 r.

więcej >>

2.1. Podatek od środków transportowych

Posłanka Elżbieta Rafalska wystosowała interpelację nr 3255 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatku od środków transportowych zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ogłoszono ją podczas 11 posiedzenia w dniu 29 marca br. więcej >>

2.1. Zmiana metody naliczania podstawy podatku rolnego?

Poseł Krzysztof Brejza wystąpił z interpelacją nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego, uwzględniając cały koszyk płodów rolnych, a nie tylko cena żyta. więcej >>

2.2. Nie będzie zwolnienia z VAT dla usług pocztowych?

Ministerstwo Finansów zapowiada wyeliminowanie zwolnienia z VAT dla usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego (Pocztę Polską), które nie mają charakteru powszechnego. Zdaniem PKPP to krok we właściwym kierunku. Od ponad dwóch lat walczy bowiem o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania w tej branży. więcej >>

2.1. Informacja ws. stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług pomocy prawnej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieodpłatnych usług prawnych, Ministerstwo Finansów wydało Informację w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieodpłatnego świadczenia usług pomocy prawnej. więcej >>

2.2. Jak rozliczają się Polacy z urzędem skarbowym

Ponad połowa Polaków, którzy mają obowiązek rozliczania się ze skarbówką, deklaruje, że nie ma problemów z przygotowaniem formularza PIT. Tylko 37 proc. podatników samodzielnie wypełnia roczne zeznanie podatkowe. Tak wynika z raportu „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011”, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. więcej >>

2.1. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń złożonych

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną z dnia 30 marca 2012 r. (sygn. PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279) dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszącym tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia. więcej >>

2.1. Ograniczenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów również dla wynalazców i projektantów

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian przewiduje ograniczenie zryczałtowanych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Korzystają z nich najczęściej artyści i twórcy. Po zmianach nie będą one mogły przekroczyć kwoty 42 tys. 764 zł rocznie. Chociaż twórcy protestują przeciwko wprowadzeniu tych zmian, resort finansów, uwzględniając postulat Rządowego Centrum Legislacji, ograniczeniem tym objął również wynalazców i projektantów. więcej >>

2.1. Podatek transakcyjny odczują głównie klienci banków

Od 1 stycznia 2014 r. Komisja Europejska planuje wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (PTF). Ma to wzmocnić unijny budżet – zasili go dwie trzecie wpływów z PTF. Część ekspertów uważa, że zmiany uderzą głównie w klientów banków, na których ostatecznie przerzucone zostaną koszty wynikające z nowego podatku. więcej >>

2.1. Zwolnienia z VAT na usługi pocztowe

Posłanka Joanna Fabisiak zwróciła się z interpelacją (nr 1959) do Ministra Finansów w sprawie zapisu zwalniającego z VAT usługi pocztowe i związanymi z tym nadużyciami polegającymi na rozszerzeniu zwolnienia z VAT na usługi indywidualnie negocjowane oraz świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych. Posłanka zapytała, czy ministerstwo przewiduje działania mające na celu zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku pocztowym? więcej >>

2.1. Ulga rehabilitacyjna dla każdego z rodziców

Osoba niepełnosprawna lub osoba, która utrzymuje niepełnosprawnego członka rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Jeśli na zabiegi rehabilitacyjne dojeżdża samochodem osobowym, może swój dochód pomniejszyć maksymalnie o 2280 zł. Każdemu z rodziców wychowujących i łożących na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. więcej >>

2.1. Podatek od domków letniskowych

Poseł Agnieszka Pomaska zwróciła się do ministra finansów z interpelacją w sprawie podatku od nieruchomości przewidzianego dla budynków mieszkalnych i letniskowych. Problem zaliczania domu jako mieszkalnego, a nie letniskowego, jest istotny, ponieważ stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane i zależą m.in. od sposobu korzystania z nich. Poseł zapytała,czy w najbliższym czasie jest planowane przez ministerstwo doprecyzowanie zasad i kryteriów dotyczących klasyfikowania wspomnianych typów budynków? Czy jest szansa na to, aby właściciele domów zakwalifikowanych jako letniskowe, o niewielkich powierzchniach płacili niższy podatek niż właściciele domów mieszkalnych nieporównywalnie większych? więcej >>

2.1. KNF nie sprawdza doradców finansowych

W związku z pytaniami dotyczącymi działalności doradców finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przypomina, że nie istnieje państwowa licencja doradcy finansowego. KNF nie organizuje egzaminów, czy szkoleń na doradcę finansowego ani nie wydaje certyfikatów potwierdzających wiedzę i kompetencje doradcy finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego radzi, by podejmując decyzje finansowe, kierować się przede wszystkim  zdrowym rozsądkiem. więcej >>

2.1. Nowy system sprawdzania OC pojazdów

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl) każdy może sprawdzić, czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC. Nowy system sprawdzania OC nie wymaga już wypełniania elektronicznego formularza, trzeba tylko wpisać numer rejestracyjny (lub VIN) danego pojazdu. więcej >>

2.1. Świadomy podatnik

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa rzadko korzystają z szeroko rozumianego planowania podatkowego. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan realizuje projekt Świadomy podatnik. Jego celem jest podniesienie świadomości podatkowej w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej >>

2.1. Przedsiębiorcy: kolejne podwyżki podatków

Aż 78 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat rząd podniesie stawkę VAT lub innych podatków. Wyniki badania przeprowadzonego przez Business Centre Club nt. stanu finansów publicznych w Polsce przedstawiono w ubiegły piątek podczas debaty „Reforma finansów publicznych konieczna już dziś” zorganizowanej przez BCC. więcej >>

2.2. Rozwój branży motoryzacyjnej hamowany przez podatki

60 proc. producentów działających w branży motoryzacyjnej uważa, że realizacja nowych inwestycji w nadchodzących 12 miesiącach jest możliwa. Ponad połowa oczekuje, że w najbliższym czasie mogą zwiększyć się rynki zbytu i wielkość sprzedaży w ich przedsiębiorstwach. Jednak aż dwie trzecie jest zdania, że obecny system podatkowy, który ma wpływ na ceny samochodów w Polsce, powinien być zmieniony, aby lepiej stymulować popyt na nowe auta. Takie zmiany, w długiej perspektywie mogłyby również oznaczać większe wpływy do budżetu państwa. Tak wynika z raportu badania sektora motoryzacyjnego w Polsce firmy Deloitte. więcej >>

2.1. Dodatkowe preferencje podatkowe od samorządów

Podlascy przedsiębiorcy chcieliby większych preferencji w podatkach lokalnych i dalszego rozwoju infrastruktury transportowej. Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, kupców i rzemieślników z regionu rozmawiali o tym w Białymstoku na Podlaskim Forum Gospodarczym z marszałkiem województwa podlaskiego Jarosławem Dworzańskim, prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, prezydentem Łomży Mieczysławem Czerniawskim oraz prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem. więcej >>

2.1. 85 proc. nowych miejsc pracy tworzą małe i średnie firmy

W latach 2002–2010 w Unii Europejskiej 85 proc. nowych miejsc pracy netto (różnica pomiędzy nowymi a utraconymi miejscami) powstało w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Liczba ta jest znacznie wyższa niż udział MŚP w całkowitym zatrudnieniu, który wynosi 67 proc. Tak wynika zdanych Komisji Europejskiej. więcej >>

2.1. Krótkie vacatio legis

Eksperci uważają, że z powodu krótkiego vacatio legis podatnicy mają mało czasu, aby przygotować się do zmian. Tak było w przypadku podwyżki akcyzy na olej napędowy, która weszła w życie 1 stycznia 2012r., a została ogłoszona 30 grudnia 2011 r. Zdaniem Marty Szafarowskiej, partnera w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy każda zmiana podatkowa powinna być uchwalona i opublikowana z takim wyprzedzeniem, aby podatnicy mieli czas się do niej przygotować. więcej >>

2.1. Podwyżka VAT na chipsy i chrupki?

Poseł John Abraham Godson zwrócił się z interpelacją do ministra finansów w sprawie podwyższenia podatku VAT od produktów spożywczych, co do których środowisko medyczne apeluje o zaniechanie lub ograniczenie ich spożywania ze względu na następujące problemy zdrowotne pochodzące szczególnie od otyłości. Rozszerzenie zakresu produktów spożywczych podlegających opodatkowaniu wg stawki podstawowej m.in. o chipsy i chrupki zostanie przeanalizowane w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. więcej >>

2.2. Czy rolnicy zostaną objęci podatkiem dochodowym?

Od 2014 r. rolnicy mają zostać objęci podatkiem dochodowym, a do tego czasu obciążeni składką zdrowotną w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa. PKPP Lewiatan popiera te rozwiązanie, chociaż w okresie przejściowym rolnicy będą płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną znacznie niższe niż osoby pracujące poza rolnictwem. więcej >>

2.1. Podatek od nieruchomości za garaże stanowiące integralną część lokalu mieszkalnego

Podsekretarz stanu Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację Johna Abrahama Godsona, posła na Sejm RP, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży, przesłaną przy piśmie marszałka Sejmu z dnia 6 grudnia 2011 r. więcej >>

2.1. Świąteczne prezenty od pracodawców a podatek

Prawie połowa pracowników otrzymuje w okresie świątecznym prezenty od swoich pracodawców w różnych formach (bony świąteczne do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne wypłacane w gotówce lub w postaci kart przedpłaconych, nagrody. Pracodawcy decydują się na określoną formę prezentu, opierając się najczęściej na regulacjach podatkowych. więcej >>

2.1. VAT na ubranka dziecięce

Od przyszłego roku stawka VAT na ubranka i buty dziecięce ma wzrosnąć z 8 do 23 proc. Fundacja Republikańska zwraca uwagę na to, że niektóre państwa UE (Wielka Brytania, Irlandia) nadal korzystają z zerowej stawki VAT. Organizacja zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o tzw. środek specjalny. Wniosek czeka na podpis szefa resortu finansów, Jacka Rostowskiego. więcej >>

2.1. Zwolnienie z podatku u źródła

W dniu 23 listopada 2011 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011). Wynika z niej, że zgodnie z niektórymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania odsetki z tytułu dłużnych papierów wartościowych nabywanych przez banki korzystają ze zwolnienia z podatku u źródła. więcej >>

2.1. 720 mln zł dzięki zmianom w ulgach podatkowych i becikowym

Z obliczeń fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA wynika, że zmiany w ulgach podatkowych i becikowym mogą dać budżetowi ok. 720 mln zł rocznie. Zmiany oznaczają wzrost opodatkowania gospodarstw domowych – 280 tys. rodzin otrzyma wyższe ulgi, a 380 tys. rodzin straci na zmianach. więcej >>

2.1. Zwolnienia z akcyzy od węgla i koksu

Ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe nie zapłacą akcyzy od węgla i koksu. Zwolnione z akcyzy będą też gospodarstwa domowe, urzędy i szpitale. więcej >>

2.1. Opłata skarbowa

Ministerstwo Finansów opublikowało Poradnik po opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. więcej >>

2.1. Hipoteka odwrócona bez podatku

Ministerstwo Finansów kończy prace nad ustawą o odwróconej hipotece. Ustawa m regulować przekazywanie przez osoby starsze mieszkań czy domu np. bankom, w zamian za miesięczny dodatek do emerytury (na ogół kilkaset złotych). Bank przejmie nieruchomość dopiero po śmierci właściciela. Pieniądze otrzymywane nie będa opodatkowane. więcej >>

2.1. Pracodawcy RP apelują: polski system podatkowy trzeba zbudować od początku

Z najnowszego raportu Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej Doing Business 2012 wynika, że stopień skomplikowania polskiego prawa podatkowego jest bardzi wysoki. Polscy przedsiębiorcy muszą dokonać w ciągu roku 29 płatności związanych z obciążeniami podatkowymi, co zajmuje średnio 296 godzin rocznie. Zdaniem Pracodawców RP konieczność uproszczenia prawa podatkowego nie budzi wątpliwości. więcej >>

2.1. Biała Księga, czyli 35 rekomendacji Lewiatana dla rządu

PKPP Lewiatan w „Białej Księdze" ogłosiła 35 rekomendacji, do realizacji których wzywa rząd. Lewiatan zachęca m.in. zmiany zadań ministra finansów w obszarze tworzenia przepisów podatkowych, reformy podatków dochodowych, wprowadzenia ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT czy stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu stanowienia prawa więcej >>

2.2. Nowy podatek transakcyjny

Zdaniem Związku Banków Polskich wprowadzenie w Unii Europejskiej podatku transakcyjnego (Financial Transaction Tax) może doprowadzić do znacznego wzrostu cent usług bankowych oraz przeniesienia niektórych tego typu transakcji poza Unię Europejską. Zwiększy to koszty eksporterów i importerów. więcej >>

2.1. Urzędy skarbowe powinny częściej korygować deklaracje podatników

Zdaniem ekspertów podatkowych urzędy skarbowe mogą same korygować niektóre błędy w naszych deklaracjach podatkowych, ale za rzadko korzystają z takiej możliwości. Administracja skarbowa uważa, że większość błędów nie kwalifikuje się do takich korekt. więcej >>

2.1. Rozliczanie podatku od towarow i usług przez wspólnoty mieszkaniowe

Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną dotyczącą rozliczania podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe. Wcześniej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, w kwestii rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe. więcej >>

2.1. Interpretacja indywidualna nie zawsze ochroni podatnika

Interpretacja indywidualna jest ważną częścią prawa podatkowego. Jednak nie zawsze chroni podatnika Pracodawcy RP przypominają, że czasem ochrona przysługuje dopiero od czasu, kiedy podatnik uzyska nową interpretację. więcej >>

2.2. Wygaśnięcie ważności e-podpisu a ważność faktury

Co się dzieje, jeśli wygasa ważność podpisu elektronicznego, który zastosowano wysyłając e-fakturę? Czy faktura również staje się nieważna? Pracodawcy RP uspokajają: nadal daje ona prawo do rozliczenia się. więcej >>

2.1. Lewiatan apeluje o korzystanie z elektronicznych faktur

PKPP Lewiatan apeluje do wszystkich przedsiębiorców, by zachęcali swoich klientów i partnerów biznesowych do korzystania z elektronicznych faktur. więcej >>

2.1. Likwidacja formularzy PIT?

Platforma Obywatelska w programie wyborczym zapowiada zniesienie obowiązku składania rocznych deklaracji PIT. Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Stefana Kamińskiego projekt jest technicznie możliwy do realizacji. więcej >>

2.1. Opodatkowanie kosztów rozmów telefonicznych i połączeń internetowych ze służbowych telefonów komórkowych ponad ustalone limity

Jeśli w firmie wprowadzono limity na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i na połączenia internetowe, a koszty rozmów prywatnych pokrywają pracownicy, nie jest konieczne zwiększanie podstawy opodatkowania z tytułu przychodów ze stosunku pracy o inne kwoty rozmów, ponieważ pracownik nie osiąga korzyści z tego tytułu. więcej >>

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo podatników

Zdaniem ekspertów Business Centre Club zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych będzie miało pozytywny wpływ na poziom wiedzy i świadomości podatników. Korzystne będzie również ujednolicenie praktyki organów administracji skarbowej, czyli zwiększy się bezpieczeństwo prawne. Przepis poszerzający bazę podatników, którzy mogą się starać o wydanie interpretacji ogólnej zawiera projekt tzw. ustawy deregulacyjnej-bis, nad którą pracuje teraz Senat RP. więcej >>

2.1. Przedsiębiorcy zalegają ze spłatą aż 61 mld zł

Przedsiębiorcy mają wobec organów sektora finansów publicznych aż 61 mld zł (stan na 31 grudnia 2010 r.) zaległości – najwięcej wobec organów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak wynika ze sprawozdań organów sektora finansów publicznych. więcej >>

2.2. Kara za nieterminową spłatę karty kredytowej nie jest kosztem podatkowym

Opłata nałożona przez bank na przedsiębiorcę za nieterminową spłatę zadłużenia z firmowej karty kredytowej nie stanowi kosztu podatkowego. więcej >>

2.1. Pracodawcy RP domagają się zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Podczas posiedzenia Platformy Energetycznej w siedzibie Pracodawców RP omówiono następstwa wprowadzenia akcyzy na węgiel i koks. Przepisy te zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012 r. Są to jednak tylko ogólne zasady opodatkowania, brak jest natomiast szczegółowych regulacji określających sposób poboru i uwzględniających specyfikę produkcji oraz obrotu tymi wyrobami.
W ustawie nie wykorzystano w pełni możliwości, jakie daje unijna dyrektywa energetyczna dotycząca podatku akcyzowego. Nie uregulowano w niej m.in. tego, że obciążenie podatkiem ma nastąpić z chwilą dostawy do finalnego odbiorcy (aktualne uregulowanie powoduje opodatkowanie całego wydobycia węgla i produkcji koksu). W dyrektywie określono szeroki katalog zwolnień i wyłączeń, brak ich jednak w aktualnie obowiązującej polskiej ustawie. więcej >>

2.1. Ryczał samochodowy a zaliczka na podatek dochodowy

Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane? więcej >>

2.2. Szara strefa w Polsce coraz większa

Szara strefa wzrosła w 2009 r. w stosunku do 2008 r. o 11 proc. Podmioty gospodarcze zaniżają efekty swojej działalności, a osoby fizyczne nie rejestrują prowadzonej działalności, chcąc przetrwać kryzys. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów a Czarna Lista Barier Lewiatana

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opublikowała w kwietniu br. ósmą edycję „Czarnej Listy Barier” zawierającą zbiór przeszkód, które mają istotny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. więcej >>

2.1. Pełne odliczenie VAT w leasingu aut z kratką?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że ostatnia zmiana ustawy o rachunkowości nie przywróciła pełnego odliczenia VAT dla leasingowanych samochodów z kratką. Innego zdania jest doradca podatkowy Jerzy Martini z kancelarii Baker & McKenzie. Nowelizację ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w dniu 2 czerwca 2011 r., wprowadziła też zmiany w ustawie o VAT. Zaczęły one obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.
więcej >>

2.1. Przedsiębiorcy zadowoleni z kolejnej ustawy deregulacyjnej

Rząd przyjął projekt kolejnej ustawy znoszącej bariery i obowiązki administracyjne. Zawiera on kilkanaście zmian ważnych z punktu widzenia bieżącej działalności firm i ich relacji z urzędami. Przedsiębiorcy zasadniczo są zadowoleni z nowej ustawy deregulacyjnej, ale czekają jednak na kolejne ułatwienia. więcej >>

2.1. Czy interpretacje podatkowe wprowadzają w błąd?

Zdaniem Pracodawców RP aktualizacja zbioru indywidualnych interpretacji podatkowych powinna zostać rozstrzygnięta w jednoznacznych przepisach. Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią ważny element systemu podatkowego, jednak nie wszystkie z nich są aktualne. więcej >>

2.1. Wspólna Podstawa Opodatkowania Osób Prawnych w UE

W dniu 20 czerwca br. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat CCCTB zorganizowana przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych Oddział Mazowiecki, Polskiego Oddziału International Fiscal Association, KPMG oraz Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Przedmiotem konferencji był projekt dyrektywy wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) przedstawiony w marcu br. przez Komisję Europejską. więcej >>

2.1. Zwolnienie z podatku VAT transakcji w zakresie obrotu udziałami

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan wyraziła swoją opinię na temat projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jej zdaniem wprowadzenie zwolnienia z podatku od towarów i usług transakcji w zakresie obrotu udziałami (w tym pośrednictwa w takim obrocie) w spółkach posiadających i nieposiadających osobowości prawnej i innych podmiotach posiadających osobowość prawną narusza zasady Konstytucji. więcej >>

2.1. Podatek a nabycie własności w drodze zasiedzenia

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk w interpelacji do Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia br. zapytała, czy dla zrealizowania nadrzędnego celu, jakim powinno być uregulowanie stanu prawnego nieruchomości rolnych oraz gruntowych, nie byłoby wskazane wprowadzenie systemu ulg lub też zwolnień podatkowych dotyczących podatku od zasiedzenia w sytuacji, w której nabycia własności w ten sposób dokonują osoby należące do pierwszej lub drugiej grupy podatkowej (chodzi o stopień pokrewieństwa w stosunku do właścicieli nieruchomości), w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej >>

2.2. Małym i średnim przedsiębiorcom start utrudniają wysokie podatki

Ok. 48 proc. właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw wspiera konserwatywny model państwa opiekuńczego i stosunkowo szeroki zakres interwencji państwa w gospodarkę. Tak wynika z ogólnopolskiego badania właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, które przeprowadziła PKPP Lewiatan i Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH. Badanie zrealizował CBOS na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców. więcej >>

2.1. Od 2012 r. raje podatkowe już nie dla polskich przedsiębiorstw

Ministerstwo Finansów z sukcesem zakończyło negocjacje dotyczące zmiany umów podatkowych z państwami określanymi jako „raje podatkowe” (m.in. z Cyprem). Z nowej umowy zostanie jednak wyłączona korzystna dla przedsiębiorców klauzula tax sparing. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. więcej >>

2.2. Coraz wyższe podatki w Europie

Mieszkańcy państw Unii Europejskiej płacą coraz wyższe podatki. W 2011 r. podatki płacone przez przeciętnego podatnika wzrosły o 0,25 proc. Wpłynęły na to m.in. wyższe stawki VAT w 13 krajach unijnych. więcej >>

2.1. Pracodawcy RP: Terminy konsultacji są zbyt krótkie

Pracodawcy RP w piśmie do ministra Rostowskiego Pracodawcy RP domagają się respektowania ich praw jako partnera społecznego do wyrażania opinii w odpowiednim terminie, aby mieli czas na przeanalizowanie projektowanych aktów prawnych i zajęcie przemyślanego stanowiska. więcej >>

2.1. Odszkodowania z tytułu powodzi nie są objęte zwolnieniem od podatku

Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są objęte zwolnieniem od podatku. Są przychodem z działalności gospodarczej. Odszkodowania takie stanowią przychód z działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana powodzią, czy innymi czynnikami. więcej >>

1.1. Przewóz zwłok to nie transport pasażerów

Poseł Krystyna Łybacka w interpelacji do Ministra Finansów zwraca uwagę na to, że urzędy skarbowe kwalifikują transport zwłok przez zakłady pogrzebowe do kategorii przewozów pasażerskich. Zdaniem resortu finansów – bez względu na kwalifikację firmy pogrzebowe nie naliczają wyższego VAT. więcej >>

2.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe dla marketów

Czy firmy zagraniczne, w tym tzw. hipermarkety, korzystają z ulg i zwolnień podatkowych? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to ulgi i zwolnienia? Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedział na interpelację nr 20827 posła Józefa Rojka w sprawie ulg i zwolnień podatkowych sklepów wielkopowierzchniowych. więcej >>

2.1. Opłaty za media nie są przychodem z najmu

Opłaty za media ponoszone przez najemcę związane z przedmiotem najmu nie są składnikiem przychodu osiąganego z najmu, ponieważ z umowy najmu wynika, że najemca jest obowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
więcej >>

2.1. Pracodawcy RP: Paragony fiskalne zamiast faktur nie są dobrym rozwiązaniem

W Komisji Finansów Publicznych trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają umożliwić zastąpienie faktur paragonami fiskalnymi. Pracodawcy RP uważają, że to zły pomysł. więcej >>

1.1. Wzrost inflacji bazowej w marcu niepokoi ekonomistów

Jak poinformował Narodowy Bank Polski inflacja bazowa wzrosła w marcu br. aż o 2 proc. (wyłączając ceny żywności i energii) w porównaniu do analogicznego okresu czasu w roku 2010. Niepokoi to ekonomistów. więcej >>

1.2. Wynajem a zwolnienie z podatku VAT

Usługa polegająca na udostępnianiu na podstawie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem jest zwolniona od podatku VAT. więcej >>

2.1. Podatek węglowy może negatywnie wpłynąć na gospodark

PKPP Lewiatan zwraca uwagę na negatywne skutki wprowadzenia podatku węglowego na gospodarki krajów UE. Nałożenie podatku węglowego na paliwa planuje Komisja Europejska. Polska ma dostać okres przejściowy. więcej >>

2.1. Ministerstwo Finansów informuje o zmianach w VAT od 1 kwietnia 2011 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzonych od 1 kwietnia br. zmianach w zakresie VAT. W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Opublikowano ją w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r. więcej >>

Czarna Lista Barier 2011

PKPP Lewiatan już po raz ósmy przedstawił „Czarną Listę Barier“. Wynika z niej, że w ubiegłym roku przybyło barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, również tych wynikających z nowelizacji ustaw podatkowych. więcej >>

Rozliczenia samotnych rodziców

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie poselskie nr 20 283, wyjaśniając wątpliwości, kto może złożyć zeznanie na preferencyjnych warunkach. Nie wystarczy więc samo legitymowanie się wymaganym stanem cywilnym. Ważne jest samotne troszczenie się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby, zwłaszcza ojca lub matki. więcej >>

Skonsolidowana podstawy opodatkowania osób prawnych CCCTB - zbyt krótkie konsultacje

Projekt wniosku Komisji Europejskiej dot. Dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych został przekazany do konsultacji społecznych w ostatniej chwili. Polscy przedsiębiorcy dostali na zajęcie stanowiska w tak istotnej dla nich sprawie 6 dni. PKPP Lewiatan zwraca uwagę, że nie jest możliwe przeprowadzenie oceny merytorycznej w tak krótkim czasie. więcej >>

Opodatkowanie zwrotu wydatków za okulary i soczewki

Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. więcej >>

Konieczne zmiany w VAT przy imporcie

Połowa ładunków naszego handlu zagranicznego odprawiana jest przez inne unijne administracje celne. Dzięki temu korzystają one z możliwości zachowania 25 proc. naliczonego cła. więcej >>

Negatywne skutki podniesienia VAT na szkolenia

Od 1 stycznia 2011 r. na usługi szkoleniowe nałożona została 23-procentowa stawka VAT. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że może to mieć poważne konsekwencje dla rynku usług szkoleniowych. więcej >>

Wzrost kosztów działań promocyjnych wskutek wprowadzenia VAT

Planowane zmiany w sposobie naliczania podatku VAT mogą spowodować wzrost kosztów prowadzenia działań promocyjnych – i to nawet o 20 proc. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od 1 kwietnia 2011 r. więcej >>

Zmiany w podatku CIT od osób prawnych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skierował prośbę do Ministra Finansów o zmiany w podatku CIT od osób prawnych. Proponuje 1-proc. podatek płacony od przychodów, zamiast obecnego 19-proc. podatku od zysków firm. więcej >>

Organizacja przez uczelnie wyższe konferencji naukowej powinna być zwolniona z VAT

Konferencja naukowa, którą organizują uczelnie wyższe jest formą kształcenia, która powinna być zwolniona z VAT. Problem rozliczenia VAT konferencji naukowych przez uczelnie wyższe jest nierozwiązany od 1 stycznia 2011 r., gdy zmieniono przepisy regulujące zasady zwolnienia z VAT. więcej >>

Podatnik musi udowodnić, że sprzedaż na aukcji nie była działalnością gospodarczą

Sprzedaż na aukcjach internetowych może zostać uznana przez urząd skarbowy za działalność gospodarczą. Muszą być jednocześnie spełnione następujące warunki: działalność taka będzie ciągła, będzie prowadzona w sposób zorganizowany, a sprzedający kieruje się chęcią osiągnięcia zysku. W tej sytuacji osoba ta będzie musiała odprowadzić podatek. Jeżeli sprzedawała prywatne, używane rzeczy niezwiązane z działalnością gospodarczą, musi to udowodnić. więcej >>

Wydatki na kawę lub słodycze można zaliczyć do kosztów

Wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracjach są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na napoje, słodycze itp. podawane podczas pokazów i prezentacji (jeśli nie noszą znamion okazałości, wystawności) nie stanowią kosztów o charakterze reprezentacyjnym i można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.
więcej >>

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące odliczania podatku VAT przy zakupie paliw

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. więcej >>

Powstanie przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki

Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu rzeczowego do spółki osobowej spowoduje w Spółce powstanie przychodu podatkowego? więcej >>

Pakiety medyczne zwolnione z VAT

Pracownicze pakiety medyczne nadal będą zwolnione z podatku VAT. Poinformowała o tym PAP podczas konferencji prasowej w dniu 14 stycznia br. Magdalena Kobos - rzecznik Ministerstwa Finansów. więcej >>

Kontrowersje dotyczące VAT-u na książki

Od 1 stycznia, kiedy wszedł pięcioprocentowy VAT na książki, wstrzymano transakcje na rynku książki – hurtownie nie kupują, a wydawcy nie sprzedają. Hurtownicy i wydawcy czekają na decyzję ministra finansów o szczegółach okresu przejściowego po wprowadzeniu nowej stawki podatku. więcej >>

Kursy prawa jazdy zwolnione od podatku

Czy od 1 stycznia 2011 r. kursy prawa jazdy będą zwolnione od podatku od towarów i usług?
więcej >>

Możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z której przychód opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowe, Wnioskodawca będzie miał prawo do wykonywania prac i wystawiania rachunków na rzecz byłego pracodawcy? więcej >>

Pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym

Czy składając wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, należy każdorazowo legitymować się odrębnym pełnomocnictwem i składać je po raz kolejny w organie podatkowym? więcej >>

Obowiązek zapłaty przez komorników sądowych podatku od dostawy towarów, dokonywanej w trybie egzekucji

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakłada na komorników sądowych obowiązki płatnika podatku od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, polegającej na sprzedaży nieruchomości będącej własnością dłużnika, jest zgodny z art. 2 konstytucji. więcej >>

Polski system podatkowy nadal zbyt skomplikowany

Polscy przedsiębiorcy nadal uważają system podatkowy za nazbyt skomplikowany, poddawany zbyt dużej liczbie zmian oraz w pewnym sensie zagmatwany, co powoduje brak jednej, pewnej interpretacji. więcej >>

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji i reklamy

Spółka przekazała nieodpłatnie nagrody i prezenty w ramach programu lojalnościowego dla swoich partnerów, oraz nagrody i prezenty w ramach promocji i reklamy. Jednocześnie podatek naliczony został odliczony przy ich nabyciu. Czy czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele promocji i reklamy Spółki dokonywane w ramach i związane z prowadzoną działalnością są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? więcej >>

Obowiązek podatkowy oraz podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe

Dnia 17 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROEL" Szmidt i Miśta spółka jawna w Markach dotyczącą momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na cele inne niż opałowe. Uznał, że kwestionowane przepisy są zgodne z konstytucją. więcej >>

Odpowiedzialność płatnika za podatek niepobrany

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 30 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany są zgodne z konstytucją. więcej >>

Kradzież towarów a odliczenie VAT

Podatnik po kradzieży towarów w jego firmie nie ma obowiązku dokonania korekty VAT. Nawet wówczas, gdy już wcześniej skorzystał z odliczenia VAT. więcej >>

Odliczenie VAT z tytułu wydatków poniesionych przed dniem rejestracji jako podatnik VAT czynny

Odliczenie podatku naliczonego stanowi podstawowe uprawnienie podatnika. Jego realizacja obwarowana jest jednak wieloma warunkami, ograniczeniami bądź wyłączeniami, których zaistnienie wpływa na możliwość skorzystania z tego prawa. Jednym z takich przypadków jest dyspozycja, zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W efekcie wielu podatników nurtuje pytanie, czy w świetle obowiązujących regulacji możliwym jest dokonanie odliczenia podatku wynikającego z nabytych towarów lub usług, jeżeli nabycie nastąpiło przed dniem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego? więcej >>

Skutki podatkowe otrzymania dotacji

Jeżeli dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę, to będzie podlegała opodatkowaniu. W innych wypadkach dotacja nie będzie stanowiła obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT. Niezależnie jednak od tego czy dotacja podlega opodatkowaniu VAT czy też nie, VAT od zakupów nią sfinansowanych podlega odliczeniu jeżeli mają one związek ze sprzedażą opodatkowaną. To samo dotyczy odliczenia VAT od zakupu usługi przygotowania wniosku o dotację. Skutki podatkowe otrzymania dotacji zależą od tego, czy ma ona bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanych towarów lub usług czy też nie.
więcej >>

Imprezy pracownicze z podatkiem

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, jeżeli pracodawca organizuje imprezę mikołajkową dla swoich pracowników, niech ich wcześniej poinformuje, że wydatki na imprezę będą doliczone do ich dochodów i zapłacą podatek. więcej >>

Problem z przestawieniem kas fiskalnych

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, od nowego roku wszystkie kasy fiskalne powinny być dostosowane do nowych stawek VAT. Problem w tym, że urządzeń tego typu jest ok. 1,5 mln i już wiadomo, że serwisanci nie dojadą do wszystkich i przedsiębiorcy sami będą musieli przeprogramować swoje kasy. więcej >>

Notariusz odpowie za niepobrany podatek

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2010 r. orzekł, że kwestionowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim dotyczą odpowiedzialności płatnika za podatek niepobrany są zgodne z konstytucją. Sprawa dotyczyła notariusza, który nie pobrał podatku w pełnej wysokości od umowy sprzedaży nieruchomości. więcej >>

Łódzkie: Zawyżanie kosztów podatkowych

Jak podają przedstawiciele organów skarbowych, nieuczciwi przedsiębiorcy zawyżają koszty podatkowe głównie za pomocą fikcyjnych faktur. Proceder ten nasila się w listopadzie ze względu na podwójną zaliczkę podatkową płaconą w grudniu. więcej >>

Darowizna nie uchroni przed ściągnięciem zaległości

Sąd Najwyższy w wyroku stwierdził, że nie można wyzbyć się majątku z krzywdą wierzyciela. Wyrok jest jednoznaczny i potwierdza prawo urzędu skarbowego do unieważnienia umowy darowizny zawartej w celu uniemożliwienia egzekucji zaległości podatkowych. więcej >>

Komornik może być płatnikiem VAT

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy nakładające na komorników sądowych obowiązek zapłaty VAT od sprzedawanych towarów będących własnością dłużnika są zgodne z Konstytucją RP. więcej >>

Zasady stosowania stawki 7 proc. przy świadczeniu usług remontowo-budowlanych

Brzmienie art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o VAT, wskazuje na katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wśród których treść ust. 1 pkt 2 formułuje regułę, zgodnie z którą opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. więcej >>

Korekty deklaracji a odsetki od zaległości podatkowych

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że jeżeli dochody Skarbu Państwa nie zostały uszczuplone na skutek złożenia korekt deklaracji podatkowych, to nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych. więcej >>

Podatnik ma prawo ustalać ceny towarów sprzedawanych w pakiecie

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie ma podstawy prawnej, żeby zakazać podatnikowi ustalenia w ramach zestawu niskiej ceny na alkohol i wysokiej ceny na dodatki z nim sprzedawane. więcej >>

Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego zwolniona z VAT

Pracodawca, który udziela pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie wykonuje usługi i nie staje się z tego tytułu podatnikiem VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2010 r. więcej >>

Ulga za zakup kasy fiskalnej również dla prawników i lekarzy

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie refundacji części kosztów zakupu kas fiskalnych przez prawników i lekarzy, którzy będą mieli obowiązek ich posiadania i prowadzenia za ich pomocą ewidencji sprzedaży swoich usług już w przyszłym roku. więcej >>

Długość rozliczania podatków w Polsce

W Polsce rozliczenie podatków zajmuje przedsiębiorcom 49 dni rocznie. Dla porównania, na Węgrzech zajmuje to 41, na Słowacji 32 dni, w Rumunii 25 dni, na Litwie 21 dni, a w Irlandii mniej niż 10 dni... więcej >>

Zwolnienie z podatku po spłacie kredytu

„Rzeczpospolita” pisze, że osoba, która pieniądze za sprzedane mieszkanie przeznaczy na nowe lokum, nie musi płacić podatku. Prawo do zwolnienia przysługuje też w razie spłaty kredytu mieszkaniowego... więcej >>

Fiskus bezprawnie przedłuża kontrole skarbowe

Najdłuższa kontrola może trwać 48 dni roboczych w największych firmach, natomiast praktyka fiskusa wskazuje, że 48 dni może być rozciągnięte nawet na rok. Zdaniem ekspertów to jawne naruszenie prawa, którego nie można zaskarżyć. więcej >>

Po informację podatkową zadzwoń do KIP

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, w sprawie utworzenia w ramach ujednoliconych struktur organizacyjnych urzędów skarbowych stanowisk udzielających informacji podatkowych, wyjaśniło dlaczego podatnicy powinni się zwracać ze swoimi pytaniami do Krajowej Informacji Podatkowej, a nie do urzędów skarbowych. więcej >>

VAT na prawo korzystania z miejsc postojowych dla samochodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji przepisów wyjaśnił dlaczego prawo do korzystania z miejsc postojowych dla samochodów, zlokalizowanych w hali garażowej wielostanowiskowej położonej w podziemnej części budynku będzie opodatkowanie 7% VAT. więcej >>

NIK: W urzędach skarbowych brak sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, według raportu NIK, na szarej strefie w handlu i usługach w internecie skarb państwa traci codziennie ogromne kwoty. Fiskusowi brakuje sprzętu do kontroli e-handlu i oparcia w odpowiednich przepisach. więcej >>

Usługi pocztowe świadczone przez operatorów prywatnych

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie opodatkowania usług pocztowych podatkiem od towarów i usług, wyjaśnił dlaczego usługi pocztowe świadczone przez pozostałych operatorów, to jest oprócz Poczty Polskiej SA, podlegają opodatkowaniu według stawki 22%. więcej >>

Czas trwania kontroli podatkowej i skarbowej - różnie liczony

Minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśnił, dlaczego kontrola skarbowa prowadzona przez UKS nie podlega terminom wyznaczonym na kontrolę przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. więcej >>

Ulga meldunkowa przy sprzedaży budynku mieszkalnego, gruntu i innego budynku

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów odpowiedział na pytanie podatnika, czy przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego, gruntu oraz budynku użytkowego może być zwolniony z podatku i na jakich zasadach. więcej >>

Sprzedaż samochodu o wartości powyżej 20 000 euro

Spółka z o.o. zakupiła dwa lata temu samochód osobowy o wartości powyżej 20 000 euro. Obecnie zamierza sprzedać ten samochód. Czy do kosztów tej sprzedaży nie zaliczać części wydatków które nie stanowiłyby kosztów podatkowych, gdyby samochód ten był dalej amortyzowany? Czy gdy kupi taki nowy samochód, to może stosować niższą od liniowej stawkę amortyzacji, a w przypadku jego późniejszej sprzedaży będzie miała wyższe koszty uzyskania przychodu? więcej >>

Usługi pośrednictwa w transakcjach międzynarodowych

Usługi pośrednictwa na rzecz podatników z innych państw UE są opodatkowane w państwie siedziby usługobiorcy. W przypadku natomiast świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usługi te opodatkowane są miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja. Problem jednak w tym, że ustawodawca nie zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem „dokonania podstawowej transakcji”.
więcej >>

Jak poprawnie skorygować fakturę wystawioną przez podatnika z innego kraju UE

Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z innego państwa UE. Dotyczy ona wykowanej dla nas usługi, opodatkowywanej przez nas na podstawie art. 28b ustawy o VAT jako import usług. Na fakturze tej była jednak błędnie wykazana nasza nazwa. Czy będziemy mogli to skorygować notą korygującą? W jakim języku nota powinna być wystawiona i czy możemy wystawić ja w formie dwujęzycznej? Co powinna zawierać ta nota? więcej >>

Zapłata VAT i zaświadczenie za samochód sprowadzany z zagranicy

Resort finansów udzielił odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń o zapłacie podatku VAT przez osoby fizyczne sprowadzające samochody z zagranicy i dlaczego zaświadczenie z urzędu skarbowego kosztuje 160 zł? więcej >>

Zwrot poniesionych wydatków korzystniejszy od diety

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów stwierdził, że w sytuacji kiedy Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracowników, a pracownikom przebywającym w podróży służbowej nie są wypłacane diety, wartość finansowanych przez pracodawcę kosztów wyżywienia nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu. więcej >>

Opodatkowanie sprzedaży prawa do wizerunku małoletniego dziecka

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej odpowiedział na pytanie, czy dochód ze sprzedaży wizerunku małoletniej córki dla celów reklamy jest dochodem z pracy dziecka, czy też dochodem z praw autorskich? więcej >>

Opodatkowanie usług transportu towarów

Opodatkowanie usług transportu zależy od tego dla kogo świadczona jest usługa oraz jak i gdzie się ona odbywa. Usługi transportu na rzecz podatników z innych państw UE są opodatkowane w państwie siedziby usługobiorcy. W przypadku natomiast świadczenia usług na rzecz podmiotów zagranicznych niebędących podatnikami należy opodatkować część usługi odpowiadającej pokonanej odległości w Polsce. Jednakże miejscem świadczenia usług transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw więcej >>

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej odpowiedział na pytanie, czy wartość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, w tym wynagrodzeń wypłacanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z całości lub części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych? więcej >>

Nieodpłatne przekazanie w formie cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji stwierdził, że umowa cesji książeczki mieszkaniowej zawartej między córką a ojcem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, bowiem nie została zawarta umowa darowizny. więcej >>

Aporty a VAT

Na podstawie z art. 106 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawy o VAT) należy wystawić fakturę VAT dokumentującą dokonanie aportu. Zasadniczo zatem aport powinien zostać udokumentowany fakturą, choć nie dotyczy to aportu przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. więcej >>

Odsetki kredytu mieszkaniowego w koszty działalności

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych stwierdził, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na imię i nazwisko podatnika, w sytuacji gdy wykaże on związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem. więcej >>

Amortyzacja budynków i lokali

Problematyka amortyzacji na gruncie przepisów regulacji ustaw o podatkach dochodowych stanowi zagadnienie, którym z uwagi na podatkowe następstwa samego procesu amortyzacji żywotnie zainteresowanych jest wielu podatników. Nie inaczej jest również w odniesieniu do uznawanych za środki trwałe budynków oraz lokali, które z uwagi na zakres wykorzystania dla celów prowadzenia działalności gospodarczej poddane są procesowi amortyzacji, stosownie do zasad ustalonych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14 poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o PIT bądź odpowiednio ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o CIT.

więcej >>

Prawo do odliczenia VAT po rejestracji

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowej stwierdził, że ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług).

więcej >>

Termin odliczenia podatku VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku niektórych usług otrzymanie faktury przed wykonaniem usługi nie daje możliwości odliczenia z chwilą otrzymania faktury. Odliczenie to jest możliwe dopiero z chwilą wykonania usługi. Powyższe przesunięcie terminu odliczenia nie dotyczy faktur za dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty).
więcej >>

Pracownicze pakiety medyczne opodatkowane

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwa Finansów wyraziło swoje stanowisko w pracowniczych abonamentów medycznych. Pracodawca jest obowiązany do doliczenia do przychodu pracownika wartości faktycznie otrzymanych przez pracownika świadczeń, w tym usług medycznych, stosując w tym celu ceny zakupu usługi. więcej >>

Stawka VAT dla mieszkaniówki z lokalami użytkowymi

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowej wyjaśnił, jaką stawkę podatkową należy stosować przy wykonywaniu usług budowlanych, polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego z częścią usługową. więcej >>

Zwrot nadpłaty podatku i odsetek z oprocentowaniem

21 lipca 2010r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej narusza konstytucję. Co to oznacza. więcej >>

Ile decyzji można przesłać w jednej przesyłce

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.07.2010r. podtrzymał wyrok sądu I instancji, w którym stwierdził, że organ podatkowym może w jednej przesyłce nadać dwie decyzje. Pocztowy dowód doręczenia jest dokumentem urzędowym, w którym wskazuję się zawartość przesyłki. więcej >>

Możliwe wprowadzenie nowej stawki VAT

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, potwierdziło, że jest rozważane wprowadzenie nowej 5 proc. stawki VAT z początkiem 2011 r. na niskoprzetworzone produkty spożywcze oraz książki i czasopisma specjalistyczne. więcej >>

Pożyczka a VAT

Często zdarza się ze podmioty gospodarcze korzystają z pożyczek z zagranicy, a także same udzielają takich pożyczek. Powstaje wówczas problem jak wystawiać fakturę, a także jak wykazać taką sprzedaż w deklaracji VAT. Podobne problemy pojawiają się przy rozliczeniu importu usług z tytułu pożyczki. więcej >>

Wydatki na studia kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów, stwierdził że wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za studia, których ukończenie jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej. więcej >>

Amortyzacja sezonowa (wakacyjna)

Wykorzystywanie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej rzeczowych składników majątku uznawanych zgodnie z obowiązującymi przepisami za środki trwałe niesie ze sobą na gruncie ustaw o podatkach dochodowych wymóg znajomości problematyki amortyzacji. O ile jednak większych trudności nie stwarza podatnikom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg podstawowych - ogólnych reguł, to już szczegółowe przepisy
więcej >>

Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że prawo do odliczenie podatku naliczonego z faktury zaliczkowej przypada w miesiącu zapłaty zaliczki, nawet jeżeli zapłata nastąpi w innym miesiącu niż miesiąc otrzymania faktury zaliczkowej. więcej >>

Ewidencja sprzedaży na rzecz pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej stwierdził, że skoro Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku w tym zakresie. więcej >>

Stawka liniowa nie dla menedżerów

Minister Finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej. więcej >>

Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji przepisów odpowiedział na pytanie, czy pobierane przez Spółkę opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej są czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? więcej >>

Korekta deklaracji podatkowej zawsze z pisemnym wyjaśnieniem

Resort finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie dołączania
pisma wyjaśniającego do składanej korekty deklaracji podatkowej. więcej >>

Opodatkowanie VAT wydania majątku udziałowcowi w ramach majątku likwidacyjnego

Jesteśmy spółką z o. o. w likwidacji. Nasz majątek składa się m. in. z budynku produkcyjnego. W najbliższym okresie czasu przewidujemy przeniesienie tego obiektu na naszego udziałowca, który zamierza w tym budynku kontynuować produkcję. Czy jest opodatkowane VAT wydanie majątku udziałowcowi w ramach majątku likwidacyjnego celem rozliczenia nakładów wspólnika spółki w związku z jej likwidacją? więcej >>

Samochody służbowe wykorzystywane nieodpłatnie na cele prywatne

Podstawową i wymagającą przytoczenia regulacją w zakresie problematyki używania dla celów prywatnych samochodu służbowego stanowi dyspozycja art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którą, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz więcej >>

Zaliczenie kosztów podatkowych i VAT naliczonego z duplikatu faktury w różne okresy sprawozdawcze

Jednostka ma inny rok podatkowy niż kalendarzowy. Poprzedni rok podatkowy spółki skończył się 30 kwietnia 2010 r. W dniu 16 stycznia 2010 r. została wystawiano dla spółki faktura dotycząca kosztów pośrednich (zakup materiałów biurowych który faktycznie został dokonany). Faktura ta jednak nie dotarła do spółki. W dniu 12 maja 2010 r. wystawiony został nam jej duplikat. Jak w takim przypadku rozliczyć VAT i podatek dochodowy? więcej >>

Zmiany w ustawach podatkowych PIT CIT VAT i o ryczałcie ewidencjonowanym

Nowelizacja wprowadza zmiany w opodatkowaniu działalności jednostek badawczo rozwojowych, w warunkach wyboru opodatkowania w formie liniowej (19%), w warunkach opodatkowania prezentów o małej wartości (do 200 zł) oraz w terminie złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtowej. więcej >>

Faktury wysyłane mailem tak samo ważne jak papierowe

Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z 20 maja 2010r. orzekł, że faktury wysyłane mailem od jednego przedsiębiorcy do drugiego są ważne, pod warunkiem że otrzymujący ją wydrukuje i będzie przechowywał w formie papierowej. więcej >>

Opodatkowanie pakietów medycznych rozstrzygnięte

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w której wyjaśnia definitywnie kwestię opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników opłacanych przez pracodawców. więcej >>

Nowelizacje ustaw CIT, PIT, VAT i Ordynacji podatkowej

W Dzienniku Ustaw nr 57 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zostały ogłoszone zmiany dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Odnoszą się one do kosztów należnego VAT, aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT, kwestii poinformowania przez organy podatkowe o sposobie ustosunkowania się do zarzutów podniesionych przez podatnika w odwołaniu od decyzji organu podatkowego. więcej >>

Sprzedaż samochodu o wartości powyżej 20 000 euro

Spółka z o.o. zakupiła dwa lata temu samochód osobowy o wartości powyżej 20 000 euro. Obecnie zamierza sprzedać ten samochód. Czy do kosztów tej sprzedaży nie zaliczać części wydatków które nie stanowiłyby kosztów podatkowych, gdyby samochód ten był dalej amortyzowany? Czy gdy kupi taki nowy samochód, to może stosować niższą od liniowej stawkę amortyzacji, a w przypadku jego późniejszej sprzedaży będzie miała wyższe koszty uzyskania przychodu? więcej >>

Obniżenie podatku VAT należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2010r. uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2009r. przyjął stanowisko podatnika. Aby skorygować podatek należny VAT wystarczy zwrot towarów z fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej nie jest warunkiem koniecznym obniżenia podatku VAT należnego. więcej >>

Opodatkowanie wynagrodzenia finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Izby Skarbowe w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 21 kwietnia 2010r. określił zasady zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej >>

Podatek naliczony VAT z faktury od nieistniejącej firmy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 marca 2010r. stwierdził, że aby organ podatkowy mógł zakwestionować prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, musi przeprowadzić stosowne postępowanie dowodowe, którego głównym celem będzie ustalenie, czy podatnik odliczający podatek naliczony posługujący się fakturami, w których jako wystawcę wskazano podmiot nieistniejący wiedział lub powinien był wiedzieć, że nabywając towar uczestniczył w transakcji wykorzystanej do popełnienia oszustwa (nadużycia prawa) w podatku od towarów i usług lub też czy sam dążył do popełnienia oszustwa. więcej >>

Prawidłowe ustalenie kosztów podatkowych przy sprzedaży nieruchomości

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdził, że za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku. więcej >>

Ulga odsetkowa

Podatnik w 2006r. zaciągnął kredyt walutowy na budowę budynku mieszkalnego, w 2008r. ze względu na większe koszty inwestycji podpisał aneks do umowy kredytu zwiększając jego wartość. Natomiast w 2009r. dokonał jego przewalutowania. Czy zwiększenie i przewalutowanie kwoty kredytu pozbawi podatnika prawa do ulgi odsetkowej? więcej >>

Wydatki na ubranie motocyklisty nie jest kosztem podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2010 r. stwierdził, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu. więcej >>

Ekwiwalent za używanie łącza internetowego w domu

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2010r., stwierdził że otrzymany ekwiwalent przez pracownika, tj. refundacja części kosztów za używanie łącza internetowego stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z innymi składnikami wynagrodzenia za pracę. więcej >>

Ulgi podatkowe za 2009r.

Dla podatników, którzy jeszcze nie rozliczyli PIT za 2009r. Jak prawidłowo rozliczyć ulgi podatkowe w rozliczeniu rocznym za 2009r. Ulgi podatkowe do odliczenia od dochodu i ulgi podatkowe do odliczenia od podatku.
więcej >>

Wielokrotne zawieranie umów sprzedaży nieruchomości z zyskiem

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwietnia 2010r. stwierdził, że dokonanie 26 transakcji sprzedaży uprzednio uzbrojonych na koszt skarżącego działek, skala przedsięwzięcia, zawodowy i powtarzalny charakter działań jest działalnością gospodarczą. więcej >>

Wyjaśnienie MF ws. ulgi prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia

W związku z wątpliwościami dotyczącymi rocznego rozliczenia ulgi prorodzinnej, przede wszystkim na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25. roku życia, Ministerstwo Finansów wyjaśnia więcej >>

Korekta zeznania podatkowego

Podatnik dokonał już rocznego rozliczenia. Po tym fakcie otrzymał od płatnika skorygowaną informację PIT – 11. Ponieważ korzystał z ulg podatkowych złożył wraz z zeznaniem załącznik PIT - O. Czy przy złożeniu korekty zeznania musi również załączyć PIT-O? więcej >>

Odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu z homologacją ciężarową

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 1 kwietnia 2010 r. stwierdził, że aby odliczyć pełną kwotę naliczonego podatku od nabycia pojazdu samochodowego, Podatnik winien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające, że przedmiotowy samochód jest innym niż osobowy tj. homologacje na samochód ciężarowy, a dopuszczalna jego ładowność powinna przekraczać 500 kg. Ponadto konieczne jest posiadanie faktury dokumentującej ww. nabycie oraz aby nabyty pojazd służył wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych. więcej >>

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2009r. podatnik osiągnął dochody z tytułu umowy zlecenia, gdzie wartość świadczenia miesięcznie nie przekraczała 200 zł. Płatnik pobierał zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18%. Jednocześnie odprowadzał od tego przychodu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której nie odliczył od zryczałtowanego podatku. Czy w tej sytuacji podatnik może dokonać odliczenia tej składki w zeznaniu rocznym PIT-37 od podatku od dochodu uzyskanego ze stosunku pracy? Czy płatnik powinien wystawić jakąś informację na ten temat i na jakim formularzu? więcej >>

Odliczenie straty od dochodów

Czy w zeznaniu podatkowym podatnik prowadzący działalność gospodarczą może odliczyć od dochodu stratę za kilka poprzednich lat i czy ewentualny limit odliczenia straty musi obliczać osobno dla każdego roku, w którym poniesiono stratę? więcej >>

Opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 kwietnia 2010r. stwierdził, że otrzymana kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu oraz można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki, które zostały poniesione w związku z otrzymanym świadczeniem pieniężnym. więcej >>

Sąd pobierze podatek za czynności biegłego

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 kwietnia 2010r. stwierdził, że należności za wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenie sądów stanowią dla biegłego przychód z działalności wykonywanej osobiście, od wypłaty których na sądzie ciążą obowiązki płatnika. więcej >>

Darmowe usługi prawne wolne od VAT

Naczelny Sad Administracyjny wydał przełomowe orzeczenie, w którym uznał, że darmowa pomoc prawna nie jest opodatkowana VAT. więcej >>

Opodatkowanie umów zlecenia

Czy art. 30 ust. 1 pkt 5a należy zastosować do opodatkowania dochodu nieprzekraczającego 200 zł w miesiącu osiągniętego z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Czy dochody z tytułu dwóch umów zlecenia zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika należy opodatkować odrębnie ... więcej >>

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zabezpiecza podatnika

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską w sprawie poprawionej interpretacji podatkowej, która nie chroni podatnika. więcej >>

Podatek od zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej

Zakwalifikowanie do źródła przychodu kwot tytułem zwrotu ze Spółdzielni z funduszu remontowego części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu i obowiązku wystawienia przez Spółdzielnię informacji PIT-8C. więcej >>

Darowizna na rzecz kościelnych osób prawnych

Podatnik w 2009 roku przekazał darowiznę w wysokości 15% swoich dochodów na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych działających na podstawie ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów. Czy kwota przekazanej darowizny może być w całości odliczona od dochodu? więcej >>

Dochód z dywidendy

Podatnik uzyskał dochód z dywidendy, spółka wypłacająca to świadczenie pobrała podatek. Czy podatnik jest zobowiązany wykazać ten dochód i pobrany podatek w zeznaniu PIT-38? więcej >>

Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka

Jak powinien rozliczyć dochody małoletniego dziecka rodzic, jeżeli dziecko uzyskało dochody z umowy zlecenia i dochody z renty? więcej >>

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Co należy zrobić żeby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? więcej >>

Rozliczenie straty ze sprzedaży papierów wartościowych

W 2008r. podatnik poniósł stratę ze sprzedaży papierów wartościowych. W 2009r. uzyskał z kolei dochód z tego źródła. Czy może rozliczyć poniesioną w 2008r. stratę składając zeznanie PIT -38 za rok 2009r? więcej >>

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

Czy podatnik uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę ma prawo w zeznaniu rocznym za część roku zastosować koszty w wysokości faktycznie poniesionych a za część zryczałtowane wynikające z dyspozycji art. 22 ust. 2 updof? więcej >>

Ulga na dziecko

Czy ojciec dziecka, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem (rodzice są po rozwodzie, w separacji, albo nie zawierali związku małżeńskiego i żyją rozdzielnie) może odliczyć całą kwotę ulgi w sytuacji, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów, albo ma na tyle mały podatek, że z odliczenia nie skorzysta? więcej >>

Ulga rehabilitacyjna

Podatnik jest osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z powodu swojego schorzenia zmuszony był do dokonania adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Z tytułu poniesionych wydatków podatnik skorzystał z możliwości zwrotu podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Czy w związku z częściowym zwrotem podatku VAT więcej >>

Rozbieżne wyroki w sprawie aportów

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ostatnio kilka wyroków w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych od aportów. Nie podzielił przy tym stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego. więcej >>

Samochody służbowe wykorzystywane nieodpłatnie na cele prywatne w 2010r.

Podstawową regulacją w zakresie problematyki używania dla celów prywatnych samochodu służbowego stanowi dyspozycja art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którą, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze więcej >>

Błąd przy przekazaniu 1 proc. poprawi podatnik

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, błąd w nazwie organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. jest powodem do osobistego poprawienia rozliczenia podatkowego. więcej >>

Rozmowy telefoniczne pracowników

Rachunek telefoniczny na firmę jest zgodny z bilingiem miesięcznym. Czy urząd skarbowy ma prawo żądać wykazu rozmów wraz opisem, które rozmowy służyły działalność gospodarczej, a które były rozmowami prywatnymi pracowników? Do tej pory nie dzieliliśmy kosztów w ten sposób, czy musimy skorygować koszty i podatek naliczony VAT? więcej >>

Karty przedpłacone finansowane z ZFŚS i zwolnienie z podatku dochodowego

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską. Czy karty przedpłacone stanowią świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej >>

Po sprzedaży nieruchomości nadal przysługuje prawo do zwrotu VAT

Indywidualna interpretacja Ministra Finansów z dnia 22.01.2010r. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu części podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca nie jest już właścicielem rozpoczętej budowy? więcej >>

Wyrok sądu ostatecznie kończy sprawę piekarza z Legnicy

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegły czwartek (tj. 28.01.br.) zakończył głośną sprawę przedsiębiorcy z Legnicy. Zdaniem sądu nieodpłatne przekazywanie pieczywa ze zwrotów na cele charytatywne było darowizną opodatkowaną VAT, a nie likwidacją towaru. Co więcej, zaległy podatek do zapłaty był w dużej mierze konsekwencją ukrywania rzeczywistych obrotów, a nie więcej >>

Pracodawca może złożyć informację PIT-11 bez wszystkich danych pracownika

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, do końca lutego br. pracodawcy mają obowiązek przekazania druku PIT-11 pracownikom i urzędom skarbowym za poprzedni rok. Brak danych pracownika nie zwalnia pracodawcy z tego obowiązku. więcej >>

Urząd skarbowy przekaże 1 proc. podatku z rocznego rozliczenia PIT 2009

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, podatnicy składający samodzielnie rozliczenie podatkowe za ubiegły rok mogą wskazać w deklaracji podatkowej organizację pożytku publicznego, którą chcą obdarować kwotą w wysokości do 1 proc. zapłaconego w ubiegłym roku podatku. W tym roku podatnicy mogą to zrobić bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
więcej >>

Zwolnienie od podatku sprzedaży artykułów rolnych pochodzących z własnego gospodarstwa

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2010 r. wyjaśnił, że rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży artykułów z własnej produkcji rolnej jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. więcej >>

Nienależnie wypłacona pracownikowi kwota pieniężna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów, stwierdził że
nienależnie wypłacona pracownikowi kwota pieniężna, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu. Pracodawca jako płatnik, ma obowiązek doliczyć kwotę świadczenia do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek. więcej >>

Ranking: największe buble i hity podatkowe 2009 roku

Serwis Onet.pl prezentuje coroczny ranking Buble i Hity podatkowe. Ranking powstaje dzięki badaniom opinii prowadzonym przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce i przedstawia zeszłoroczne przepisy prawne, które ułatwiają i utrudniają rozliczenia z fiskusem. więcej >>

Sprzedaż działek budowlanych zwolniona z VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2009r. stwierdził, że sprzedaż działek dokonana przez Wnioskodawcę nie stanowi działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, iż transakcja nie ma charakteru zarobkowego, lecz związana jest z przysługującym mu prawem do rozporządzania własnym majątkiem, albowiem brak jest przesłanek do uznania działań Zainteresowanego za działalność handlowca. więcej >>

Wydatki na poczęstunek kontrahenta

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16.12.2009r. odpowiedział na pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w siedzibie podatnika i w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów? więcej >>

Czas trwania kontroli skarbowej nie jest ograniczony przepisami o swobodzie działalności gospodarczej

Interpelacja nr 12178 do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych. Dlaczego urzędnicy skarbowi wbrew zapisom ustawowym przedłużają czas kontroli? więcej >>

Podatkowa pułapka na milion podatników

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, na skutek zmian w przepisach dotyczących ulgi podatkowej na dzieci, co czwarta osoba może źle wypełnić rozliczenie podatkowe za poprzedni rok i narazić się na karę finansową. więcej >>

Podatnicy opóźniają rozliczenie zaliczek

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, są podatnicy, którzy celowo nie wpłacają w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Prawidłowe rozliczenie i wykazanie podatku następuje dopiero w zeznaniu rocznym. więcej >>

Projekt nowego rozporządzenia wykonawczego VAT

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Nowe rozporządzenie związane jest z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 23 października, która implementowała 3 dyrektywy unijne. więcej >>

Wydanie interpretacji Ministra Finansów nie oznacza jej doręczenia

W dniu 14 grudnia 2009 r. NSA podjął przełomową uchwałę, w której stwierdza, że od dnia 1 lipca 2007 r. wydanie interpretacji podatkowe w ciągu 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku nie obejmuje swoim okresem terminu dostarczenia interpretacji. więcej >>

Można odliczyć VAT przy różnych opisach na oryginale i kopi faktury

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 grudnia 2009r. oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku WSA w Gdańsku, który stwierdził, że różnice w opisie zakupionych usług w oryginale i kopii faktury dokumentującej zakup tych usług nie pozbawiają skarżącego prawa do obniżenia podatku należnego. więcej >>

Leasing samochodu osobowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację w której stwierdził, że w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą i suma tych kwot nie może przekroczyć kwoty 6000 zł na jeden pojazd. więcej >>

Opłaty za przejazd autostradą i parkowanie w kilometrówce

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację w której stwierdził, że wydatki pracowników, związane z użytkowaniem samochodu, poniesione w czasie podróży służbowej w tym opłaty za przejazd autostradą i parkowanie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Pod warunkiem właściwego ich udokumentowania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i do wysokości nie wyższej niż wynikającej z kilometrówki. więcej >>

Zakup paliwa do samochodu osobowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację w której stwierdził, że nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego VAT od nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych. więcej >>

Albo diety albo zwrot kosztów za wyżywienie

Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to kwoty zwróconych pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową wynikających z przedstawionej przez pracownika faktury lub rachunku, czyli koszty całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej podlegać będą zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, iż Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracownika a pracownikowi przebywającym w podróży służbowej nie są wypłacane diety. więcej >>

Dwie usługi w jednej umowie z kontrahentem a stawka VAT

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 22 września 2009r. stwierdził, że nie można opodatkować jedną i tą samą stawką podatkową, usługi złożonej z dwóch niezależnych od siebie usług stworzonej na potrzeby innej ustawy i przenosić na grunt ustawy podatkowej zasad, których realizacja nie należy do ustawy podatkowej i gdy z samej ustawy podatkowej jednoznacznie wynika, że usługi te są od siebie niezależne i realizowane w różnym i następującym po sobie czasie i opodatkowane są różnymi stawkami podatku. więcej >>

Kiedy koszty podatkowe od wynagrodzeń pracowników

Czy można zaliczyć koszty wynagrodzeń pracowników tymczasowych z tytułu umów zleceń do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu za który są należne? więcej >>

Pobór podatku dochodowego od osób prawnych

Informacja NIK o wynikach kontroli poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Urzędy skarbowe zaniedbują swoje obowiązki. Nie zawsze sprawdzają podatników na bieżąco, nie przeprowadzają kontroli, nie wszczynają postępowań, zwlekają z egzekucją. Dlatego wiele zobowiązań podatkowych przedawnia się i państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy. więcej >>

Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2009r. odpowiedział na pytanie podatniczki. Czy można samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartości początkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego, czy też wydatki związane z jego eksploatacją należy rozliczać na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach? więcej >>

W jakim najwcześniejszym terminie, można wystawić fakturę z tytułu usług budowlanych

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 3 listopada 2009r. odpowiedział na pytanie podatniczki. W jakim najwcześniejszym terminie, można wystawić fakturę z tytułu usług budowlanych - 30. dni przed powstaniem obowiązku, czy 30. dnia po wykonaniu usługi (w przypadku braku wcześniejszej zapłaty za usługę budowlaną)? więcej >>

Wydatki poniesione na remont i adaptację budynku

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2009r. odpowiedział na pytanie podatnika. Czy wydatki poniesione na remont i adaptację budynku będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, czy powinny zwiększać wartość początkową budynku? więcej >>

Bony dla członków rodziny pracownika

Spółka z o. o. zakupiła bony z funduszu socjalnego. Przekazała je m.in. małżonkom pracowników. Czy wartość tych bonów należy zaliczyć do podstawy opodatkowania pracowników? więcej >>

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych

Uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 października 2009r. sygn. I SA/Rz 661/09 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania materiałów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych materiałów, wydawanych następnie kontrahentom wnioskodawcy. więcej >>

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym

Zamierzam zlikwidować prowadzoną przeze mnie w formie sklepu działalność. Co mam zrobić z kasą fiskalną by uniknąć jej ujęcia w remanencie likwidacyjnym? więcej >>

Fundusz szkoleniowy w kosztach i przychodach pracodawcy

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, pracodawca, który utworzy zakładowy fundusz szkoleniowy, będzie mógł wpłatę dokonaną na ten fundusz zaliczyć do kosztów podatkowych. Takie rozwiązania przewidują uregulowania obu ustaw o podatku dochodowym wprowadzone w ramach tzw. pakietu antykryzysowego. więcej >>

Ustalenie wartości początkowej maszyny w leasingu finansowym

Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego na maszynę produkcyjną. Maszyna ta jednak wymaga jeszcze montażu stąd nie jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Musimy zapłacić jednak ratę leasingową. Czy część odsetkowa tej raty powinna zwiększać wartość początkową maszyny, czy też może być zaliczona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

Część odsetkowa w leasingu finansowym nie zwiększa wartości początkowej nawet gdy koszt ten jest ponoszony przed przekazaniem środka trwałego do używania?
więcej >>

Opodatkowanie sprzedaży przez Internet

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2009 r. stwierdził, że zorganizowane i ciągłe działania mające na celu osiągnięcie zysku są działalnością gospodarczą. więcej >>

Świadczenia na rzecz pracowników

Czy koszt usługi turystycznej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, czy też korzysta ze zwolnienia? Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2009r., sygn. IPPB2/415-383/09-4/LK więcej >>

Można anulować fakturę niewprowadzoną do obrotu prawnego

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 5 sierpnia 2009r. orzekł, że istnieje możliwość anulowania faktury, lecz jedynie w sytuacji, gdy po sporządzeniu takiego dokumentu nie wprowadzono go do obrotu prawnego. więcej >>

Przychody ze zleceń opodatkowane ryczałtem

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 sierpnia 2009 r. stwierdził, że umowa zlecenie lub o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym, jeżeli należności z niej wynikające nie przekraczają 200 zł i są określone w okresach miesięcznych. więcej >>

Notariusz nie musi pobierać taksy

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 września 2009r. uznał, że wysokość taksy notarialnej to kwestia umowna między klientem a rejentem. Notariusz może nie tylko naliczyć wynagrodzenie według stawki niższej niż maksymalna, ale też dokonać czynności nieodpłatnie. więcej >>

Odliczenie VAT od nabycia i paliwa do samochodów osobowych

Jak czytamy we Wskazówkach podatkowych, obecnie jest możliwe odliczenie VAT od paliwa, oleju napędowego oraz gazu, do samochodów o homologacji innej niż osobowa mających ładowność powyżej 500 kg. Dotyczy to również pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu, oraz więcej >>

Nowe podejście fiskusa do obiadu z kontrahentem

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2009r., stwierdził że zaproszenie kontrahenta na kawę, lunch, czy też obiad do restauracji jest powszechnie spotykaną praktyką w kontaktach gospodarczych, a nie działaniem o charakterze nadzwyczajnym. Z tego względu wydatki na posiłek spożywany z kontrahentem w więcej >>

Ulga za kasę rejestrującą nie tylko przy pierwszym zakupie

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, NSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 lipca 2009r., stwierdził że podatnik, który skorzystał z ulgi przy instalowaniu kas fiskalnych, może skorzystać z niej ponownie, wówczas kiedy będzie zmuszony znowu zainstalować kasę. więcej >>

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek na swojej stronie internetowej założenia do zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. Oto fragmenty tego projektu w zakresie podmiotów, na które ma oddziaływać projektowana ustawa oraz zakres proponowanych zmian. więcej >>

O rozliczeniu PIT przez pracodawców

Jak podaje PAP, rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej nakłada na pracodawców obowiązek sporządzenia rozliczenie rocznego za pracowników i będzie obowiązywał już w deklaracjach za 2009r. więcej >>

Sprzęt z oprogramowaniem stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów, stwierdził że nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a sfinansowanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy. więcej >>

Czy PIT-y za 2009 rok będą za nas składać pracodawcy?

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało projekt ustawy. Rozwiązania w nim zawarte spowodują radykalne zmiany w rocznych PIT-ach nie tylko dla podatników, którym, jak zakłada resort, mają ułatwić życie, ale również dla płatników. więcej >>

Premia pieniężna nie podlega VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów stwierdził, że otrzymujący premię pieniężną nie świadczy na rzecz kontrahenta usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta więcej >>

Określając zobowiązanie należy uwzględnić VAT od zakupów

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 sierpnia br. stwierdził, że uprawnienie do dokonania odliczenia nie jest uzależnione od spełnienia przez podatnika formalnych wymagań złożenia konkretnego formularza, w sytuacji gdy organ dysponuje dowodami w postaci faktur, więcej >>

Prosty podatek od aut jest potrzebny

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pracownicy są oburzeni pomysłem resortu finansów, aby płacić podatek od używania służbowych aut do celów prywatnych. Nie wiedzą, że już dziś fiskus może go naliczyć. więcej >>

Świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 22 sierpnia dopłata do urlopu z funduszu socjalnego jest zwolniona z PIT. Na zmianach nie skorzystali pracownicy małych firm, które nie tworzą funduszu. Świadczenie urlopowe w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu w całości. więcej >>

E-handlowcy pod lupą inspektorów skarbowych

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 16 czerwca 2009r. orzekł, że kontrolerzy skarbowi, sprawdzając osoby sprzedające na portalach aukcyjnych, nie muszą opierać się na złożonych przez nie wyjaśnieniach. Od administratora portalu mogą zażądać wykazu więcej >>

Od zagranicznych zarobków podatek po powrocie do kraju

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, okres wakacji sprzyja pracy za granicą. Po powrocie do Polski część podatników musi pamiętać o rozliczeniu zagranicznych zarobków z fiskusem. Są oni obowiązani do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. więcej >>

Opodatkowanie działalności wykonywanej osobiście

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów wyjaśniło pobór zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł. więcej >>

Zmiany w podatkach część 1

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej założenia do zmian w ustawach podatkowych, które mają wejść w życie z początkiem 2010r.
więcej >>

Zmiany w podatkach część 2

Zakres proponowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. więcej >>

Zmiany w podatkach część 3

Zakres zmian w ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej >>

Zmiany w podatkach część 4

Przepisy wprowadzające i przejściowe w podatku VAT, CIT, PIT i ocena skutków regulacji. więcej >>

Faktura VAT może być wystawiona w dowolnym języku unijnym

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w interpretacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że można wystawiać faktury VAT i faktury korygujące w dowolnym języku unijnym dokumentujące zarówno sprzedaż towarów i usług na terenie Unii Europejskiej, jak i na terytorium kraju. więcej >>

Firmy wykiwały Ministra Finansów

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy wypatrzyli dziurę w systemie podatkowym i z powodzeniem z niej korzystają. więcej >>

Kolejne patenty

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnicy znaleźli sposób na oszczędności w czasach kryzysu. Zgłaszają zawieszenie działalności gospodarczej, ale nadal ją prowadzą. Takie przypadki najczęściej występują w branżach usługowych, typu fryzjerzy, kosmetyczki. więcej >>

Brak deklaracji nie skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w przepisach dotyczących podatku VAT nie ma takiej regulacji, która skutkuje urzędowym wykreśleniem podatnika z rejestru VAT wyłącznie z powodu nieskładania deklaracji podatkowych. więcej >>

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje po podpisaniu aktu notarialnego

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 27 maja br. orzekł, że przedmiotem podlegającym opodatkowaniu VAT może być prawnie i fizycznie wyodrębniona część budynku lub budowli. Dopóki więc nie zostanie ustanowiona odrębna własność lokali, nie można więcej >>

VAT od reprezentacji w kosztach podatkowych

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, nieodliczona kwota podatku naliczonego VAT wynikająca z faktur dokumentujących wydatki reprezentacyjne, w tym usługi gastronomiczne i noclegowe, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

Bankiet nie jest kosztem podatkowym spółki

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji przepisów stwierdził, że spółka, która ponosi wydatki na organizację bankietu, nie może zaliczyć ich do kosztów podatkowych, gdyż są to wydatki na reprezentację. więcej >>

Indywidualna stawka amortyzacji nie podlega zmianie

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 czerwca stwierdził, że jeżeli podatnik wybierze na metodę amortyzacji indywidualną stawkę amortyzacyjną, metody tej nie może zmienić w trakcie amortyzacji danego środka trwałego. więcej >>

Jak rozliczać koszty nauki i doszkalania pracownika

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, pracodawca, który finansuje dokształcanie pracownika, może wydatki z tym związane zaliczyć do kosztów działalności tylko wówczas, gdy pracownik szkoli się w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonej mu pracy. więcej >>

Kradzież towaru za granicą nie pozbawia prawa do 0 proc. stawki VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku z 5 maja br. orzekł, że jeżeli podatnik posiada dowody w postaci protokołów policyjnych, z których wynika, że towar został skradziony poza terytorium Polski oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o VAT, to przysługuje mu prawo do zastosowania 0% stawki VAT, pomimo braku potwierdzenia odbioru więcej >>

Siedziba wykonywanej działalności gospodarczej

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Stanowi o tym § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur. więcej >>

Fiskus nie łaskaw dla młodzieży

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, młodzież, która dorabia do kieszonkowego w wakacje, będzie musiała zarobkiem podzielić się z fiskusem. więcej >>

Jak rozliczyć rachunki za sprzęt kupiony na raty

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, zakup sprzętu na raty na firmę można od razu zaliczyć do kosztów, jeśli jego wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Zakup ratalny może mieć też znaczenie przy rozliczeniu VAT. więcej >>

Prezenty o małej wartości wolne od podatku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przekazywanie prezentów małej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT. Są jednak warunki, których trzeba przestrzegać. więcej >>

Faktura wprowadzona do obrotu prawnego nie może być anulowana

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że nie można anulować błędnie wystawionej faktury, jeżeli została ona wprowadzona do obrotu prawnego. Fakturę taką powinno się skorygować. więcej >>

Po powodzi trzeba odtworzyć dokumenty

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnicy, którzy w ostatniej powodzi stracili dokumentację podatkową będą musieli ją odtworzyć. Minister finansów nie wprowadził jeszcze żadnej ulgi w tym zakresie. więcej >>

Opodatkowanie należności licencyjnych przekazywanych za granice od 1 lipca 2009r.

Do 30 czerwca 2009 r. należności licencyjne przekazywane do Irlandii były opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 10%. Od 1 lipca 2009 r. mogą być opodatkowane według stawki 5% po spełnieniu ustawowych warunków. Obniżenie tej stawki dotyczy także takich państw jak: Luksemburg, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, więcej >>

Poczęstunek dla kontrahenta nie jest reprezentacją

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, IS w Poznaniu w interpretacji podatkowej stwierdza, że wydatki na zwyczajowy poczęstunek dla kontrahentów, należący do powszechnie obowiązujących kanonów kultury, o ile nie mają charakteru okazałości, mogą stanowić koszty podatkowe. więcej >>

NIK: Fiskus za mało przykłada się do kontroli firm

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, NIK skontrolował urzędy skarbowe w zakresie poboru CIT, prowadzenia kontroli i egzekucji zaległości podatkowych. Mimo stwierdzenia szeregu nieprawidłowości, raport jest pozytywnych dla urzędów. więcej >>

Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy stanowią koszt

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, wypłata dywidendy na rzecz wspólnika jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Przy czym, aby go wypełnić, spółki często finansują taką wypłatę (w całości lub części) kredytem bankowym. więcej >>

Poczęstunek dla kontrahentów może być kosztem

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, IS w Poznaniu w indywidualnej interpretacji przepisów stwierdziła, że jeśli poczęstunek dla kontrahentów firmy nie nosi znamion okazałości i wytworności, wydatki na jego zorganizowanie mogą być zaliczone do kosztów więcej >>

Zwrot kosztów odwołania z urlopu

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, pracodawca odwołując pracownika z urlopu musi się liczyć ze zwrotem kosztów pracownika. Zwrócona kwota nie jest świadczeniem finansowym i nie podlega opodatkowaniu. więcej >>

Zwrot za budowę wodociągu jest opodatkowany

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, IS w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów stwierdza, że jeżeli gmina zwraca podatnikowi zwrot kosztów wykonania przez niego sieci wodociągowej na własnych gruntach to jest to przychód podlegający opodatkowaniu. więcej >>

0 proc. stawka VAT tylko z aktywnym numerem VAT UE

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20.04.2009r. orzekł, że koniecznym warunkiem uznania danej dostawy za dostawę wewnątrzwspólnotową, korzystającą z preferencyjnej stawki 0%, jest dysponowanie przez nabywcę numerem identyfikacyjnym VAT UE. więcej >>

Abonament medyczny bez PIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 27.04.2009r. orzekł, że świadczenia na rzecz pracowników w postaci pakietu medycznego od pracodawcy nie stanowią przychodu pracownika. Firma nie musi więc odprowadzać z tego tytułu zaliczek na PIT. więcej >>

Faktura od niezarejestrowanego podatnika

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Rzeszowie wydało wyrok, w którym stwierdza, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury, na której wykazany sprzedawca nie był faktycznym dostawcą towaru, a dostawa miała faktycznie miejsce. Nabywca bowiem nie wiedział, że uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popełnienia oszustwa w podatku VAT. więcej >>

Opodatkowanie środków unijnych

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Gliwicach wydał wyrok, w którym orzekł, że o zastosowaniu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nie decyduje sposób finansowania programów realizowanych ze środków unijnych. Sposób ten jest tylko kwestią techniczną, mającą w kwestii opodatkowania znaczenie drugorzędne. więcej >>

Powrót do odliczenie VAT od paliwa do samochodów z kratką

Minister Finansów w interpretacji przepisów podatkowych z dnia 13 lutego 2009r. uwzględniając orzeczenie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał na aktualne zasady odliczania podatku VAT oraz sposób dokonywania korekty uprzednio nie odliczonego podatku naliczonego wynikającego zarówno z nabycia samochodów, a także stosowanego do ich napędu paliwa. więcej >>

Czarne chmury nad refakturami

Interpelacja poselska i stanowisko Ministerstwa Finansów. Liczne wątpliwości budzi kwestia refakturowania ubezpieczenie przez firmy leasingowe. Ostatnia decyzja Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. I SA/wr881/08) wywołało niepokój zarówno wśród leasingodawców i leasingobiorców. Usługi ubezpieczeniowe nie są obłożone podatkiem VAT. Orzecznictwo stwierdza,... więcej >>

Numer rejestracyjny na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, według interpretacji przepisów z Izby Skarbowej w Warszawie, brak numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentującej zakup paliwa do dystrybutora nie powoduje utraty prawa do odliczenia VAT. więcej >>

Tylko poniesienie wydatku generuje koszt

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA orzekł, że jednym z podstawowych warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych jest jego poniesienie. Z tego względu koszt ma wpływ na dochód wyłącznie wtedy, gdy został faktycznie poniesiony, czyli gdy miało miejsce obciążenie wydatkiem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale i w sensie realnym. więcej >>

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską uważa, że faktury przesyłane za pomocą elektronicznych środków komunikacji nie spełniają warunków i nie są fakturami elektronicznymi. więcej >>

Składanie deklaracji zerowych

Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie składania deklaracji zerowych VAT-7 podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą. więcej >>

Aport do spółki z VAT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 kwietnia br. skończyło się zwolnienie z VAT aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego. więcej >>

Brak rejestracji nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Jak czytamy w Gazecie podatkowej, według interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. więcej >>

Refakturowanie usług wykonanych za granicą

Będziemy musieli refakturować na inny polski podmiot usługę wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach Włoszech. Jaką stawkę należałoby zastosować refakturując te usługi? więcej >>

Zwrot wydatków na zakup artykułów spożywczych

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że dokonywany pracownikom zwrot wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez nich posiłków profilaktycznych nie podlega zwolnieniu od podatku. więcej >>

Kiedy straty w towarach mogą być kosztem?

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, koszty uzyskania przychodu mogą stanowić wyłącznie niezawinione straty, które rzeczywiście wystąpiły i zostały prawidłowo udokumentowane. Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1110/08. więcej >>

Zagraniczne firmy mogą się starać o zwrot setek milionów złotych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w konsekwencji ostatnich wyroków sądów administracyjnych, firmy zagraniczne, które z opóźnieniem otrzymywały od polskiego fiskusa zwroty podatku VAT, mogą liczyć na odzyskanie zaległych odsetek sięgających w sumie setek milionów złotych - oceniają eksperci. więcej >>

Orzecznictwo podatkowe. Warunki uznania wydatku za koszt podatkowy.

O ile dla wykazania poniesienia kosztu w sensie ekonomicznym wystarczającym dowodem jest faktura, rachunek czy też dowód zapłaty, to dla udokumentowania poniesienia kosztu podatkowego wymagane jest dowiedzenie, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, więcej >>

Ulga meldunkowa dla niezameldowanego małżonka.

Mimo że warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków, ulga meldunkowa ma zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia. Tylko bowiem w takiej sytuacji zwolnienie podatkowe ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. więcej >>

Dojazd do miejsca pracy to nie podróż służbowa

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Szczecinie wydał wyrok, w którym stwierdził że
świadczenia otrzymane przez pracownika, określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o pdof, są wolne od podatku dochodowego tylko wtedy, gdy ich wypłata nastąpiła w związku z podróżą więcej >>

Między kontrolą a decyzją

Interpelacja nr 7763 do ministra finansów w sprawie postępowania wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli. więcej >>

Premia pieniężna nie podlega VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, WSA w Rzeszowie w wyroku z 3 marca 2009r. stwierdził, że uzyskana premia pieniężna niepowiązana z konkretną dostawą nie jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę i nie podlega opodatkowaniu VAT. Zatem nie musi być dokumentowana fakturą. więcej >>

Urząd skarbowy miał prawo zażądać listy nazwisk

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA w wyroku z dnia 31.03.2009r. stwierdził, że organy podatkowe mogą domagać się przekazania danych osobowych chronionych tajemnicą maklerską. więcej >>

Diety za podróże służbowe kierowców

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, kierowca może odbywać podróże służbowe i otrzymywać należności z tego tytułu w postaci diet. Miejscem wykonywania jego pracy jest bowiem miejsce przydziału zadań, w którym jest kierowany do ich wykonania, a nie samochód, który w ramach więcej >>

NIP-3 po wyjeździe z kraju

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, osoba, która w związku z wyjazdem z Polski zmienia miejsce zamieszkania, musi złożyć NIP-3 w swoim urzędzie skarbowym. więcej >>

Orzecznictwo podatkowe. Zwrot podatku VAT po likwidacji spółki cywilnej

Dla potrzeb związanych z rozliczeniem podatkowym, w związku z zakończeniem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług spółki cywilnej lub osobowej prawodawca ustanowił w art. 14 ustawy fikcję prawną polegającą na przyjęciu dalszego istnienia spółki, mimo utraty więcej >>

Dowód rejestracyjny nie dokumentuje prawa własności

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, niektóre organy podatkowe kwestionują prawo do korzystania z ulgi na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne samochodem będącym współwłasnością małżonków. więcej >>

Droższe usługi komornicze obciążą wierzycieli

Interpelacja nr 7439 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania więcej >>

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad kasami dla lekarzy

Interpelacja nr 7274 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy, na podstawie której lekarze prowadzący prywatną praktykę zobligowani byliby do posiadania i rozliczania się za pomocą kas fiskalnych więcej >>

Dziedzicząc przedsiębiorstwo należy wymienić kasę fiskalną

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, jeżeli podatnik odziedziczy lub przejmie przedsiębiorstwo z kasami fiskalnymi, przed dokonaniem pierwszej sprzedaży powinien zainstalować swoje nowe kasy fiskalne. więcej >>

TK: Zwrot VAT po likwidacji spółki cywilnej

24 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem podatku od towarów i usług. więcej >>

Kogo skontroluje skarbówka

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe otrzymały instrukcje z Ministerstwa Finansów w sprawie kontrolowania osób, których wydatki są znaczne lub są większe od dochodów. więcej >>

Kontrole zablokowane

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od 7 marca br. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy w swoim założeniu miały chronić przedsiębiorców przed nadużyciami ze strony urzędników, tymczasem okazały się bublem prawnym. więcej >>

Dokumentowanie najmu fakturą kłopotliwe dla gmin

Interpelacja nr 7140 do ministra finansów w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących kas fiskalnych. więcej >>

Inwestorzy szybciej dostaną zwrot VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w czasie panującego na rynku kryzysu wszyscy szukają optymalnych rozwiązań, w wyniku których można zminimalizować koszty, a przy tym wypracować zysk. Jednym z takich rozwiązań jest zwrot VAT, który w wielu przypadkach może również pomóc więcej >>

Wydatki nieuznane za koszt podatkowy a VAT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku więcej >>

Dokumentowanie zaliczek na poczet WDT

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy więcej >>

MF o obniżonej stawce odsetek oraz o zasadach wszczęcia postępowania podatkowego

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów art. 56 § 1a i art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r., które więcej >>

Dopłata z urzędu pracy nie jest opodatkowana

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, kwoty pieniężne przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej są nieopodatkowane PIT i nie należy ich uwzględniać w zeznaniu rocznym. więcej >>

Kwartalne rozliczenie VAT dla wszystkich

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, począwszy od 1 stycznia br. wszyscy podatnicy VAT mogą składać deklaracje za okresy kwartalne, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. więcej >>

Jak rozliczyć sprzedaż akcji

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, sprzedaż akcji oraz innych papierów wartościowych rozlicza podatnik w złożonym zeznaniu rocznym PIT-38. Podstawą wypełnienia zeznania jest informacja PIT-8C, którą są zobowiązane wystawić biura maklerskie. więcej >>

Jak w rozliczeniu za 2008 rok skorzystać z ulgi internetowej

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnik, który w 2008 roku opłacał rachunki za używanie internetu w swoim miejscu zamieszkania, może w rozliczeniu rocznym PIT skorzystać z ulgi internetowej. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. więcej >>

Kary za VAT zasadne

WSA w Warszawie orzekł, że kary nakładane na przedsiębiorców za błędy w rozliczeniach VAT przed zmianą przepisów, tj. przed 1 grudnia 2008 r., były zgodne z prawem UE. Organy skarbowe nie powinny ich jednak stosować pochopnie. więcej >>

Konsekwencje zmiany definicji towarów używanych

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, podatnik sprzedając używany przez pół roku samochód osobowy i inny pojazd samochodowy, któremu przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, skorzysta ze zwolnienia z VAT. więcej >>

Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Pytania z dyżuru telefonicznego zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2009 r. więcej >>

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w rozliczeniu za 2008 rok

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, ulga prorodzinna za 2008r. będzie rozliczana według starych zasad. Dodatkowo skorzystają z niej rodzice studiujących za granicą lub uzyskujących dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną. więcej >>

Nowe zasady rozliczania nie dla zleceń

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia pracownicze stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, jeżeli zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego więcej >>

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych

WSA orzekł, że nawet zaistnienie przesłanek niezbędnych do zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej nie wiąże organu podatkowego co do wydania decyzji o zastosowaniu takiej ulgi wobec podatnika. więcej >>

Nie wystarczy 12 dni na kontrolę

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nowe przepisy skracają dozwolony okres kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorców do 12 dni w skali roku. więcej >>

Sankcja VAT nie stanowi podatku

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał 15 stycznia wyrok w sprawie polskiej spółki, dotyczący 30-proc. sankcji VAT, nakładanej przy nieprawidłowym rozliczeniu podatku. więcej >>

Ulga na Internet. Ważne jest miejsce zamieszkania

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki na internet, które ponosimy za dostęp do sieci w miejscu naszego zamieszkania, a nie zameldowania. więcej >>

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu od dochodu podlegają określone wydatki poniesione w trakcie roku. więcej >>

TK: całkowite zwolnienie z VAT nie dla wszystkich zakładów pracy chronionej

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w dniu 8 stycznia 2009r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że firma, która funkcjonuje jako zakład pracy chronionej (zpchr) przez czas nieokreślony, nie musi mieć takich samych przywilejów podatkowych jak identyczny zakład, który działa w statusie zpchr tylko przez 3 lata. więcej >>

Limity podatkowe obowiązujące w 2009 roku

Limity podatkowe wyrażone w euro, mały podatnik PIT, CIT, jednorazowa amortyzacja PIT, CIT, ryczałt, księgi rachunkowe, mały podatnik VAT. więcej >>

Nie wszystkie 9,7 tys. milczących interpretacji musi być zmienionych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów oszacowało, że w obrocie prawnym może być ponad 9,7 tys. milczących interpretacji podatkowych. Nie wszystkie muszą być zmienione. więcej >>

Czy warto faktury VAT z listopada rozliczyć w grudniu?

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, z dniem 1 grudnia 2008 r. weszła większość przepisów wprowadzających zmiany do ustawy o VAT. Jedną z istotniejszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 grudnia br. są przepisy dotyczące zasad zwrotu różnicy podatku VAT. więcej >>

Jakie zmiany nastąpią w przyszłym roku w rozliczeniu ulgi prorodzinnej

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 stycznia 2009 r. zmienią się przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej, przy czym część korzystnych zmian podatnicy zastosują już w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok. więcej >>

Jak rozliczyć wydatki na wigilię w firmie

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na spotkanie wigilijne, ale pod pewnymi warunkami. więcej >>

Refakturowanie, nieustanne wątpliwości

Interpelacja nr 5214 do ministra finansów w sprawie refakturowania dodatkowych świadczeń.
Czy ministerstwo planuje wprowadzenie do ustawy pojęcie refakturowania? Czy istnieje możliwość opracowania przez Ministerstwo Finansów szczegółowej instrukcji, z której jednoznacznie wynikać będzie, w jakich warunkach może dojść do refakturowania dodatkowych świadczeń oraz jakie mogą to być świadczenia? więcej >>

Mandat karny za skorygowanie deklaracji

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską w sprawie grzywien dla podatników, którzy korygują swoje wcześniejsze rozliczenia. więcej >>

Od 1 grudnia ulga na zakup kasy wyniesie maksymalnie 700 złotych

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 grudnia zmienią się zasady refinansowania podatnikom części wydatków na zakup kas rejestrujących. więcej >>

Za karnet od szefa trzeba zapłacić podatek

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, wartość karnetów, np. na basen lub biletów do kina, jakie pracodawcy oferują pracownikom, jest przychodem. Pracownik od otrzymanego bonusu od szefa musi zapłacić PIT. więcej >>

Fiskus nie może karać za niezłożenie oświadczenia majątkowego

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA wydał wyrok w którym stwierdził, że organy podatkowe nie mogą wymierzać kary porządkowej osobom, które nie złożyły oświadczeń majątkowych. Dotyczy to wszystkich osób, wobec których prowadzone jest lub będzie postępowanie w sprawie wyjaśnienia źródeł przychodów. więcej >>

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

W dniu 6 listopada 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje szereg istotnych zmian dla podatników. więcej >>

Komu opłaci się w 2009 roku podatek liniowy, a komu skala PIT

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, dla przedsiębiorców, których roczny dochód od 2009 roku nie przekroczy 85 tys. zł, bardziej opłacalne będą rozliczenia podatkowe według skali ze stawkami 18 i 32 proc. niż liniowy 19-proc. PIT. więcej >>

Zwolnienie darowanej żywności z VAT niezgodne z regulacjami UE

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, uchwalone w ubiegłym tygodniu zwolnienie z VAT żywności darowanej przez przedsiębiorców organizacjom charytatywnym jest niezgodne z przepisami unijnymi. więcej >>

Fiskus ściga specjalne gospodarstwa rolne

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rolnicy prowadzący działalność tzw. działy specjalne produkcji rolnej na skutek zmiany interpretacji przepisów przez organy skarbowe, mogą stracić prawo do uproszczonego rozliczenia. więcej >>

Co dają zwiększone zakupy w listopadzie

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, listopad jest tradycyjnie miesiącem dużych zakupów w firmach. Powodem jest podwójna zaliczka podatkowa za listopad i grudzień. W przyszłym roku już jej nie będzie. więcej >>

Odliczenie podatku z faktury za czynsz przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT

Dla potrzeb naszej działalności wynajęliśmy lokal biurowy. Właściciel lokalu (wynajmujący) wystawia nam faktury za czynsz przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT u niego, jak również przed wykonaniem usługi najmu. W związku z tym powstała u nas wątpliwość ... więcej >>

Obowiązek podatkowy od zaliczki

Jak czytamy w Gazecie Podatkowej WSA w Rzeszowie uznał w wyroku, że kwoty należne podatnikowi z tytułu wykonywania przez niego czynności opodatkowanych stanowią obrót i muszą być opodatkowane więcej >>

Raport z kontroli NIK

NIK przeprowadził kontrolę w Ministerstwie Finansów, UKSach i USach, stwierdzając że system wykrywania dochodów z nieujawnionych źródeł jest mało skuteczny. więcej >>

Wydłużenie postępowania o zwrot VAT zgodne z Konstytucją

Jak czytamy w Gazecie Prawnej Trybunał Konstytucyjny w poniedziałkowym wyroku stwierdził, że przepis ustawy o VAT, pozwalający urzędowi skarbowemu przedłużać postępowanie dotyczące zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym i należnym, jest zgodny z Konstytucją. więcej >>

Czas trwania kontroli skarbowej

Interpelacja do ministra finansów oraz odpowiedź w sprawie pokrywających się uprawnień urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. więcej >>

Odliczenie przysługuje, nawet jeśli sprzedawca się nie zarejestrował

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA uznał w wyroku, że kupujący nie może pomniejszyć podatku należnego o naliczony, jeśli jego kontrahent nie ma prawa wystawiać faktur. więcej >>

Przekazywanie 1 proc. podatku na rzecz OPP

W związku z doniesieniami medialnymi na temat przekazywania 1proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Ministerstwo Finansów informuje, że warunkiem przekazania przez naczelników urzędów skarbowych 1proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego jest więcej >>

Od jutra firma może zawiesić działalność

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorcy będą mogli przerwać prowadzenie firmy nawet na dwa lata i w tym czasie nie płacić składek ubezpieczeniowych ani podatków. więcej >>

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację w sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie kontroli planowanych i przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. więcej >>

Będzie mandat karny za skorygowanie deklaracji

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, fiskus karze grzywną podatników, którzy korygują swoje wcześniejsze rozliczenia. więcej >>

Od unijnej dotacji na założenie firmy trzeba zapłacić podatek

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przykra niespodzianka czeka osoby, które chcą skorzystać z funduszy unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej. więcej >>

Handel wirtualny, fiskus realny

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, 4 mln zł niezapłaconych podatków ściągnął w ubiegłym roku fiskus z osób handlujących w internecie. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, ale to nadal kropla w morzu szarej strefy w sieci. więcej >>

Opodatkowanie premii pieniężnych

WSA w Warszawie orzekł, że premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. Transakcja gospodarcza nie może bowiem stanowić jednocześnie dostawy towarów i świadczenia usług, a także nie powinna podlegać podwójnemu opodatkowaniu. więcej >>

Gra zręcznościowa może być hazardem

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie w wyroku stwierdził, że wygraną na automatach jest również możliwość kontynuowania gry bez dopłaty. więcej >>

Obniżka VAT przy rabacie nawet bez potwierdzenia odbioru korekty

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy w wyroku stwierdził, że udzielając rabatu, możemy zmniejszyć swój obrót. Nawet jeśli nie mamy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. więcej >>

Wykupienie dla pracowników uprawnień do ulg przy korzystaniu z komunikacji kolejowej

W ostatnim okresie czasu jako pracodawca podpisaliśmy układ zbiorowy. Na mocy tego porozumienia pracodawca zobowiązał się m. in. do wykupienia dla pracowników uprawnień do ulg przy korzystaniu z komunikacji kolejowej na terenie kraju. Uprawnienie takie powoduje, że nasi pracownicy a także emeryci mogą dokonywać zakupów biletów z kilkudziesięcioprocentową więcej >>

Abonamenty medyczne nie są opodatkowane

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że
pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę. więcej >>

Od kiedy trzeba płacić podatek od nowego budynku

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Szczecinie wydał wyrok, w którym stwierdził, że jeśli budowę skończono w tym roku, obowiązek podatkowy powstanie w następnym. Nie ma znaczenia, że nieruchomość zmieniła właściciela. więcej >>

Wymiana punktów na nagrody bez podatku

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że przekazywanie nagród w ramach programu lojalnościowego nie jest obciążone VAT. więcej >>

Wejście w życie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym

W dniu 4 lipca br. w Dzienniku Ustaw Nr 118, pod pozycją 745 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lipca br. więcej >>

Za błąd urzędu skarbowego nie może płacić podatnik

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że podatnik nie może być obciążany odsetkami tylko dlatego, że urząd skarbowy zwrócił mu nadpłatę podatku, a później izba skarbowa zmieniła tę decyzję i zażądała jej zwrotu. więcej >>

Dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika

W związku z zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów w określonych dziedzinach, nasza firma postanowiła dofinansować kilku pracownikom naukę na studiach podyplomowych. Uzyskana wiedza będzie przydatna w wykonywanej przez nich pracy i przyczyni się do rozwoju więcej >>

Wydatki ponoszone jako zwrot kosztów dla delegowanych pracowników

Nasza firma delegowanym do przeprowadzenia szkoleń w oddziałach przedsiębiorstwa pracownikom zwraca koszty wyżywienia zakupionego we własnych bufetach. Nie wypłaca natomiast diet. Wynika to z tego, że posiłki w bufetach firmowych są tańsze niż wynosi więcej >>

Kiedy zadatek staje się przychodem

Kilka miesięcy temu podpisałem przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Na poczet uzgodnionej ceny sprzedaży oraz tytułem zabezpieczenia otrzymałem od kupującego zadatek. W treści umowy ustaliliśmy, iż w razie gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z winy kupującego więcej >>

Używane auta pod lupą celników

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, nowe przepisy ustawy o zwrocie nadpłaty podatku akcyzowego od używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy dały również narzędzie celnikom do weryfikacji deklarowanej wartości celnej. więcej >>

Jedna stawka dla całej usługi

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Naczelny Sad Administracyjny orzekł, że jeśli wykonywane przez przedsiębiorcę usługi związane są z budownictwem mieszkaniowym, to mogą być w całości opodatkowane 7-proc. podatkiem. więcej >>

VAT znów niezgodny z prawem unijnym

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował niektóre rozwiązania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. Mimo to rząd w nowelizacji proponuje podobne. Jeśli Sejm je przyjmie, Trybunał prawdopodobnie znów je podważy. więcej >>

Nie można odliczyć VAT z faktury dokumentującej karę

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy w wyroku z 10 czerwca br. orzekł, że przedsiębiorca płacący karę za naruszenie postanowień umowy nie odliczy podatku naliczonego z wystawionej w związku z tym faktury. Nie jest to bowiem ani dostawa towarów, ani świadczenie więcej >>

Oferta z błędnym VAT będzie odrzucona

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 lipca br. orzekła, że zastosowanie niewłaściwej stawki VAT nie może być traktowane jako oczywista omyłka rachunkowa. Konsekwencją jest odrzucenie oferty w przetargu na zamówienie publiczne. więcej >>

Rozstrzygając sprawę, fiskus powinien powołać się na przepisy

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie w wyroku z 28 maja orzekł, że jeśli z decyzji podatkowej nie wynika, dlaczego organ podatkowy nie przyznał racji podatnikowi, sąd powinien ją uchylić. Nie może bowiem ocenić jej prawidłowości. więcej >>

Wartości niematerialne i prawne a wartość początkowa

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ubiegłym roku nabyłem licencję na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Teraz do programu został nabyty pakiet aktualizacyjny o wartości 4000 zł. Czy koszt aktualizacji możemy zaksięgować bezpośrednio... więcej >>

Zakup samochodu w ramach współwłasności a prawo do odliczenia VAT

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Zamierzam kupić na współwłasność z małżonką samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej przeze mnie firmie. Czy z faktury zakupu mam prawo odliczyć podatek VAT, jeżeli będę widniał na niej jako ... więcej >>

Dokumentowanie podróży służbowej

Interpelacja nr 2471 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uproszczenia zasad zwrotu pracownikom sfery budżetowej kosztów podróży bez konieczności dokumentowania jej biletami i odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej. więcej >>

Upominek dla klienta ma związek z działalnością

WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008r. orzekł, że nieodpłatnie przekazywane bony konsumpcyjne przeznaczone dla klientów i inne tego typu wydatki nie będą podlegać VAT, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością, i to także pośrednio. więcej >>

Zwrot akcyzy przy nabyciu samochodu osobowego

W dniu 4 lipca br. weszła w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. więcej >>

Fiskus nie może wiedzieć wszystkiego

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2008 r. stwierdził, że kontrolerzy skarbowi nie mogą bez ograniczeń zbierać i wykorzystywać informacji o podatnikach ani żądać ich od innych administratorów danych. więcej >>

Niedobory inwentaryzacyjne

Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niedoborów inwentaryzacyjnych. więcej >>

Wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych

Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie części składowych lub peryferyjnych. więcej >>

A Paczki z okazji Dnia Dziecka bez podatku

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pracodawcy którzy przekazali pracownikom paczki na Dzień Dziecka dla ich pociech nie muszą doliczać wartości tych paczek do wynagrodzeń pracowników i potrącać od nich zaliczek na podatek. więcej >>

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w sprawie możliwości jednorazowej amortyzacji środka trwałego. więcej >>

Odszkodowanie z ubezpieczenia dobrowolnego AC a podatek od towarów i usług

Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego AC. więcej >>

AA Nowości w podatku VAT, aktualny stan prawny i planowane zmiany

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług koryguje sposób obliczania wysokości podatku naliczonego pomniejszającego podatek należny, w przypadku kiedy podatnik nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, co do których przysługuje mu prawo do odliczenia i więcej >>

AA Podatek akcyzowy w praktyce, najnowsze regulacje prawne

Proponowane zmiany na różne produkty w najbliższych latach wywoła rewolucję w akcyzie. Wzrost akcyzy na papierosy, spadek maksymalnych stawek akcyzy na alkohol oraz zmiana sposobu opodatkowania energii elektrycznej, to zmiany w projekcie nowej ustawy akcyzowej, opracowane przez Ministerstwo Finansów. więcej >>

Doradzając za darmo, zapłacisz VAT

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, minister finansów konsekwentnie twierdzi, że prawnik pomagający ubogim musi zapłacić VAT, bo wymaga tego polska ustawa i przepisy unijne. więcej >>

Fiskus chce zniechęcić podatników niejasnymi interpretacjami

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, interpretacje podatkowe udzielane po reformie z 1 lipca 2007r. przez izby skarbowe są nie tylko droższe ale też niejednoznaczne i niezrozumiałe dla podatników. więcej >>

Podatki trzeba płacić osobiście

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, NSA wydał uchwałę, w której jednoznacznie stwierdza, że zobowiązanie podatkowe ma charakter osobisty i zapłata podatku przez osobę trzecią nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. więcej >>

Koszty podatkowe przesyłek pocztowych

Postanowienie urzędu skarbowego w sprawie prawidłowości ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zmiany sposobu rozliczania kosztów przesyłek pocztowych, dotyczących sprzedawanych na aukcjach internetowych towarów handlowych więcej >>

Wydatki na zakup alkoholu

Postanowienie urzędu skarbowego dotyczące wydatków na alkohol i zarachowania ich do kosztów uzyskania przychodów więcej >>

Zwolnienie z kas rejestrujących

Postanowienie urzędu skarbowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. więcej >>

Fiskus chce wyższej opłaty za skomplikowane interpretacje

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jeśli wnioskujemy o urzędową wykładnię przepisów, musimy zapłacić 75 zł. Opłata będzie większa, jeśli pytamy od razu o kilka zdarzeń i kilka podatków. Ale nie wiadomo, jak ją liczyć. więcej >>

Zakup samochodu w ramach współwłasności a prawo do odliczenia VAT

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Zamierzam kupić na współwłasność z małżonką samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej przeze mnie firmie. Czy z faktury zakupu mam prawo odliczyć podatek VAT, jeżeli będę widniał na niej jako współwłaściciel? więcej >>

Podatnikom wolno odliczać VAT od reprezentacji

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w polskiej ustawie o VAT jest kilka przepisów, o których sądy orzekły, że są niezgodne z prawem europejskim. Nie trzeba czekać na zmianę przepisów, wystarczy napisać wniosek o interpretację przepisów. więcej >>

Zakup licencji od niedziałającej firmy nie będzie kosztem

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. orzekł, że przy umowie sprzedaży licencji przedsiębiorca powinien udokumentować nie tylko sam wydatek, lecz także to, czy kontrahent istnieje. Jeśli tego nie zrobi, wydatek nie będzie kosztem. więcej >>

Wydatki na naukę języka obcego mogą być kosztem

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na naukę języka obcego. Jednak należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków. więcej >>

Za większe opóźnienie w zeznaniu grozi grzywna

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego grożą kary pieniężne. więcej >>

Nie trzeba finansować, aby odliczyć

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnik może odliczyć VAT od wyposażenia nowego stanowiska pracy, które sfinansował urząd pracy. więcej >>

Przepadek przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego niekonstytucyjny

Orzeczenie przez sąd przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego, po uprzednim nałożeniu na sprawcę wykroczenia skarbowego kary grzywny w drodze prawomocnego mandatu karnego jest niezgodne z konstytucją. więcej >>

Dobroczynne SMS-y nadal z podatkiem

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, od każdej wiadomości SMS wysyłanej w akcjach charytatywnych fiskus zabiera 22 proc. Z podatku tego nie zamierza rezygnować. Twierdzi, że nie może. więcej >>

Wspólnie także po śmierci żony

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoba, której współmałżonek umarł przed złożeniem PIT, nie traci prawa do wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Musi tylko w terminie złożyć PIT w urzędzie skarbowym. więcej >>

Dyżur podatkowy w Ministerstwie Finansów

W dniu 3 kwietnia 2008 odbył się w Ministerstwie Finansów dyżur telefoniczny dla podatników. Eksperci z Departamentu Podatków Dochodowych oraz Administracji Podatkowej odpowiadali na pytania podatników dotyczące wypełniania deklaracji podatkowych. więcej >>

Kwiatki przed firmą to nie reprezentacja

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorca, który inwestuje w wiosenny wygląd swojej siedziby, może zaliczyć wydatki do kosztów. Zgadzają się na to urzędy. więcej >>

Nie trzeba mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej

WSA w wyroku z 19 lutego br. orzekł, że podatnik, jeśli wystawia fakturę korygującą, może obniżyć podatek należny o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów. Nie musi przy tym mieć potwierdzenia odbioru tej faktury. więcej >>

Te same pensje, różny podatek

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe twierdzą, że obecnie wynagrodzenia finansowane z funduszy UE nie są zwolnione od podatku. Nie wszystkie sądy podzielają tę opinię. W efekcie pracownicy tej samej firmy są różnie traktowani, zależnie od tego, który sąd rozpatruje sprawę. więcej >>

VAT od reprezentacji nie może być kosztem

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy uznał, że jeśli wydatek nie jest kosztem, nie odliczymy podatku naliczonego. Podatek naliczony nie pomniejszy także naszego przychodu. więcej >>

Podatnik odpowie za winę pracodawcy

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, firmy zagraniczne mogą bezkarnie nie płacić zaliczek na podatek od przychodów pracowników. Daje im taką możliwość nowy przepis Ordynacji podatkowej. więcej >>

Przedsiębiorca dokumentuje wydatek, jeśli chce go zaliczyć do kosztów

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację przepisów podatkowych, w której uznaje wydatki na imprezy integracyjne poprawiające komunikację wewnętrzną w firmie i motywację pracowników za koszty przedsiębiorcy. więcej >>

Kiedy skradzione rzeczy są kosztem podatkowym.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do kosztów podatkowych możemy zaliczyć straty powstałe na skutek zdarzeń losowych, nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia, a więc powstałych m.in. w wyniku kradzieży, pożaru, powodzi. więcej >>

Pracownik może napić się darmowej kawy, ale fiskusowi nic do tego.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pracodawca nie musi zwiększać wynagrodzenia zatrudnionym dlatego, że ustawił na korytarzu automat z kawą albo codziennie zostawia paczkę herbaty w ogólnodostępnej kuchni. więcej >>

Upominki mogą być bez VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 13 marca 2008r. orzekł, że nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych potencjalnym klientom nie będzie opodatkowane, jeżeli jest związane z prowadzoną działalnością. więcej >>

Nie było transakcji, nie ma też odliczenia

WSA w wyroku orzekł, że podatek z faktury wewnętrznej dotyczącej czynności, które nie miały w rzeczywistości miejsca, rozliczany jest na zasadach ogólnych. Nie stanowi jednak podatku naliczonego. więcej >>

Refundacja kosztów szkolenia jest zwolniona z PIT

WSA w wyroku orzekł, że pracodawca nie musi naliczać i odprowadzać podatku od wypłacanego pracownikom zwrotu kosztów szkoleń, a firma szkoląca nie musi mieć akredytacji kuratora oświaty. więcej >>

Garnitur i kostium to też reklama

WSA w wyroku z 28 lutego orzekł, że przedsiębiorcy, którzy kupują pracownikom stroje zaopatrzone w logo reklamują swoją firmę i jest to wydatek na reklamę i można zaliczyć go w koszty podatkowe. więcej >>

Impreza integracyjna dla pracowników i ich rodzin nie jest kosztem firmy

Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację przepisów podatkowych, w której stwierdza, że wydatki firmy na zorganizowanie pikniku dla pracowników nie są kosztami podatkowymi. więcej >>

Podatek od miejsca parkingowego taki jak od mieszkania

WSA w dniu 15 lutego orzekł, że miejsce postojowe traktowane jest jako część wspólna przynależna do lokalu mieszkalnego. Opodatkowane jest więc taką samą stawką jak lokal. Nie można go wyodrębnić i osobno opodatkować 22 proc. VAT

więcej >>

Pożyczka zwolniona z VAT w Holandii, nie ma PCC w Polsce

WSA w wyroku z 19 lutego orzekł, że jeśli polska firma pożycza pieniądze firmie z Unii Europejskiej i ta czynność jest objęta VAT w kraju pożyczkobiorcy, nie zapłaci polskiego PCC. więcej >>

Skutki zmian podatku od towarów i usług mogą okazać się przykre.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, projekt nowelizacji ustawy o VAT jest pozytywnie oceniany przez ekspertów i przedsiębiorców. Zawiera jednak nowe luki prawne, które mogą być wykorzystane przez nieuczciwych więcej >>

Deklarację z korektą muszą też składać podatnicy zwolnieni.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Minister Finansów wydał interpretację przepisów VAT, w której nakazuje podatnikom skorygowanie odliczonego podatku VAT, którzy nie mają już obowiązku składania deklaracji VAT. więcej >>

Interpretacja Ministra Finansów w sprawie ulgi medunkowej.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz rozbieżnymi interpretacjami organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) więcej >>

Podwyższenie VAT należnego oznacza korektę deklaracji.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że fakturę korygującą zwiększającą podatek należny należy zaksięgować w miesiącu, w którym wystawiono weryfikowaną fakturę. więcej >>

Za niepobraną zaliczkę odpowiada wyłącznie przedsiębiorca.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, urzędy skarbowe nie mają prawa domagać się zapłaty zaliczki na podatek od pracownika, powinny je ściągać od pracodawców. więcej >>

Dopłata do zimowiska może być zwolniona z podatku.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, firma, która funduje zimowe ferie i wakacje dzieciom pracowników, nie musi z reguły potrącać zaliczki od tego świadczenia. więcej >>

Potwierdzenie odbioru faktury można wysłać e-mailem.

Podatnik może e-mailowo poinformować o otrzymaniu faktury korygującej. Potwierdzenie musi być jednak utrwalone w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim, a jednocześnie niepozwalającej na zmiany w jego treści. więcej >>

Z byle powodu nie można zmienić interpretacji.

WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że izba skarbowa nie miała prawa na zmianę korzystnej dla podatnika urzędowej interpretacji tylko dlatego, że jej zdaniem jest nieprawidłowa. więcej >>

Fiskus wciąż czyha na dary.

Bardziej opłaca się zniszczyć żywność lub odzież niż darować ją potrzebującym. Wszystko z powodu podatku VAT, który trzeba zapłacić od darowizny. Miała to zmienić ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o VAT. Nie zmieniła. więcej >>

Odliczamy wydatki na promocję logo.

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów nie tylko wydatki na reklamę sprzedawanych produktów, ale też na rozpowszechnianie firmowego logo. więcej >>

Fiskus musi uwzględnić żądania podatnika.

WSA we Wrocławiu w orzeczeniu wyroku stwierdził, że jeśli podatnik wyraźnie wskazał, w jakim trybie żąda rozpoznania sprawy, organy podatkowe są tym związane. Skoro zażądał zmiany decyzji na podstawie ordynacji podatkowej, należało zastosować przepisy tej ustawy. więcej >>

Komunikat dot. ogólnej interpretacji prawa podatkowego.

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym jednoznacznie wyjaśnia brak obowiązku podatkowego w podatku dochodowym przy wykupie na własność lokali spółdzielczych. więcej >>

Można odliczyć VAT z faktur od niezarejestrowanej firmy.

WSA w Białymstoku orzekł, że podatnik może odliczyć VAT z faktur wystawionych przez firmanta. Uprawnienie to przysługuje mu również wtedy, gdy fakturę wystawi niezarejestrowany przedsiębiorca. więcej >>

Liniowy po rocznym urlopie.

Rzeczpospolita odpowiada na pytania. Założyłam własną firmę i chciałabym płacić podatek liniowy. Do końca grudnia byłam formalnie zatrudniona, ale przez cały ubiegły rok przebywałam na bezpłatnym urlopie. W ramach działalności chcę współpracować z byłym pracodawcą. więcej >>

Pracownik musi uiścić daninę od abonamentów medycznych.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pakiety medyczne dla pracowników powinny być opodatkowane. Wyjątkiem są pakiety obejmujące tylko badania, do których przeprowadzenia zobowiązuje prawo pracy. więcej >>

Komunikat w sprawie ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym wyjaśnia warunki skorzystania w rozliczeniu PIT za 2007r. z nowej ulgi podatkowej z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych. więcej >>

Jak rozliczyć paczki dla pracowników.

Chcemy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dać pracownikom paczki do 380 zł. Czy przy wyliczaniu ich wartości musimy wziąć pod uwagę kwotę brutto? Paczki zrobimy z artykułów spożywczych z naszego sklepu. Co z VAT, który został odliczony przy zakupie? więcej >>

Od usług stołówki szkolnej należy się VAT.

WSA w Białymstoku orzekł, że zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji dotyczy jedynie usług edukacyjnych lub bezpośrednio z edukacją związanych. Nie obejmuje sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną. więcej >>

Od zniszczonych towarów nie ma VAT.

Jeśli firma stwierdzi niedobór towarów, nie musi naliczać od ich wartości VAT. W takiej sytuacji nie ma także obowiązku korekty podatku naliczonego w związku ze zniszczonymi lub skradzionymi przedmiotami. więcej >>

Spotkania w pubie też pomagają w rozwoju firmy.

WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że obowiązkowe spotkania po godzinach, których celem jest poprawa relacji między pracownikami, mogą wpływać na zwiększenie obrotów firmy i nie są opodatkowane. więcej >>

Wydatki na zastępcze auto mogą być kosztem firmy.

Przedsiębiorca, który używa w firmie samochodu zastępczego, może wydatki związane z jego eksploatacją zaliczyć do kosztów podatkowych. Może również odliczyć VAT od kupowanego paliwa. Jednak nie do każdego samochodu. więcej >>

Bez podatku przy konsumpcji karpia.

Czy urząd opodatkuje uczestników wigilijnego przyjęcia? Nie powinien, ponieważ nie wiadomo, ile kto zjadł i wypił. więcej >>

Firmowe imprezy wigilijne.

Szczegółowe warunki opodatkowania i zwolnienia z podatku dochodowego. W zależności od sposobu organizacji imprezy i źródła jej finansowania różne mogą być skutki podatkowe z tego tytułu - zarówno po stronie pracodawcy jak i pracowników. więcej >>

Pracownikowi lepiej dać paczkę niż talon do marketu.

Firmy, które chcą obdarować na święta swoich podopiecznych, z reguły fundują im paczki ze smakołykami. Powód jest prosty – od bonów trzeba potrącić podatek, natomiast prezenty rzeczowe są z niego zwolnione. więcej >>

Faktura bez podpisu może być dowodem w sprawie.

Sąd Najwyższy orzekł, że nawet jeśli na fakturze brak podpisu kupującego, można przyjąć, w kontekście innych okoliczności sprawy, że towar otrzymał. więcej >>

Pracownik nie zawsze zapłaci podatek od ubezpieczenia ufundowanego przez pracodawcę.

Wykupywanie ubezpieczeń grupowych przez pracodawców swoim pracownikom staje się coraz powszechniejszą praktyką. Jednak skutki podatkowe, zwłaszcza po stronie pracowników, ciągle budzą wątpliwości. więcej >>

Ubiegający się o dotacje mogą mieć problemy z VAT.

Przedsiębiorcy otrzymujący dotacje mają kłopoty z VAT. Pojawia się pytanie, czy koszt tego podatku może być pokryty dotacją. więcej >>

Firmowe szkolenia tkwią w pułapce przepisów.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jeśli nie dojdzie do szybkiej zmiany przepisów, to zarówno firmy, jak i ich pracownicy będą mieli nie lada trudności z rozliczaniem wydatków firmowych na szkolenia pracowników. więcej >>

Pisemna interpretacja bez przeprowadzenia dowodów.

WSA w Łodzi orzekł, że udzielając odpowiedzi na pytanie podatnika dotyczące interpretacji prawa podatkowego, organ podatkowy nie może wykroczyć poza zakres pytania i prowadzić postępowania dowodowego. więcej >>

Przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni.

WSA w Warszawie orzekł, że udzielając wiążącej informacji, organy skarbowe powinny, w miarę potrzeb, interpretować przepisy także z innych dziedzin prawa niż podatki. więcej >>

Komórka daje prawo do ulgi na Internet.

Osoby, które korzystają z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego i mają na to fakturę VAT, mogą skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć poniesione wydatki. więcej >>

Tłumaczenie nie wpływa na zwrot VAT.

WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że organ skarbowy musi rozpoznać wniosek firmy o zwrot VAT, jeżeli ta dołączyła zaświadczenie o rejestracji za granicą. Analizując go od strony formalnej, nie powinien wnikać, czy zostało ono prawidłowo przetłumaczone. więcej >>

Urzędnik musi mieć własne dowody.

WSA w Warszawie w wyroku stwierdził, że organ skarbowy oceniający, czy podatnik dostał z powrotem pieniądze darowane na Kościół, nie może się opierać na zeznaniach z postępowania karnego. Musi sam tego dowieść. więcej >>

Fiskus nie czyta w obcych językach.

WSA w Warszawie orzekł, że jeśli przedmiot działalności spółki zagranicznej nie zostanie przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, organ skarbowy nie rozpozna jej wniosku o zwrot VAT. więcej >>

Nadpłata za wniosek nie podlega zwrotowi.

Osoby, które nadpłacą za wydanie interpretacji, nie mają co liczyć na zwrot pieniędzy. Przepisy nawet nie przewidują takiej możliwości. więcej >>

Podatnik powinien wykazać, że koszt ma związek z przychodem.

WSA w Rzeszowie orzekł, że gdy jest wątpliwość co do związku wydatków z osiągnięciem przychodu, to na podatniku spoczywa ciężar dowodu, że określony wydatek ma służyć osiągnięciu przychodu w ramach prowadzonej działalności. więcej >>

Pełno błędów we wnioskach o interpretację.

Podatnicy mają kłopoty z właściwym wypełnieniem wniosku o interpretację prawa. Jedna trzecia pytań pozostaje nierozpatrzona ze względu na braki formalne. więcej >>

Duże kłopoty z małymi prezentami.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, po nowym roku nieodpłatne przekazanie towarów o małej wartości może sporo kosztować. Stanie się tak, gdy podatnik będzie sprawdzał, ile kosztują one w sklepach. więcej >>

Udostępnienie firmowego auta będzie przychodem.

Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy udostępnić pracownikom samochody służbowe. Będą one wykorzystywane do przejazdów z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. więcej >>

Wydać, to znaczy wysłać pismo do podatnika.

WSA w Białymstoku orzekł, że pod pojęciem wydania decyzji lub postanowienia należy rozumieć imienne wskazanie adresata i fizyczne wyekspediowanie pisma z potwierdzoną datą. więcej >>

Kasa po wznowieniu działalności.

WSA w Olsztynie wydał wyrok, w którym orzekł, że przedsiębiorca, który miał obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej, ale działalność zlikwidował, powinien po jej wznowieniu rejestrować obrót od pierwszej sprzedaży. więcej >>

Leasing z zagranicy może się opłacać.

Czy można zyskać na VAT, podpisując umowę leasingu samochodu osobowego z firmą z innego kraju? Tak, bo mamy szansę na zwrot całego podatku. więcej >>

Mała zaległość, nie ma odsetek.

Pomyliłem się i wpłaciłem o 100 zł niższą zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień. Czy muszę zapłacić odsetki za zwłokę? więcej >>

Nie można pytać o te same transakcje.

Podatnicy, którzy uzyskali niekorzystną interpretację przepisów od swojego urzędu skarbowego, nie mogą ponownie zapytać o to samo ministra finansów. Nie tylko nie uzyskają odpowiedzi, ale także narażą się na odpowiedzialność karną. więcej >>

Bez aktu notarialnego nie było dostawy budynku.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej WSA wydał wyrok, w którym stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego jest konieczne dla powstania obowiązku podatkowego w VAT. więcej >>

Czy można odliczyć VAT, gdy kontrahent najpierw wystawił fakturę, a dopiero potem się zarejestrował.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej WSA w Olsztynie wydał wyrok, w którym orzekł, że faktura wystawiona przez kontrahenta, który z opóźnieniem złożył zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT, jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wystawiła ją osoba uprawniona. więcej >>

Indywidualna stawka wtedy, gdy lokal był używany przed zakupem.

Prowadząc działalność w mieszkaniu, możemy zamortyzować i rozliczyć w kosztach firmowe terytorium. Nawet w ciągu 10 lat. więcej >>

Kto w przyszłym roku zaprowadzi księgi rachunkowe, a kto skorzysta ze zwolnienia z VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej znane są już średnie kursy euro, według których możemy obliczyć limity podatkowe na 2008 r. więcej >>

Sprawdź faktury, zanim odliczysz wydatki.

Osoby, które remontując mieszkanie, kupiły towar od nieuczciwego sprzedawcy, nie powinny być za to karane. W praktyce jest jednak inaczej. więcej >>

Firma nie odliczy VAT zawartego w wynagrodzeniu doradców.

WSA w Warszawie orzekł, że jeśli wydatek nie wiąże się bezpośrednio z działalnością opodatkowaną, to przedsiębiorca, który go poniósł, nie może odliczyć sobie związanego z nim VAT naliczonego. więcej >>

Korekta deklaracji wydłuża czas zwrotu.

WSA w Warszawie orzekł, że jeżeli podatnik skoryguje deklarację dokumentującą sprowadzenie towaru z UE, to termin zwrotu wynikającego z niej VAT naliczonego biegnie od dnia złożenia korekty. więcej >>

Zwrot wydatków jest usługą i musi być opodatkowany.

Jeżeli właściciel gruntu zwraca dzierżawcy wydatki poniesione na budowę budynków gospodarczych, to powinien zapłacić VAT. więcej >>

Odzież służbowa nie jest przychodem.

Korzystanie - wyłącznie w godzinach pracy - z należącej do pracodawcy odzieży nie jest nieodpłatnym świadczeniem. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek przychodzie po stronie więcej >>

Wiza dla pracownika to koszt firmy.

WSA w Warszawie orzekł, że wydatki na wizę dla pracownika mogą być kosztem firmy, jeżeli jej zakup wiąże się z przychodem podatnika. więcej >>

Fiskus ma trzy miesiące na wydanie interpretacji.

NSA rozpatrując skargę kasacyjną uznał, że organ podatkowy powinien w ciągu trzech miesięcy zająć stanowisko w indywidualnej sprawie podatnika. W tym czasie ma jedynie sporządzić i więcej >>

Umowa z deweloperem nie stanowi nabycia własności.

Osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. pieniądze uzyskane ze sprzedaży darowanego im mieszkania wpłaciły deweloperowi na budowę nowego lokum, muszą zapłacić podatek więcej >>

Strona www.sn.pl nie jest dziennikiem ani czasopismem.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r. (sygn. IVKK174/07) dotyczące rzekomo obowiązku rejestracji stron internetowych stało się przedmiotem żywego zainteresowania opinii publicznej i spowodowało zrozumiały niepokój wśród osób prowadzących takie strony. więcej >>

Decyzja musi uwzględniać także VAT naliczony.

Urzędy skarbowe, wydając decyzje określające VAT, muszą brać pod uwagę także podatek naliczony. Uwzględnianie tylko podatku należnego narusza zasadę neutralności VAT. więcej >>

Ile trzeba wydać, żeby dostać zwrot podatku.

Aby otrzymać dokument nazywany tax free, podróżny musi kupić towary, które można wpisać w siedmiu pozycjach, na łączną kwotę minimum 200 zł brutto. Wszystkie one muszą być więcej >>

Konkurencja wśród inspektorów szkodzi podatnikom i budżetowi państwa.

Ministerstwo Finansów prowadzi ranking najskuteczniejszych urzędów kontroli skarbowej i inspektorów. Liczą się decyzje wydane, a nie zaskarżone. więcej >>

Urzędnicy powinni stosować dyrektywę.

Przepisy unijne niewdrożone do polskiego prawa można stosować bezpośrednio - uznał sąd administracyjny, stawiając pod znakiem zapytania odmienną praktykę części urzędów więcej >>

Ciasteczka i orzeszki są kosztem reprezentacji.

Wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, przeznaczonych na poczęstunek dla kontrahentów stanowią koszty reprezentacji niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

Minister wysłał odpowiedź zbyt późno.

Minister finansów powinien nie tylko wydać interpretację w ciągu sześciu miesięcy, ale także zadbać o to, by dotarła w tym czasie do pytającego. Jeśli otrzyma on odpowiedź później, to będzie dla niego ważne stanowisko przedstawione we wniosku więcej >>

Obiad i hotel niekoniecznie są reprezentacją.

Z pytaniem wystąpił producent leków, który organizuje wyjazdowe spotkania promocyjne dla lekarzy. Ponosi wydatki na: przygotowywanie zaproszeń, wynajem sali, pokoje hotelowe oraz wyżywienie i przejazdy dla uczestników. więcej >>

Spóźnienie fiskusa działa na korzyść podatnika.

Podatnicy, którzy wystąpili do urzędu skarbowego o interpretację, powinni sprawdzić, czy odpowiedź przyszła do nich w terminie. Jeśli nie, organ będzie musiał uznać ich stanowisko. więcej >>

Wzajemne świadczenia nie zawsze są usługą.

Udostępnienie podwykonawcy narzędzi, za pomocą których realizuje zamówienie, nie jest usługą zleceniodawcy, od której powinien on zapłacić VAT. więcej >>

Bezpłatne przekazanie płyt i telefonów - bez kasy fiskalnej

WSA w Warszawie orzekł, że firma przekazująca w promocji za darmo telefony, aparaty fotograficzne czy płyty DVD nie musi tego ujmować w kasie fiskalnej, mimo że sprzedaż tych towarów należy w ten sposób ewidencjonować. więcej >>

Fiskus przyspiesza egzekucję zobowiązań

Obowiązujący od 1 września 2005 r. zmieniony art. 224a ordynacji podatkowej pozwala organom podatkowym wstrzymać, z urzędu lub na wniosek podatnika, wykonanie zaskarżonej przez niego decyzji (w całości lub w części) do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu więcej >>

Mały podatnik to nie zawsze to samo co mały przedsiębiorca

Małe firmy muszą na bieżąco monitorować swoje obroty, aby nie stracić np. preferencji w rozliczaniu podatków. Nie ułatwiają tego bynajmniej różnice w definicjach małego przedsiębiorcy więcej >>

Niższy obrót mimo braku odbioru korekty.

Organy skarbowe nie mogą uzależniać prawa do obniżenia przez sprzedawcę obrotu ustalanego na potrzeby VAT od tego, czy nabywca towaru potwierdził odbiór faktury korygującej. Taki wymóg jest sprzeczny z konstytucją. więcej >>

Z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika można odliczyć VAT.

Samo to, że wystawca faktur nie był czynnym podatnikiem VAT, nie pozbawia odbiorcy prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego. Wchodziłoby to w grę tylko, gdyby podatnik mógł przewidywać, że uczestniczy w popełnieniu przestępstwa. więcej >>

Dodatkowe żądania uniemożliwiają zwrot.

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście nie może żądać od zagranicznych firm ubiegających się o zwrot VAT więcej danych, niż zostało to określone w rozporządzeniu. więcej >>

Gdy firma tylko kupuje, nie dostanie zwrotu.

Podatnik, który nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, nie może się ubiegać o zwrot VAT. Tak stanowi polska ustawa i jest to zgodne z prawem wspólnotowym. więcej >>

Opinie o wzmożonych kontrolach pracujących w Wielkiej Brytanii to przesada.

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie sprawdzania przez urzędu skarbowe dochodów rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii. więcej >>

Obrót wierzytelnościami zwolniony z VAT

Podatnik, który kupuje wierzytelności, aby później dochodzić ich we własnym imieniu lub sprzedać, świadczy usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od VAT. Nie są to czynności ściągania długów ani factoringu.

więcej >>

VAT mimo niskich obrotów

Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia w VAT w 2003 r., może skorzystać z niego dopiero po trzech latach. Wysokość jego obrotów handlowych nie ma tutaj żadnego wpływu

więcej >>

Fiskus wymusza niepotrzebne procesy.

Przepisy podatkowe powodują, że przedsiębiorcy muszą kierować do sądów sprawy, choć z góry wiedzą, że będą przegrane. Blokuje to sądy gospodarcze, w których postępowania miały być przecież krótsze i prostsze, a firmy naraża na niepotrzebne wydatki

więcej >>

Urząd może kontrolować firmę dłużej, niż pozwala ustawa.

Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w małej firmie powinno zakończyć się po czterech tygodniach, a w dużej po ośmiu. Tak wynika z przepisów, jeśli jednak kontrolerzy przekroczą te limity, nic wielkiego się nie stanie. więcej >>

Fiskus nie odpuści Polakom na Wyspach.

Nie będzie abolicji podatkowej dla Polaków, którzy w poprzednich latach pracowali w Wielkiej Brytanii i nie rozliczyli się z naszym fiskusem. więcej >>

Wystawienie faktury wewnętrznej z tytułu dofinansowania kolonii z ZFŚŚ.

Interpretacja podatkowa. W ramach prowadzonej działalności socjalnej Podatnik m.in. zakupuje w biurze podróży kolonie, które są przeznaczone dla dzieci pracowników. Pracownik ponosi tylko częściową odpłatność, zaś pozostała część jest sfinansowana ze środków ZFŚS. więcej >>

Firmy płacą odsetki za opieszałość urzędników.

Zdarza się, że urzędnicy kontroli skarbowej przeprowadzą kontrolę, a potem miesiącami nie wydają decyzji. Za cały ten czas podatnik płaci odsetki wynikające z pokontrolnego protokołu. Nie musiałby, gdyby na identyczną kontrolę przyszedł do niego urząd skarbowy. więcej >>

Nieopodatkowane okulary dla komputerowców ze słabym wzrokiem.

Pracodawca, który zafunduje okulary pracownikowi ślęczącemu całymi dniami przed komputerem, nie musi potrącać podatku od tego świadczenia. więcej >>

Urząd może wezwać podatnika pisemnie, telefonicznie albo e-mailem.

Wezwanie do urzędu oznacza najczęściej konieczność osobistej wizyty. Jeśli się do niego nie zastosujemy, grozi nam kara porządkowa. Na wezwanie urzędu musimy udzielić wyjaśnień, więcej >>

Niższy VAT do 2010 r. i co dalej?

Po 2010 r. zlikwidujmy wszystkie wyjątki w stawkach VAT, bo nie mają one żadnego uzasadnienia ekonomicznego, apeluje Komisja Europejska. Wyjątki w VAT były kością niezgody w UE więcej >>

Spadkobiercy mogli żądać zwrotu VAT

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. więcej >>

Urzędnik może skontrolować od razu, gdy zauważy nieprawidłowości

Kontrolerzy mogą sprawdzić firmę nawet pod nieobecność jej właściciela. Wystarczy, że okażą legitymację służbową pracownikowi. Spontaniczną kontrolę można przeprowadzić jednak tylko więcej >>

Czy podatek Religi jest zgodny z prawem UE?

Przekazywanie części składek z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na rzecz NFZ jest niezgodne z prawem wspólnotowym. więcej >>

Ile czasu ma urząd na załatwienie sprawy podatkowej.

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwienia sprawy kończącej się decyzją podatkową, także terminy wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji prawa. więcej >>

Makulatura sposobem na zwrot VAT.

Firma, która chce uzyskać zwrot podatku na konto, musi coś sprzedać, wynika z ustawy o VAT. Okazuje się, że nie wszystko jedno co. więcej >>

Czy pobranie kaucji zwrotnej podlega opodatkowaniu VAT

W związku z wynajęciem wyposażanego lokalu użytkowego pobrałem kaucję. Kaucja ta będzie zwrócona po zakończeniu umowy najmu jeżeli nie nastąpi zniszczenie lokalu bądź wyposażenia. W przypadku nieterminowej płatności może być przekazana więcej >>

Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej

Czy faktury generowane w formacie PDF i przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej są prawidłowymi dokumentami potwierdzającymi dokonanie transakcji? Kontrahent uznaje takie rozwiązanie za dopuszczalne podkreślając, że aktualnie uregulowania we Wspólnocie Europejskiej więcej >>

Kontrola fiskusa ma być transparentna.

Zmiana ustawy o kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej może poprawić przejrzystość działania i jakość pracy organów kontroli skarbowej oraz podatkowych. więcej >>

Po kontroli skarbowej można skorygować deklarację VAT.

Przedsiębiorca może poprawić deklarację VAT po zakończeniu kontroli skarbowej. Także takiej, która wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu. więcej >>

Kiedy izba może zmienić interpretację.

Jeśli podatnik dostał korzystną interpretację przed zmianą ustawy, to izba skarbowa nie może jej automatycznie uchylić po nowelizacji. Musi ocenić, czy zmiana spowodowała, że interpretacja narusza prawo. więcej >>

Wnioski bez błędów gwarantują zwrot VAT na bieżąco.

Przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o zwrot VAT zapłaconego w cenie kupionych w Polsce towarów i usług, dostaną pieniądze bez opóźnień. Pod warunkiem jednak, że wniosek będzie kompletny i bez błędów. więcej >>

Doradcy podatkowi przegrali w Trybunale.

Korporacji doradców podatkowych nie udało się odebrać księgowym prawa do wypełniania za podatników deklaracji i zeznań podatkowych. We wtorek w Trybunale Konstytucyjnym przegrali więcej >>

Lista doradców podatkowych kurczy się stopniowo.

Osoby, które przez osiem lat nie zdały egzaminu państwowego, zostaną skreślone z listy doradców podatkowych. Z zawodem pożegnało się już pierwszych 250 osób. Liczba osób, które w więcej >>

Zmiany w doradztwie podatkowym.

Od niedawna wiemy, że jest już przesądzona nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Jej celem ma być otwieranie zawodu doradcy podatkowego, zmiana zasad powoływania Komisji więcej >>

Darmowy dojazd do miejsca pracy to przychód dla pracownika.

Pracodawca, który zapewnia swoim podopiecznym bezpłatny transport do firmy, powinien naliczyć im przychód i pobrać podatek. Tak uważają urzędy skarbowe i potwierdzają to sądy. więcej >>

Kto odpowie za przestępstwo skarbowe.

Współwłaściciel spółki cywilnej, który zajmował się jej sprawami gospodarczymi, nie odpowie za przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Zanim jednak zajął się tą sprawą, próbowały z nią sobie poradzić sądy niższych instancji. więcej >>

Pensji żony nie zaliczysz do kosztów.

Przedsiębiorca, który zatrudnia małżonka, nie zaliczy do kosztów jego wynagrodzenia. Nie pozwalają mu na to przepisy. więcej >>

VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące.

Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia. więcej >>

Można odliczyć VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta.

Żaden przepis prawa wspólnotowego nie wskazuje na możliwość pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji przez wystawcę faktury. Tak orzekł WSA we Wrocławiu 20 marca br. (I SA/Wr 1625/06). więcej >>

Urzędy powinny interpretować wszelkie przepisy podatkowe.

Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywane przez organy podatkowe nie ograniczają się wyłącznie do przepisów ustaw podatkowych - wynika z wyroku rzeszowskiego WSA z 12 kwietnia br. (ISA/Rz 633/06). więcej >>

Błędne decyzje urzędów są bez szans w coraz sprawniej działających sądach.

Sądy administracyjne załatwiły w ubiegłym roku niemal 79 tys. spraw. W co trzeciej przyznały rację skarżącym. Były jednak dziedziny, w których następowało to jeszcze częściej. więcej >>

Wiele interpretacji jest nieważnych z powodu spóźnienia urzędu.

Podatnik, który otrzymał odpowiedź z urzędu skarbowego po upływie kwartału, może bezkarnie stosować własną wykładnię przepisów. Decyduje data doręczenia interpretacji, a nie jej podpisania - twierdzi WSA w Warszawie. więcej >>

Bez podatku, ale z informacją do urzędu skarbowego.

Sądy muszą sporządzać druk PIT-8C, w którym wykażą wysokość odsetek od poręczeń majątkowych wpłacanych w toczących się sprawach karnych, administracyjnych, cywilnych oraz o wykroczenia. więcej >>

Firma wnosząca aport musi oddać podatek.

Spółka, która wniosła aport do innej spółki, musi zwrócić VAT naliczony przy zakupach. Tak uważa Ministerstwo Finansów, chociaż wcześniej urzędy wydawały interpretacje korzystne dla podatników. więcej >>

Półroczny termin zwrotu podatku to fikcja.

Zagraniczne firmy, którym polski fiskus do dziś nie oddał podatku zapłaconego w cenie towarów i usług, zamierzają o odszkodowanie skarżyć Skarb Państwa. W Polsce firmy zagraniczne wciąż czekają na zwrot VAT po kilkanaście miesięcy, a czasami i dłużej. więcej >>

Premia nie jest wynagrodzeniem za usługę, więc VAT nie podlega.

W wyroku z 6 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (I FSK 94/06). więcej >>

Czy można uciec przed fiskusem?

Podwyżka VAT z 7 do 22 proc. może uderzyć po kieszeni nawet co dziesiątego klienta firm deweloperskich, a najpewniej znacznie bardziej tych, którzy budują domy jednorodzinne na własną rękę. więcej >>

Fiskus odda VAT nawet po likwidacji firmy.

Złożenie deklaracji podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale za okres, w którym była prowadzona, nie może skutkować odmową zwrotu podatku. więcej >>

Nie wiadomo, jak rozpatrywać wnioski o interpretację.

Przepisy zmieniające zasady wydawania interpretacji są nieprecyzyjne. Jeśli nie zostaną poprawione, urzędy skarbowe nie będą wiedzieć, jak rozpatrywać składane właśnie wnioski. więcej >>

Egzekucja zaliczek PIT jest niedopuszczalna w nowym roku.

Organ skarbowy nie może po zakończeniu roku podatkowego orzekać o wysokości zaliczek w PIT ani też ich osobno egzekwować. więcej >>

Urzędy muszą publikować wszystkie interpretacje podatkowe.

Każdy powinien mieć dostęp do wszystkich interpretacji podatkowych. Tymczasem izby skarbowe je selekcjonują, a minister finansów uważa, że wszystko jest w porządku. więcej >>

Definicja nowego środka transportu.

Nowe środki transportu, do których należą nowe samochody osobowe, stanowią specyficzną grupę towarów. Nabycie nowego samochodu osobowego zinnego kraju UE stanowi zawsze wewnątrzwspólnotowe nabycie. więcej >>

Reklama na blogu to działalność gospodarcza.

Linki sponsorowane, banery reklamowe, bądź inne formy zarabiania na stronach www zyskują coraz większą popularność. Mało który z właścicieli prywatnych stron zdaje sobie jednak sprawę, że taka działalność ma wszelkie cechy działalności gospodarczej, która podlega więcej >>

Jak to jest z limitem zwolnienia VAT.

Odpowiedź resortu finansów na interpelację poselską w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług w latach 2005-2007r. Wyjaśnienie rozbieżności w interpretacji przepisów w ustawie o VAT. więcej >>

Odszkodowanie bez podatku, ale co z odsetkami?

Pracodawca musi pobrać podatek od odsetek, które płaci pracownikowi wraz z odszkodowaniem z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę - stwierdziła 13 lutego br. Izba Skarbowa w Warszawie. Cztery miesiące wcześniej inna Izba Skarbowa - w Łodzi - doszła do zupełnie przeciwnego wniosku. więcej >>

Sąd nakazał zwrot, urzędnicy ustalą zasady.

WSA w wyroku z 16 marca nakazał zwrot akcyzy zapłaconej od sprowadzonego samochodu z UE. Wskazał przy tym na pierwszeństwo stosowania prawa Wspólnoty prze prawem krajowym. więcej >>

Z paragonu musi wynikać stawka VAT

Sprzedawca nie musi na paragonie fiskalnym szczegółowo opisywać każdego towaru lub usługi. Wystarczy, że poda nazwę tak, aby można było przypisać mu odpowiednią stawkę VAT. Nie może jednak poprzestać na podaniu ogólnych grup towarów. więcej >>

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicznych firm na serwisie internetowym.

Interpretacja przepisów podatkowych w sprawie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu serwisu internetowego i umieszczaniu płatnych reklam firm zagranicznych. więcej >>

Termin rozliczenia przez dostawcę faktury korygującej wystawionej z powodu podwyższenia ceny sprzedaży.

Jak powinny być ujmowane w deklaracji VAT-7 faktury korygujące dotyczące podwyższenia ceny sprzedaży, jeżeli ich przyczyną nie jest naprawa błędu lecz inna okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży? więcej >>

Developer, zwrot zaliczki a podatek.

Czy i w jakim zakresie jest opodatkowany zwrot zaliczki, odszkodowania i odsetek wypłaconych przez developera za niewywiązanie się z umowy ? więcej >>

Sąd ukrócił przewlekłe kontrole w firmach.

Jedna kontrola małego przedsiębiorcy może trwać maksymalnie cztery tygodnie. I to niezależnie od tego, gdzie jest prowadzona - na miejscu czy w urzędzie. Czynności, które inspektorzy podejmują po przekroczeniu terminu więcej >>

Naczelny Sąd Administracyjny o interpretacjach podatkowych.

W sprawach o wiążące interpretacje dyrektor izby skarbowej wydaje jedną decyzję. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego. Wyrok NSA uchylił postanowienie WSA. więcej >>

Urzędnik się spóźnił z interpretacją, musi zgodzić się z podatnikiem.

Podatnik musi otrzymać wiążącą interpretację, aby można było przyjąć, że została wydana w terminie. Nie wystarczy, że zostanie sformułowana i podpisana przez urzędnika. więcej >>

Urzędy skarbowe bezprawnie wydają interpretacje.

Urzędy skarbowe wydają wiążące interpretacje podatkowe od początku 2005 roku. Od września 2005 r. spod kompetencji urzędów wyłączono postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych. więcej >>

VAT naliczony od zakupów na cele reprezentacji.

W 2007 r. wydatki poniesione na cele reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Czy w tej sytuacji podatek VAT naliczony może stanowić koszt podatkowy? więcej >>

Faktura odebrana przez pracownika, kiedy odliczyć VAT?

Podstawowy termin, w którym podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT od dokonanych zakupów towarów czy usług został określony w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Jak z niego wynika prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje zasadniczo w rozliczeniu za więcej >>

Integracyjna impreza to nie obowiązek.

Zaproszenie pracownika na imprezę integracyjną nie jest poleceniem, lecz propozycją. Wydatki na takie spotkania nie mogą być uznane za poniesione na podróż służbową i zwolnione z podatku. więcej >>

Za niepobraną zaliczkę odpowie wyłącznie przedsiębiorca.

Jeżeli płatnik, czyli najczęściej przedsiębiorca, nie odprowadził zaliczki na podatek swego pracownika lub zleceniobiorcy, urząd skarbowy może ją ściągnąć wyłącznie od niego. To rewolucyjna zmiana. więcej >>

MF: Nie dostaniesz zaświadczenia od fiskusa

Od 1 stycznia nie składa się deklaracji miesięcznych PIT i CIT. Przedsiębiorcy mogą mieć problemy z uzyskaniem zaświadczeń od fiskusa, bo urzędy będą miały kłopoty z przeprowadzaniem czynności sprawdzających. więcej >>

Nabycie wadliwego towaru a odliczenie VAT

Podatnicy często borykają się zproblemem dotyczącym otrzymania wdanej partii towaru towarów wadliwych, które podlegają reklamacji lub ewentualnym zwrotom. Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie tych towarów powoduje, że podatnicy często mają wątpliwości więcej >>

Podatnikiem jest tylko małżonek zawierający umowę

Małżonkowie wynajmujący lokal użytkowy będący ich współwłasnością mogą wybrać, które z nich będzie ponosić obowiązki w zakresie VAT. Podatnikiem będzie ten, który dokonuje wynajmu we własnym imieniu, czyli ten, który jest stroną czynności prawnej - uznała Izba Skarbowa więcej >>

Ulga podatkowa ominąć może grunty pod domami

Ci, którzy liczą, że sprzedadzą swój domek wraz z działką bez podatku, mogą się przeliczyć. Możliwe jest, że zyskami za sprzedaż gruntu będą musieli podzielić się z fiskusem. więcej >>

Faktury trzeba przeliczać według aż trzech kursów walut.

Takiego zamieszania jeszcze nie było. W wielu firmach księgowi wciąż się zastanawiają, jak księgować faktury w euro lub dolarach. Przestrzeganie przepisów wymaga trzykrotnego obliczania wartości każdej faktury w walucie obcej. Inne zasady obowiązują w VAT, inne w podatku więcej >>

Gdy ciężarówka zamieni się w osobowy.

Prowadzenia działalności gospodarczej bez samochodu nie wyobraża sobie większość przedsiębiorców. Skoro samochód służy wykonywanej działalności, wydatki z tytułu jego użytkowania powinny być kosztem uzyskania przychodu. Jednak nie zawsze tak jest. więcej >>

Trudno odróżnić wydatki bieżące od reprezentacyjnych.

Od początku roku z przepisów ustaw o PIT i CIT wykreślono regulacje pozwalające zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na reprezentację. Mimo zaledwie miesięcznego obowiązywania nowych przepisów już dziś podatnicy wskazują, że trudno jest odróżnić wydatki więcej >>

Zakupy przed rejestracją.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się dopodatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, poza nielicznymi wyjątkami (art.88 ust.4 ustawy oVAT). więcej >>

Fiskus przekaże 1 procent PIT.

Rozliczając się z dochodów za 2007 rok, nadal będzie można przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Darowiznę jednak przekaże urząd skarbowy, a nie podatnik. więcej >>

Podatnicy stronią od pytań.

W 2006 r. do urzędów skarbowych napłynęło 57,8 tys. wniosków. To o 17,5 proc. mniej niż w 2005 r. (70 tys.). W ubiegłym roku skarbówka wydała 55,5 tys. wiążących interpretacji, czyli o 5 tys. mniej niż rok wcześniej. Wytłumaczenie spadku jest proste. więcej >>

Prąd: Kolejna porażka akcyzowa Polski?

Po klęsce w sprawie akcyzy na samochody Polsce grozi kolejna - tym razem chodzi o akcyzę na prąd. Rząd co roku przekonuje Komisję Europejską, że zmieni przepisy i co roku nic z tego nie wychodzi. więcej >>

Minister finansów szykuje zmiany nie tylko w podatkach.

Ministerstwo Finansów ma gotowy harmonogram prac legislacyjnych na najbliższe pół roku. Lista rozporządzeń, które mają zostać przygotowane i podpisane do końca czerwca 2007 roku, jest długa i obejmuje 63 pozycje. więcej >>

Duplikat faktury za media a VAT.

Generalnie podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury lub miesiącu następnym. Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których oryginał faktury nie dociera do nabywcy lub ulega zniszczeniu. więcej >>

Faktury sprzed rejestracji można rozliczać.

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT wynikający z faktur otrzymanych przed zarejestrowaniem się jako podatnik VAT czynny. Izba Skarbowa zmieniła niekorzystną dla podatnika interpretacje przepisów podatkowych. więcej >>

Sprowadź rodzinę do Rosji, zapłacisz mniejszy podatek.

Nasi rodacy zatrudnieni w Rosji muszą płacić nawet 40 proc. PIT w Polsce. Gdyby stali się rezydentami rosyjskimi, po pół roku pobytu mogliby odprowadzać tam 13 proc. podatku. więcej >>

13 pułapek dla przedsiębiorców.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy podatkowe i gospodarcze. Mają one ułatwić prowadzenie firm małym i średnim przedsiębiorcom, choć niekiedy - może wbrew intencjom ustawodawcy - bardziej je komplikują. Oto 13 najważniejszych zmian. więcej >>

Gdy użycza ojciec synowi, żaden nie płaci podatku.

Ojciec, który użycza synowi lokal na prowadzenie firmy, nie musi płacić podatku dochodowego. Nie ma takiego obowiązku również syn, chociaż otrzymuje nieodpłatne świadczenie. więcej >>

Małe i średnie firmy mogą rozliczać się co kwartał.

Przedsiębiorstwa o przychodach poniżej 800 tys. euro mogą rozliczać się z urzędem skarbowym raz na trzy miesiące. Nie ma już też miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy. Tak oto maleją obowiązki fiskalne przedsiębiorców. więcej >>

Za interpretacje przez pół roku nie trzeba płacić.

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy występujący o interpretację podatkową nie muszą wnosić żadnych opłat. Wszystko za sprawą roztargnionego ustawodawcy. Z początkiem roku zniesiono opłatę skarbową od podań i załączników. więcej >>

Podatnik łatwo pogubi się w rozliczeniach.

Ustawa o PIT jeszcze nigdy nie była tak skomplikowana. Nawet tak istotne dane jak skala podatkowa wynikają nie z jej treści, lecz z przepisów przejściowych. więcej >>

Pośrednik musi naliczać VAT także od akcyzy.

WSA orzekł, że sprzedawca sprowadzonych z UE samochodów osobowych powinien przy obliczaniu kwoty VAT doliczyć do swojej marży zapłaconą akcyzę, którą potem zawarł w cenie sprzedanego w kraju pojazdu. więcej >>

Przeliczanie kwot na fakturach korygujących WNT.

Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych, określono w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. więcej >>

Darczyńca obniży dochód, ale VAT musi zapłacić.

Wielu przedsiębiorców wspomaga przed świętami organizacje charytatywne. Dotarliśmy do pisma, w którym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak powinni rozliczać się z fiskusem, aby nie popaść w konflikt z urzędem skarbowym. więcej >>

Minister finansów nie wywiązuje się z obowiązku interpretowania prawa.

Izby skarbowe miesiącami czekają na odpowiedź resortu w sprawach podatkowych i proceduralnych. Rekord to prawie trzy lata oczekiwania. więcej >>

Tajemnica skarbowa nie ochroni już nieuczciwych.

Podatnicy, którzy publicznie zamierzają oskarżyć urzędników skarbowych, muszą mieć się na baczności. Broniący się fiskus może ujawnić całą prawdę o nich. Z początkiem 2007 r. wejdą w życie zmienione przepisy ordynacji podatkowej... więcej >>

Faktura na imię obojga małżonków a odliczenie VAT.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą a pozostający w związkach małżeńskich często otrzymują faktury wystawione na imię obojga małżonków. Najczęściej zdarza się tak przy nabywaniu na potrzeby firmy nieruchomości. więcej >>

Podatkowe ostatki ulgowe.

Jeszcze kilka lat temu, kupując prezenty świąteczne: książkę, aparat fotograficzny, dyktafon czy komputer, można było przy okazji zyskać ulgę podatkową. Były też ulgi za studia, leczenie, remonty, a także zakup domów czy mieszkań. więcej >>

Wiele zmian w VAT może zaszkodzić podatnikom.

Ministerstwo Finansów od pół roku zapowiada zasadnicze zmiany w VAT. Projekt jest już w podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie. Wiele jego przepisów nie wróży jednak przedsiębiorcom nic dobrego. więcej >>

Infolinia resortu finansów często zawodzi podatników.

Promowana przez Ministerstwo Finansów infolinia nie jest źródłem wiążących informacji. W efekcie osoba, która uzyska za jej pośrednictwem błędną informację, nie może skutecznie obronić się przed fiskusem. więcej >>

Jak długo kontroler może sprawdzać firmę.

Przedsiębiorcy liczyli, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej uwolni ich od długotrwałych i często powtarzających się kontroli. Wprawdzie przepisy okazały się nie tak korzystne, jak się spodziewali, ale nałożyły na inspektorów ograniczenia ... więcej >>

Zbliża się odsiecz dla interpretacji.

27 listopada „PB" poinformował, że w uchwalonej przez parlament nowelizacji ordynacji podatkowej znalazła się mina, która może wysadzić w powietrze bardzo chwalone przez przedsiębiorców wiążące interpretacje podatkowe. więcej >>

Domy darowane rodzinie nie całkiem wolne od podatku.

Od nowego roku osoby, które będą chciały podarować dom lub mieszkanie członkom najbliższej rodziny, mogą nie skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Wszystko za sprawą dwóch sprzecznych przepisów. więcej >>

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT.

Mali podatnicy mają prawo skorzystać zeszczególnego rozliczania podatku VAT. Mianowicie mogą wybrać tzw. kasową metodę rozliczeń bądź też zdecydować się tylko nakwartalne rozliczanie podatku VAT.

więcej >>

Rząd zapomniał, że wzrośnie VAT na żywność.

Wszystko przez to, że wkrótce mijają okresy przejściowe na stosowanie preferencyjnych stawek VAT, jakie wynegocjowaliśmy przy wstępowaniu do Unii Europejskiej. więcej >>

Czy zawsze należy stawiać się na wezwanie urzędu.

Na podstawie art. 155 Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego... więcej >>

Prenumerata gazet a odliczenie VAT.

Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego zfaktury dokumentującej zakup czasopism wformie prenumeraty, przysługuje na ogólnych zasadach. więcej >>

Większe koszty to mniejsza zaliczka w listopadzie.

Do 20 grudnia firmy muszą odprowadzić podatek za listopad i grudzień. Dotyczy to również osób rozliczających na zasadach ogólnych przychody z najmu. Ten problem pojawia się co roku, ale nie każdy jest przygotowany na podwójną ofiarę dla fiskusa. więcej >>

Likwidacja działalności gospodarczej a kasa rejestrująca.

Kasa rejestrująca jest szczególnym urządzeniem, którego podstawowym zadaniem jest kontrola fiskalna prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. więcej >>

Refaktura usług ochrony.

Jestem księgowym w spółce, która wynajmuje budynek biurowy. Usługi ochrony świadczy zewnętrzna firma ochroniarska, która wystawia fakturę na spółkę. Na podstawie umów najmu wynajmujący są zobowiązani do pokrywania kosztów ochrony... więcej >>

Będzie mniej wątpliwości, co jest kosztem firmy.

Od stycznia 2007 r. w ustawach CIT i PIT nastąpią istotne zmiany na skutek wprowadzenia podziału kosztów podatkowych na bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodem.

więcej >>

Kiedy płacimy VAT od darowizny?

Za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT ustawodawca uznaje również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele niezwiązane z tym przedsiębiorstwem. więcej >>

Kto odpowiada za prawidłowe zastosowanie stawki na fakturze VAT?

Odpowiedzialnym za prawidłowe wystawienie faktury VAT jest sprzedawca towaru czy usługi. To na nim spoczywa obowiązek wpisania na fakturze wymaganych danych, m.in. stawki podatku, kwoty podatku ... więcej >>

Urząd może wybrać tego, kto będzie płacił.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że urząd skarbowy może zażądać spłacenia długu podatkowego przez jednego członka zarządu spółki. Pozostali nie muszą nawet uczestniczyć w postępowaniu. więcej >>

Faktura pro forma w podatku VAT.

W obrocie gospodarczym często stosowane są tzw. faktury pro forma. Otrzymanie takiej faktury przez podatnika VAT niejednokrotnie powoduje, że powstają u niego wątpliwości czy fakturę taką należy ująć w ewidencji VAT, a w konsekwencji również i w deklaracji VAT. więcej >>

Kto nie musi płacić VAT.

Drobni przedsiębiorcy nie muszą rozliczać się z podatku od towarów i usług. Mogą skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Przysługuje ono, dopóki sprzedaż nie przekroczy limitu 10 tys. euro. więcej >>

Można odliczyć podatek z faktury odebranej przez dowolnego pracownika.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że wystarczy, by faktura trafiła do rąk upoważnionej osoby, a już możliwe będzie odliczenie VAT. Nie musi docierać do księgowości. więcej >>

Rozliczamy koszty reklamy limitowanej.

Maksymalny limit wydatków na reprezentację i reklamę o charakterze niepublicznym (0,25% przychodu), wskazany przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym. więcej >>

Biznesmen, samochód i telefon komórkowy.

Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojazdem korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Powoduje to, że chcąc rozmawiać przez telefon podczas jazdy przedsiębiorca musi się zaopatrzyć w urządzenie głośnomówiące. więcej >>

Termin wystawienia zaliczkowej faktury VAT.

Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli jednak przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to powstaje on z chwilą jej otrzymania więcej >>

Zaoszczędzona dywidenda to nieodpłatna korzyść.

Jeśli spółka odracza wypłatę dywidendy wspólnikowi, to zaoszczędzone w ten sposób pieniądze są dla niej nieodpłatnym świadczeniem, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy. więcej >>

Łatwiej wymyślić ciekawy adres internetowy, niż rozliczyć jego sprzedaż.

Internauci handlujący prawami do wymyślonych domen powinni zapłacić nie tylko podatek dochodowy. Fiskus może zażądać także 1-proc. opłaty z tytułu zawarcia umowy lub 22 proc. VAT więcej >>

Dług też może być kosztem.

Jeżeli kontrahent nie zapłaci nam za towar, możemy wierzytelność zaliczyć do kosztów. Musimy mieć jednak postanowienie komornika umarzające egzekucję z powodu braku majątku dłużnika. więcej >>

Powypadkowa naprawa samochodu a VAT.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z prawa odliczenia VAT naliczonego z tytułu naprawy samochodu. Czy posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia autocasco jest warunkiem koniecznym. więcej >>

Stawka liniowa dopiero od nowego roku.

Przedsiębiorca, który utracił w ciągu roku prawo do rozliczania się z fiskusem w formie karty podatkowej albo zrezygnował z karty, nie może przejść od razu na podatek liniowy. więcej >>

Dojazd do pracy - opodatkowany.

W dzisiejszych czasach nie jest rzeczą odosobnioną, że dla atrakcyjnej pracy gotowi jesteśmy pokonywać sporą odległość z miejsca zamieszkania do zakładu pracy. Zwłaszcza, że pracodawcy coraz częściej stosują różne zachęty, aby "przyciągnąć" do firmy określonych pracowników. więcej >>

Odzyskaj VAT od towarów posiadanych na dzień utraty zwolnienia.

Zwolnienie podmiotowe od VAT generalnie przysługuje pomiotom, u których w danym roku podatkowym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 10.000 euro (w roku 2006 jest to kwota 39.200 zł). więcej >>

Pracownik w odzieży służbowej reprezentuje firmę.

Kwalifikując do kosztów podatkowych wydatki poniesione na rzecz pracowników, pracodawcy powinni uwzględniać uregulowania zawarte w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. więcej >>

Co zrobić, by przedpłata nie była przychodem.

Jeśli otrzymamy od kontrahenta zaliczkę lub zadatek, nie zaliczamy ich do przychodów. Z przepisów wynika, że zasada ta dotyczy wszystkich przedpłat, ale organy podatkowe często mają na ten temat inne zdanie. więcej >>

Jak opodatkować środki unijne?

W piśmie nr DD6-8213-8/06/DZ/412 Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe zasady dotyczące opodatkowania środków pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych. więcej >>

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zwrotu podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji. więcej >>

Zwrot do wytwórcy nie jest eksportem.

Różnice między eksportem a wysłaniem za granicę towarów w ramach ich reklamacji określił 22 września Naczelny Sąd Administracyjny. więcej >>

Taki sam podatek od mieszkania i od piwnicy.

Deweloper, który w jednym akcie notarialnym sprzedaje lokal mieszkalny i tzw. pomieszczenie przynależne, może zastosować obniżoną stawkę VAT do całej umowy. więcej >>

Wydatek wystarczy potwierdzić fakturą.

Podatnik, który chce zaliczyć wydatek do kosztów, musi powiązać go z przychodem i mieć fakturę. Organy skarbowe nie mogą od niego żądać innych dowodów zakupu. więcej >>

Można nie płacić podatku.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika może być opodatkowany w ramach przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy. Zapłaty podatku można jednak uniknąć. więcej >>

Nieaktualna interpretacja nadal chroni.

Jeśli podatnik dostanie korzystną interpretację, to będzie ona obowiązywać, nawet gdy zmienią się przepisy. A minister finansów nic na to nie poradzi. więcej >>

Przedsiębiorca studentem.

Warunki rynkowe w wielu branżach życia gospodarczego determinują do podjęcia studiów również przedsiębiorców, niejednokrotnie legitymujących się długoletnim stażem. więcej >>

Jak firma rozliczy pomoc prawną i wydatki procesowe.

Koszty udzielonej pomocy prawnej oraz koszty procesu inaczej rozliczają podatkowo ci, którzy w sporze sądowym są wierzycielami, a inaczej – dłużnicy. więcej >>

Opłaty ponoszone po utracie przedmiotu leasingu są kosztem.

Jak wskazywaliśmy, nie ulega wątpliwości, że czynsz płacony przez przedsiębiorcę z tytułu leasingu operacyjnego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jego poniesienie ma związek z uzyskiwaniem przychodu. więcej >>

Wiążąca interpretacja nie dla każdego.

Występujący o wiążącą interpretację podatnik powinien liczyć się z tym, że urząd skarbowy skrupulatnie sprawdzi, czy mu się ona należy. więcej >>

Błędy, przez które można stracić interpretację.

Podatnicy często mają wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania przepisów podatkowych. Mogą jednak zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ich interpretację. Niestety, radość z uzyskanego wyjaśnienia może trwać krótko. więcej >>

Fiskus gnębi podatkami niepełnosprawnych umysłowo.

Grono zapaleńców miało zorganizować wycieczki po okolicy Knurowa osobom niepełnosprawnym umysłowo. Zdaniem fiskusa, muszą oni płacić od takiej formy rehabilitacji podatek. Tak właśnie orzekło Ministerstwo Finansów, potwierdzając wcześniejsze stanowisko II Urzędu Skarbowego w Gliwicach - powiadamia "Dziennik Zachodni". więcej >>

Po powrocie zaliczka dla polskiego fiskusa.

Osoby pracujące w takich krajach, jak Holandia, Dania, Belgia, USA, a od 2006 r. także Wielka Brytania, muszą po powrocie do kraju wpłacić na rzecz polskiego fiskusa zaliczkę na podatek od dochodów tam uzyskanych. więcej >>

Podwójne opodatkowanie.

Rekordziści nie mogą odzyskać pieniędzy od sześciu lat. Firmy czekają na zwrot podatku zapłaconego w innym kraju. Urzędnicy polskiego Ministerstwa Finansów opieszale prowadzą sprawy o ugodę z organami innych państw. Liczą na przedawnienie. więcej >>

To nie jest przychód ani koszt.

Dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynagrodzenia sfinansowane tymi dopłatami nie stanowią zaś kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

Złe przepisy pozwalają zaoszczędzić na podatku.

Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary w opakowaniach zwrotnych, mogą zawierać takie umowy, które spowodują, że nie zapłacą podatku od towarów i usług. W przeciwieństwie do tych, którzy w ten sposób się nie zabezpieczą. więcej >>

Dostałeś zaliczkę, wystaw fakturę.

Czasami przed wykonaniem dla nabywcy konkretnego wyrobu producent żąda wpłacenia zaliczki. Jej przekazanie rodzi pewne obowiązki i uprawnienia dla obu stron transakcji. więcej >>

Sprzedaż gruntów rolnych a plan zagospodarowania przestrzennego.

Jesteśmy podatnikiem VAT czynnym, a także podatnikiem podatku rolnego i zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak powinniśmy opodatkować VAT sprzedaż (będących naszą własnością) gruntów rolnych (niezabudowanych) w przypadku braku aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... więcej >>

Wpływ zapłaty w ratach na odliczenia VAT.

Podatnik VAT kupujący na raty mieszkanie, które będzie odrębną nieruchomością i wejdzie do majątku trwałego firmy, może odliczyć od podatku należnego VAT zapłacony przy uiszczaniu kolejnych rat. więcej >>

Właściciel musi wiedzieć, co jest w jego lokalu.

Coraz więcej osób kupuje mieszkania jako lokatę kapitału. Wiedzą, że ich wynajem jest zwolniony od VAT. Nie zawsze jednak, bo tylko na cele mieszkaniowe. więcej >>

Czy przy refakturze powstaje szczególny moment podatkowy.

Jako wydzierżawiający zawarliśmy umowę dzierżawy nieruchomości z innym podmiotem na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy wystawienie refaktury na poniesione przez nas koszty mediów (koszty usług telekomunikacyjnych oraz rozprowadzania wody) na dzierżawcę wiąże się ze więcej >>

Przepisy nie ograniczają kontroli w firmach.

Urzędnicy robią wszystko, aby wydłużyć listę sytuacji, w których mogą bez jakichkolwiek ograniczeń sprawdzać przedsiębiorców. Przedsiębiorcy alarmują, że inspektorzy sprawdzający firmy niewiele robią sobie z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. więcej >>

Sądy coraz bardziej przychylne dla zadłużonych u fiskusa.

Zła kondycja firmy to wystarczający powód, by zaległości podatkowe rozłożyć na raty. Podatnikom łatwiej spełnić warunki uprawniające do rozłożenia zaległości na raty niż do umorzenia w ogóle. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. I SA /Bk 150/06) daje nadzieję podatnikom, którzy popadli w kłopoty z fiskusem.

więcej >>

Faktura od firmy, której nie było.

26 lipca WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie zakazu odliczanie VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta, wskazując jednocześnie na dotychczasowe orzecznictwo ETS. Podatnik może już skutecznie walczyć o prawo do odliczenia VAT. więcej >>

Kto i kiedy płaci VAT od usług świadczonych przez Internet.

Niemal z każdym dniem przybywa nowych usług świadczonych w cyberprzestrzeni. Ich odbiorcami są firmy i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Usługodawcą jest zwykle przedsiębiorca, pojawia się więc problem rozliczenia VAT.

więcej >>

Kto i kiedy płaci VAT od usług świadczonych przez Internet.

Niemal z każdym dniem przybywa nowych usług świadczonych w cyberprzestrzeni. Ich odbiorcami są firmy i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Usługodawcą jest zwykle przedsiębiorca, pojawia się więc problem rozliczenia VAT. więcej >>

Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 12 czerwca 2006 r., znak DD/PB4/AS/ML-8213

W sprawie daty pobrania przez płatnika podatku u źródła w przypadku kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny. więcej >>

Co ma podatnik z europejskich wyroków?

W sporach z organami podatkowymi polscy podatnicy mają możliwość powoływania się na korzystne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Są one źródłem prawa w Polsce, choć wciąż zdarza się, że lekceważonym przez urzędników. więcej >>

Faktura od firmy, której nie było

26 lipca WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie zakazu odliczanie VAT z faktur od niezarejestrowanego kontrahenta, wskazując jednocześnie na dotychczasowe orzecznictwo ETS. Podatnik może już skutecznie walczyć o prawo do odliczenia VAT.

więcej >>

Nie można mimo woli obejść prawa podatkowego

6 lipca ETS wydał wyrok, który ma znaczenie dla polskich podatników walczących o prawo do odliczenia VAT od transakcji, w których rzekomo doszło do obejścia prawa. Jeśli podatnik nie wie, że uczestniczy w transakcji prowadzącej do obejścia prawa, nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji. więcej >>

Niekonstytucyjna ulga sportowa.

Bliski koniec podatkowej ulgi sportowej. Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek (21.07.), że ulga została wprowadzona "z naruszeniem konstytucyjnie określonej procedury". Mimo to ulga będzie obowiązywała do końca tego roku. więcej >>

Pracodawca funduje - pracownik opodatkowuje.

Jedną z coraz chętniej stosowanych przez pracodawców form wynagradzania pracowników jest fundowanie im wycieczek a nawet wczasów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Taki rodzaj premii służy przede wszystkim wypoczynkowi, a także wzajemnemu poznaniu się pracowników. więcej >>

Wygodny apartament z niższym podatkiem.

Wynajem hotelowych apartamentów jest objęty 7-proc., a nie 22-proc. stawką VAT. Dla gości, którzy wybiorą się do nich na gorący letni weekend, oznacza to niższą cenę usługi. więcej >>

Nie są potrzebne, gdy dobrze rozliczyłeś VAT.

Przepisy niewiele mówią o fakturach wewnętrznych. A szkoda, bo jest z nimi sporo problemów. Przedsiębiorcy wystawiają faktury wewnętrzne, jeśli na przykład kupują towary czy usługi od kontrahentów z UE albo importują usługi. Ale to niejedyne przypadki. więcej >>

Przed fiskusem nie umkniesz.

Powracający z tzw. saksów stają często przed dylematem czy przyznać się polskiemu fiskusowi do zagranicznych zarobków, czy też nie. Część z nich postanawia zaryzykować i nie ujawniać się. Bo niby skąd urząd skarbowy dowie się czy i ile zarobili za granicą? więcej >>

Urzędnicy stosują własne wykładnie.

Urzędy skarbowe mają kłopoty z interpretacją prawa dotyczącego zbytu ziemi. Przy sprzedaży działek budowlanych inwestorzy są traktowani na innych prawach niż rolnicy. więcej >>

Droższa wysyłka i wynajem za granicę.

Polski podatnik wysyłający towary za granicę czy wynajmujący tam wagony kolejowe musi od 1 lipca stosować wprost przepisy unijne. Dlatego wysyłający zapłaci VAT szybciej, a wynajmujący zapłaci go więcej. więcej >>

Kosztem jest ryczałt, a nie rzeczywiste wydatki.

Prowadzący własną firmę po podróży służbowej za granicę może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko diety przysługujące pracownikom. Stanowisko takie zajął w wiążącej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. PB2/005-SIP-131/06).

więcej >>

Liczy się sam zamiar.

Podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim nabywane przez niego towary wykorzystywane będą w jego działalności opodatkowanej VAT. Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika m.in. z tytułu nabycia towarów czy usług. więcej >>

Podatek od pożyczki.

W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami na temat opodatkowania od 1 stycznia 2007 r. pożyczek udzielanym najbliższej rodzinie, Ministerstwo Finansów informuje, iż w obecnym stanie prawnym, umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%. więcej >>

Siedem dni dla biegłego na rozliczenie z urzędem.

Kiedy biegły wystawi fakturę, oznacza to, że skończył wykonywać usługę i musi zapłacić VAT. Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach (sygn. PP2-443/49/2006). Sprecyzował, że podatek powinien być wpłacony do urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym biegły wystawił fakturę. więcej >>

Dobroczynność musi być dobrze opisana.

Żaden przepis nie precyzuje, jaka powinna być treść oraz forma sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywną. więcej >>

Kłopoty z odwołaniami.

Dyrektorzy izb skarbowych wydają decyzje uchylające postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, jeśli dotyczyły one interpretacji przepisów, które uległy zmianie. W praktyce pojawiają się wątpliwości, czy środkiem zaskarżenia od tej decyzji powinna być skarga do sądu administracyjnego czy odwołanie się do dyrektora izby skarbowej. więcej >>

Wszystko o korektach faktur VAT.

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług są zobowiązani do wystawiania faktur VAT. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo uregulowane w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT, które określają również przypadki, w których należy dokonać korekty faktur. więcej >>

Fiskus musi informować, że ściąga podatek z konta.

Mimo że sezon rozliczeniowy się skończył, wielu podatników nadal ma kłopoty z rocznym rozliczeniem PIT. Do redakcji Gazety Prawnej zgłosiło się już kilku czytelników, którym urząd skarbowy ściągnął z konta należności podatkowe, nie pytając ich wcześniej o zdanie. więcej >>

Nieugięty fiskus nie ułatwi VAT-owcom pomocy dla potrzebujących!

Niestety, mimo interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Finansów nie zamierza wprowadzić żadnych preferencji w podatku VAT dla przedsiębiorców przekazujących na rzecz potrzebujących własne towary w postaci żywności czy odzieży. więcej >>

Opodatkowanie ryczałtem w VAT.

Przyjęte przez rząd zmiany w podatkach wprowadzają opodatkowanie ryczałtem w VAT. Jednak ryczałt VAT będzie dostępny tylko niewielu podatnikom. więcej >>

Błąd podatnika może być również błędem urzędnika.

Osoby składające deklarację mogą mieć pewność, że zanim organy podatkowe uruchomią postępowanie kontrolne, same poprawią ich dokument lub wezwą je do wyjaśnienia. więcej >>

Kilka tysięcy złotych za dobry wniosek.

Stosowanie zawiłych przepisów podatkowych stanowi nie lada wyzwanie dla większości podatników. Ci, którzy nie wiedzą, jakie rozwiązanie zastosować w konkretnej sytuacji, zwracają się o pomoc do profesjonalnych kancelarii doradztwa podatkowego. więcej >>

Podatnik odpowiada tylko za siebie.

Skoro istniały wszystkie niezbędne dokumenty do zastosowania zerowej stawki VAT, to nie można obarczyć podatnika konsekwencjami związanymi z działaniem innych osób, za które podatnik nie odpowiada – stwierdził białostocki WSA. więcej >>

Dozwolone dwie formy opodatkowania.

Wybór opodatkowania stawką liniową w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w spółce cywilnej nie wyklucza możliwości korzystania z ryczałtu w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie. więcej >>

Małe zainteresowanie gwarancjami bankowymi pod roszczenia fiskusa.

Firmy, które spierają się z fiskusem, mogą - zamiast od razu płacić żądany podatek i latami czekać na wyrok sądu - przedstawiać skarbówce specjalną gwarancję bankową. Niestety, mało który przedsiębiorca z tego korzysta. Dlaczego? więcej >>

Odwołanie z urlopu i podatki.

Większość z nas, aby optymalnie wykorzystać czas wakacyjnego wypoczynku planuje go na długo przed rozpoczęciem urlopu. Wybierając się na wczasy nad morze, w góry czy też do egzotycznych krajów, rezerwujemy kwatery, hotele, bilety na przelot więcej >>

Fiskus może skontrolować darowizny.

Podatnicy, którzy decydują się na skorzystanie z danej ulgi lub odliczenia, muszą liczyć się z tym, że kiedy fiskus wezwie ich na kontrolę, będą musieli udowodnić, iż mieli do tego prawo. Obecnie niektórzy podatnicy, korzystający w ubiegłych latach z odliczenia darowizn kościelnych, mogą więcej >>

Jaka jest różnica między ulepszeniem a remontem.

O kwalifikacji robót (remont czy inwestycja) powinny decydować wyłącznie kryteria techniczne. W przypadku wątpliwości podstawą kwalifikacji powinna być ekspertyza wykonana przez biegłego rzeczoznawcę. więcej >>

Jednak skarbówka go dopadła.

W Polsce lepiej nie pomagać biednym. Waldemar Gronowski, legnicki darczyńca roku, który przez wiele lat rozdawał najuboższym pieczywo, musiał zamknąć piekarnię. - Dostałem od fiskusa pocałunek śmierci - mówi. - Gdybym niszczył pieczywo, fiskus byłby zadowolony. więcej >>

Sąd powinien badać także treść interpretacji.

Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy mogą skarżyć do sądu administracyjnego treść wiążącej interpretacji, czy procedurę jej wydania. Sądy też nie znają odpowiedzi. więcej >>

Niewłaściwe zachowanie jest podejrzane

Jeżeli nierzetelne prowadzenie ksiąg handlowych czy zaniżanie dochodów będących przedmiotem opodatkowania wywołują uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania podatkowego, to jest to podstawa do zabezpieczenia... więcej >>

Projekt według Platformy Obywatelskiej

Platforma Obywatelska nie będzie już czekać na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Wniosła do Sejmu własny projekt, który umożliwia zawieszenie działalności i niepłacenie w tym czasie składek na ZUS... więcej >>

Urzędową interpretację może uchylić tylko nowa decyzja

Często się zdarza tak, że urzędy skarbowe nieprawidłowo informują podatników, że odpowiedzi tracą moc od razu gdy zmieni się przepis, którego dotyczyło pytanie... więcej >>

Wezwanie sądu nie może być nieprecyzyjne

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja, jeżeli sąd nie podał ostatecznej daty uzupełnienia braków skargi, to nie może jej odrzucić, twierdząc, że podatnik nie zrobił tego w terminie... więcej >>

Mandaty pracownika nie są kosztem firmy.

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu refundacji pracownikowi mandatów za przekroczenie przepisów drogowych. Nie da się ich bowiem uznać za uzasadnione potrzebami pracodawcy. więcej >>

Numery identyfikacyjne VAT w Unii Europejskiej.

Numer identyfikacyjny VAT należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami, dokonywanym pomiędzy państwami UE. więcej >>

Odzyskaj VAT od fiskusa.

Jeśli remontowałeś mieszkanie w 2004 lub w 2005 roku, to już ostatni dzwonek, by zacząć wypełniać wniosek o zwrot podatku VAT na materiały budowlane. więcej >>

Świadka można nie lubić, ale trzeba go wysłuchać.

WSA wydał wyrok, w którym stwierdził, że urzędnicy skarbowi nie mogą zakładać, że zeznania świadka będą niewiarygodne. Jeśli zechcą je odrzucić, muszą najpierw wyjaśnić, dlaczego. Podobnie jest z dokumentami. więcej >>

Spadkobiercom należy się nadpłata.

Spadkobiercy mogą ubiegać się o nadpłatę podatku przysługującą zmarłemu podatnikowi. Wcześniej jednak trzeba przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku. więcej >>

Czy internet z laptopa podlega uldze.

Czy osoby, które korzystają z internetu za pomocą laptopa, mogą skorzystać z ulgi internetowej? więcej >>

Jak skutecznie starać się o umorzenie podatku.

Podatnik, który ma trudną sytuację i nie stać go na zapłatę podatku, może starać się o jego umorzenie. Aby tak się stało, potrzebny jest wniosek. więcej >>

Ciężarówka mimo braku homologacji.

Jaki samochód dla celów rozliczenia podatku dochodowego jest traktowany jako osobowy? Odpowiadając na to pytanie, organy podatkowe niespodziewanie zaczęły interpretować niejasne przepisy na korzyść podatników. więcej >>

Kto PITa błędów nie popełnia!

Najczęściej popełniamy błędy w wyborze formularza, numerze NIP, obliczaniu ulg i wysokości podatku. Roczne PIT-y funkcjonują już od kilkunastu lat, wciąż jednak mamy problemy z ich wypełnianiem. więcej >>

Nie musi być wnęki, żeby odliczyć wydatek.

Wydatek na trwałą zabudowę ściany w mieszkaniu może być odliczony od podatku w ramach ulgi remontowej. więcej >>

Za wcześnie zaczęli, możesz się odwołać.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że duże urzędy skarbowe powinny w odniesieniu do niektórych podatników działać od 2005 r., a nie od 2004 r. więcej >>

Koniec preferencji amortyzacyjnych.

Do końca 2005 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym korzystali ze szczególnych preferencji przy stosowaniu degresywnej metody amortyzacji. więcej >>

Po terminie nie zawsze z karą.

Podatnik, który nieznacznie przekroczy termin złożenia deklaracji, może uniknąć kary, jeśli jak najszybciej wypełni i przekaże ją do urzędu skarbowego. więcej >>

Podatek od zamiaru.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie związanej z pojęciem „częstotliwości” w podatku VAT. Kto zawarł umowę dzierżawy, a potem ją przedłuża, może być zobowiązany przez urząd skarbowy do zapłacenia VAT jak od czynszu. więcej >>

Jak zaskarżyć decyzję podatkową.

Sala sądowa to nieraz ostatnia szansa na wygraną z fiskusem. Warto z niej skorzystać, bo sądy często przyznają rację podatnikom. więcej >>

Fiskus odda VAT, ale tylko firmie, której nie ma.

Podatniku, jeżeli likwidujesz działalność gospodarczą to pamiętaj, że fiskus nie odda Ci już pieniędzy z tytułu VAT, ponieważ nie będziesz miał firmowego konta bankowego. więcej >>

Gadżety bez podatku.

Można dołączać zachęcające dodatki do oferowanego towaru i nie płacić od tego podatku. Służy to zwiększeniu sprzedaży, a więc działalności przedsiębiorstwa. więcej >>

Jak rozliczyć dochody z Wielkiej Brytanii ?

Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii należy rozliczyć w PIT-cie za 2005 r. Jak to zrobić, czy trzeba zapłacić podatek, jak tego uniknąć ? Odpowiedzi udziela urzędowa interpretacja urzędu skarbowego. więcej >>

Urząd swoje, izba swoje, a ty słuchaj.

Dwie interpretacje w jednej sprawie? To normalne. Tylko, co robić, gdy obie dotyczą jednego przedsiębiorstwa. więcej >>

Co nam skontrolują.

Departament Administracji Podatkowej opracował "Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006 r.", które będą uwzględniane w realizacji zadań przez wszystkie urzędy skarbowe w 2006 r. więcej >>

Które odszkodowania dla pracowników są opodatkowane.

Większości odszkodowań wypłaconych pracownikom nie wykazuje się w PIT. Od podatku zwolnione są odszkodowania, których wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów. Od tej zasady przewidziano kilka wyjątków. więcej >>

Rachunek przepływów pieniężnych krok po kroku.

Koniecznym elementem sprawozdania finansowego dużych firm, mających obowiązek poddawania tego dokumentu corocznemu badaniu audytora, jest rachunek przepływów pieniężnych. więcej >>

Ulgi dla podatników mających kłopoty.

Podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o odroczenie zapłaty podatku, o rozłożenie go na raty lub o umorzenie zaległości podatkowej. Ulgi te przyznawane są jednak wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. więcej >>

Za kwiatki i czekoladki dla pań zapłaci firma.

Przed 8 marca firmy sięgają, jak co roku, po środki funduszu socjalnego, by obdarować swoje pracownice drobnymi upominkami. Nie jest to postępowanie prawidłowe. więcej >>

Kary za wadliwe faktury i dla spóźnialskich płatników.

Kodeks karny skarbowy przewidywał kary za niewystawienie faktury i jej nierzetelne wystawienie. Od 17 grudnia 2005 r. można być ukaranym za wystawienie faktury w sposób wadliwy. więcej >>

Kto i jak odliczy wydatki na zakup leków.

W rozliczeniu za 2005 rok podatnicy mogą odliczyć wydatki na zakup leków. Skorzystają z tego ci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czasowo muszą przyjmować leki, a miesięczny wydatek na farmaceutyki jest wyższy niż 100 zł. więcej >>

Jak odliczyć wydatki za Internet.

Podatnicy z ulgi na internet będą korzystać po raz pierwszy. Maksymalnie odliczą do 760 zł, pod warunkiem jednak, że w ciągu roku ponieśli wydatki na internet i mogą je udokumentować imienną fakturą VAT. więcej >>

Nie podwyższysz wartości początkowej.

Wartości niematerialne i prawne stanowią składnik aktywów jednostki gospodarczej. Aby jednak mógł być zakwalifikowany do tej kategorii, muszą zostać spełnione warunki określone w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych więcej >>

Surowa kara za fakturę z malutkim błędem.

Po ostatnich zmianach w przepisach karnych skarbowych podatnikom wystawiającym wadliwą fakturę grozi kara grzywny nawet do 2 mln zł. Nie ma jednak precyzyjnego określenie co to jest wadliwa faktura. więcej >>

Działalność prowadzona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – korzystanie z innych form pomocy publicznej a utrata prawa do zwolnienia podatkowego.

Spółka jest średnim przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej Strefa) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001r. Spółka zamierza wystąpić o dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych z "Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006". Dochód Spółki z tytułu ww. dofinansowania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. więcej >>

Prawo do korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów w przypadku nieściągalnych wierzytelności.

Czy w świetle art. 89 a i 89 b ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów dokonanych na rzecz odbiorcy, co do którego toczy się postępowanie upadłościowe i zachodzi uzasadnione podejrzenie nieściągalności należności, oraz jakimi dokumentami w przedstawionej sytuacji należy uprawdopodobnić nieściągalność przysługujących podatnikowi należności w celu zastosowania art. 89 a i 89 b ustawy?

więcej >>

Przychód z działalności

Kwalifikacja podatkowa przychodu osiąganego przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą. Możliwość przeznaczenia na działalność rolniczą dochodów osiągniętych z działalności pozarolniczej oraz dokumentacja tych dochodów.

więcej >>

Rozliczanie przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu według dwóch różnych metod w jednej deklaracji VAT

Wnioskodawca (podatnik podatku Vat, składa deklaracje VAT 7) będący rzeczoznawcą majątkowym prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, i jest jednocześnie biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości. W zakres działalności gospodarczej wchodzi wykonywanie wycen nieruchomości, opinii na temat ich wartości itp. Dotychczas wnioskodawca traktował obie formy działalności oddzielnie. W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług i interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2005 r. zapytuje, czy możliwe jest w ramach jednej deklaracji ujmowanie podatku VAT wg wystawionych dokumentów (działalność gospodarcza) i wg metody kasowej (wykonywanie opinii)?

więcej >>

Udzielenie pożyczki z ZFŚS a podatek VAT - dokumentowanie

Podatnik, w ramach działalności socjalnej, udziela pomocy materialnej pracownikom w postaci m.in. pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS). Pracownicy, oprócz spłaty kapitału, płacą należne z tytułu pożyczki odsetki. W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy odsetki od opisanych powyżej pożyczek stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. więcej >>

Firma zapłaci podatek od odszkodowania.

Odszkodowania za szkody w majątku firmy podlegają podatkowi według stawki właściwej dla danego przedsiębiorcy, wynikającej ze skali podatkowej. więcej >>

Firmowy piknik kosztem dla firmy.

Wytyczne Ministerstwa Finansów. Gdy firma organizuje dla swoich pracowników imprezę integracyjną, może uznać wydatki na ten cel za koszty uzyskania przychodu. więcej >>

Nie ma kosztów, gdy są powiązania.

Gdy organy skarbowe dopatrzą się powiązań między kontrahentami, uniemożliwiają zaliczanie ich wydatków do kosztów podatkowych. więcej >>

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją.

Podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów dokonanych przed dniem rejestracji jako podatnika VAT nawet w takim przypadku, gdy zgłoszenia rejestracyjnego dokona w terminie złożenia deklaracji VAT za okres, w którym poczynił te zakupy. więcej >>

Niejasne opodatkowanie umów zlecenia.

Urzędy skarbowe zalała fala wniosków o interpretacje w sprawie VAT od umów zlecenia. To efekt przepisu, z którego nie wynika, kiedy trzeba płacić podatek, a kiedy jest się z niego zwolnionym. więcej >>

Tłumaczenie na koszt podatnika.

Koszt tłumaczenia dokumentu dającego prawo do odliczenia od podatku obciąża podatnika. To on jest zobowiązany do potwierdzenia faktu wydatkowania środków finansowych na cele uprzywilejowane przez ustawodawcę. więcej >>

Dobra wiara usprawiedliwia.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że podatnik uczestniczący nieświadomie w łańcuchu dostaw towarów, który ma charakter oszukańczy, nie może zostać pozbawiony możliwości odliczenia VAT. więcej >>

Kiedy można pomniejszyć podatek należny w deklaracji VAT.

W ramach miesięcznych rozliczeń podatku od towarów i usług występują dwa rodzaje zwrotów: pośredni i bezpośredni. Zwrot bezpośredni możliwy jest w trzech terminach, czyli w ciągu 25, 60 lub 180 dni. więcej >>

Sankcje dla jednych łagodniejsze, dla innych surowsze.

Gdy zamiast VAT do zapłaty podatnik wykaże VAT do zwrotu, może być ukarany sankcją tylko wtedy, gdy ów zwrot otrzyma. Ale jeśli przez pomyłkę wykaże ów zwrot w wysokości wyższej niż należna, ten fakt wystarczy, aby go ukarać. więcej >>

Sąd się zastanowi bez zbędnej zwłoki.

Przegrałeś spór z urzędem skarbowym. Spokojnie, możesz jeszcze wykorzystać drogę sądową. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją dyrektora izby skarbowej lub innego organu odwoławczego, dyrektora izby celnej lub samorządowego kolegium odwoławczego, to może więcej >>

Jak zaokrąglać podatki.

Od 1 stycznia 2006 roku nie tylko podstawę opodatkowania, ale także podatek zaokrągla się do pełnych złotych. Wynika to ze zmiany Ordynacji podatkowej. Stare zasady należy jednak stosować w przypadku korekt deklaracji, jeśli obowiązek podatkowy powstał do końca ubiegłego roku. więcej >>

Gospodarcze hity i kity roku 2005.

HITY - wiążące interpretacje podatkowe. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2005 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 54 tys. wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych. Najwięcej, bo 54 proc., wniosków dotyczyło VAT, 34 proc. — PIT, 9 proc. — CIT. Urzędy skarbowe... więcej >>

Lepiej zamknąć firmę, niż zapłacić VAT.

Im bliżej końca roku, tym trudniej o wolną taksówkę czy otwarty punkt usługowy. Handlowcy, rzemieślnicy i taksówkarze wolą zrobić sobie długi urlop niż - świadcząc usługi - stać się podatnikami VAT. więcej >>

Zagraniczni turyści bez szans na zwrot podatku.

Tysiące cudzoziemców, którzy zrobili w Polsce zakupy, nie odzyska VAT, choć mają do tego prawo. Jedynej firmie zajmującej się jego zwrotem Ministerstwo Finansów odmówiło licencji. więcej >>

Informacje o stosowaniu prawa podatkowego

Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług działając na podstawie wpisów do Rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i umów podpisanych z kontrahentami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej, świadczy na rzecz tych kontrahentów usługi doradztwa i oddelegowania personelu wymienione w art. 27 ustawy z dnia 11-ego marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Z umów wiążących podatnika z kontrahentami wynika, iż .. więcej >>

Informacje o stosowaniu prawa podatkowego

Podatnik w lutym 2005r. podpisał umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. W marcu 2005r. otrzymał on fakturę tytułem opłaty wstępnej. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów Podatnik dokonał odliczenia 50% kwoty podatku VAT z tej faktury, jednakże wartość odliczonego podatku nie przekroczyła 5.000 zł. więcej >>

Zwrot towarów - opodatkowanie podatkiem VAT.

Podatnik w okresie od czerwca 2002r. do maja 2003r. zakupił z Niemiec towar handlowy, dla potrzeb realizacji zamówienia od kontrahenta polskiego. Towary zostały oclone, zaś wszystkie należności celne z tym związane uiszczono. Natomiast zapłacony podatek od towarów i usług VAT (zgodnie z dokumentami odprawy celnej SAD) został odliczony na zasadach ogólnych, obowiązujących w
danym okresie.

więcej >>

Czy bon podlega opodatkowaniu VAT?

W celu rozpatrzenia kwestii podlegania (lub nie) opodatkowaniu podatkiem VAT przekazania na rzecz pracowników bonów towarowych w pierwszej kolejności należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy bony te można uznać z punktu widzenia ustawy o VAT za towar. więcej >>

Niezbędny dokument z datą i podpisem.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli firma chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na usługi konsultingowe, musi wykazać, że zostały one wykonane. Najlepiej mieć pisemne dokumenty z datą i podpisem. więcej >>

Pierwsze wnioski dopiero w lutym.

Pierwsze prawidłowe wnioski o zwrot VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych będzie można złożyć w lutym. Dopiero wtedy będzie znany wskaźnik GUS potrzebny do wyliczenia maksymalnej kwoty zwrotu. Oznacza to, że podatnicy dłużej poczekają na pieniądze.

więcej >>

Wydanie gratisów nie podlega VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, że towary wydawane w ramach sprzedaży premiowej przed 30 kwietnia 2004 r. nie mogą być traktowane jako forma reklamy lub reprezentacji. Dlatego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. więcej >>

Drogie porozumienia cenowe.

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące porozumień cenowych jeszcze nie weszły w życie, a już pojawiają się wątpliwości co do ich interpretacji. więcej >>

Koniec bezkarności skarbówki.

Jest bat na urzędników państwowych. Fiskus zapłaci za błędy swoich pracowników. Problem odpowiedzialności za szkodę, jaką wyrządził podatnikowi organ władzy publicznej, był poruszany wielokrotnie, zwłaszcza w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dotąd urzędnicy byli... więcej >>

Pracodawca Świętym Mikołajem.

Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci, czy też drobne prezenty oraz bony i talony wręczane pracownikom z okazji różnego rodzaju świąt, stały się w ostatnich latach popularną formą świadczeń pracowniczych. Pomimo że zasady ich opodatkowania w 2005 r. nie uległy zmianie, ... więcej >>

Regulacje unijne a VAT.

Pierwszy wyrok polskiego sądu, który wprost uznał wyższość przepisów unijnych VI Dyrektywy dotyczącej VAT nad przepisami krajowymi. Podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z zasadami działania i funkcjonowania systemu podatku VAT, obowiązującego dla... więcej >>

Skandal z przepisami o reklamie alkoholu.

Gdy alkohol jest reklamowany- czy też podawany w barze z podstawką z nazwą piwa, czy instalując wielkie reklamy - należy płacić podatek ministrowi sportu. Taki przepis obowiązuje od roku, tyle że nie wiedzą o nim nawet urzędy skarbowe. więcej >>

Sprzedaż używanego samochodu osobowego.

Wykonuję wyłącznie czynności opodatkowane, odliczam więc pełny VAT z faktur zakupowych. W listopadzie sprzedałem stary samochód osobowy, środek trwały w firmie. Nie przysługiwało mi prawo do odliczenia VAT przy jego zakupie i jest to towar używany, więc sprzedaż będzie zwolniona... więcej >>

Odpowiedzialność księgowej zależy od kontrolującego.

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 września wprowadziły dualizm między kontrolą UKSu i urzędu skarbowego. Osoba zajmująca się rozliczeniami podatnika może ponieść odpowiedzialność karną skarbową albo jej uniknąć zależnie od tego, kto ją skontroluje. więcej >>

Tydzień z ulgą remontową. Odliczenie od wykończenia mieszkania.

Od kupna nowego mieszkania do przekazania jego własności przez dewelopera w formie aktu notarialnego zazwyczaj upływają długie miesiące. Jeśli jednak przyszły właściciel ma udokumentowane prawo do dysponowania takim lokalem, może skorzystać z ulgi remontowej. więcej >>

Świąteczna impreza w firmie - skutki podatkowe.

Zwyczajem stają się doroczne firmowe przyjęcia wigilijne czy sylwestrowe. Pracodawca stwarza w ten sposób sposobność zintegrowania podlegającego mu zespołu oraz motywuje do pracy. Wydatki związane z organizacją takiej imprezy nie są jednak podatkowo obojętne. więcej >>

Kupuj z usługą, zapłacisz mniej.

Wystarczy kupić piec razem z jego montażem, by zaoszczędzić różnicę między 7 a 22 proc. VAT. W kieszeni może zostać nawet kilkaset złotych. więcej >>

O saunę najlepiej zapytaj urząd skarbowy.

O zakresie ulgi remontowej decyduje rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa, ale interpretują je urzędy skarbowe. więcej >>

Gwarancja dla fiskusa

Ordynacja podatkowa umożliwia skarbowi państwa lub jednostce samorządu terytorialnego zabezpieczenie zapłaty podatku. Także przed wydaniem decyzji podatkowej. Od 1 września podatnicy zyskali możliwość wyboru sposobu zabezpieczenia. więcej >>

Oddanie w użytkowanie instalacji kanalizacyjnej przez gminę, a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Gmina powierza w użytkowanie eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie instalacji kanalizacyjnej firmie, której obowiązkiem jest również pobieranie opłat za odbiór ścieków od mieszkańców gminy, przeprowadzanie co miesiąc odczytów urządzeń pomiarowych, prowadzenie ewidencji opłat za odprowadzanie ścieków, egzekwowanie należnych opłat, prowadzenie windykacji w imieniu gminy oraz przekazywanie w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło zafakturowanie usług, miesięcznego raportu o ilości odprowadzonych ścieków oraz raportu dotyczącego miesięcznych wpływów z zafakturowanych ścieków. więcej >>

Przekazanie wyprodukowanego przez firmę wyrobu na rzecz własnej działalności gospodarczej a podatek od towarów i usług.

Podatnik jest producentem podnośników hydraulicznych, które przeznaczone są na sprzedaż, zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. W celu zwiększenia zakresu świadczonych przez siebie usług motoryzacyjnych, Podatnik dokonał zakupu urządzeń do demontażu, montażu, wulkanizacji i wyważania kół w samochodach różnych marek. Jednym z elementów wchodzących w skład linii montażowej jest podnośnik hydrauliczny, który Podatnik chciałby przekazać z magazynu wyrobów gotowych na rzecz własnej działalności gospodarczej, przyjmując go do ewidencji środków trwałych. więcej >>

Przestój w trakcie transportu - dokumentowanie.

Podatnik świadczy usługi transportowe. W trakcie wykonywania usługi wystąpił przestój spowodowany z winy zleceniodawcy. Za przestój, zgodnie ze zleceniem transportowym i podbitą kartą postoju Podatnik obciążył zleceniodawcę fakturą VAT. Wystawiona faktura została zakwestionowana przez zleceniodawcę gdyż jego zdaniem powinna zostać wystawiona nota obciążeniowa. więcej >>

Czy strata z działalności pomniejsza dochód z najmu.

Najem jest odrębnym od działalności gospodarczej źródłem przychodu. Ale nie wtedy, gdy wynajmowane są składniki majątku firmy. więcej >>

Nie płacą fiskusowi, bo takie są przepisy.

Wokół niepłacenia podatków narosło wiele mitów. Mówi się np., że zwolnieni są z nich rolnicy. Tymczasem uiszczają oni podatek rolny. Często słyszy się też zarzuty, że nie płacą podatków uprzywilejowane firmy. Robią to jednak zgodnie z prawem, bo przepisy ... więcej >>

Lepsza paczka niż zwrot pieniędzy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy... więcej >>

Straty w środkach obrotowych.

Jeżeli nie wiadomo, w jakich okolicznościach 1/5 towarów zniknęła z magazynu, podatnik nie może zaliczyć straty do kosztów podatkowych. Podkreślił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 września 2004 r. (III SA/Wa 1713/03). więcej >>

Jak uzyskać interpretację podatkową.

Jeśli nie jesteś pewien, czy prawidłowo interpretujesz przepisy podatkowe, możesz zapytać o to swój urząd skarbowy. Będziesz musiał złożyć do urzędu stosowny wniosek, opisując problem, stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Konieczna będzie ... więcej >>

Kto musi się przekształcić w spółkę jawną.

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą nie musi zmieniać formy prawnej tylko dlatego, że osiąga wysokie przychody, nie musi też składać sprawozdania finansowego do KRS. więcej >>

Budujący może zyskają, budżet na pewno straci.

Ustawa o zwrocie VAT od materiałów budowlanych wchodzi w życie za trzy miesiące. Firmy już oferują klientom usługi bez faktur. Zapewniają, że będą tańsze, a inwestor i tak dostanie zwrot. więcej >>

Dodatkowe sankcje VAT.

VAT jest podatkiem, który restrykcyjnie traktuje podatników naruszających zasady jego rozliczania. W niektórych przypadkach pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego, w innych nakłada podatek należny na czynności, które zdawałoby się nie podlegają VAT. więcej >>

Interpretacje uchylane jak leci.

Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej organ odwoławczy w decyzji uchyla z urzędu postanowienie z interpretacją więcej >>

Opodatkowanie czynnosci ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze. zm.) stosuje się również do trwałego zarządu więcej >>

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zapytująca, uzyskująca przychód z tytułu najmu boksu, na podstawie aktu notarialnego dokonała sprzedaży wierzytelności więcej >>

Koszty uzyskania przychodu - wydatki związane z zakupem i dystrybucją ulotek, materiałów informacyjnych i katalogów reklamowych.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2005 r. Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem do tut. Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup ulotek, materiałów informacyjnych i reklamowych oraz ich dystrybucji. więcej >>

Międzynarodowy transport towarów - zasady opodatkowania i fakturowania.

Podatnik prowadzi usługi transportowe w ruchu międzynarodowym, często podejmuje transporty poza granice Unii Europejskiej. Zleceniodawcą takiego transportu jest firma polska, która wskazuje zleceniobiorcy sposób dokumentowania fakturą świadczonej usługi w rozbiciu na opodatkowaną stawkę 0% oraz nie podlegającą opodatkowaniu. więcej >>

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej z tytułu leasingu operacyjnego .

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia spółki akcyjnej na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 23 maja 2005r., Nr PB/PDP/420/P-9/05/DS dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. więcej >>

Usługi inżynierskie poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podatnik świadczy usługi inżynierskie (PKWiU 74.2) poza terytorium kraju oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Z tytułu świadczonych usług Podatnik posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w nabywanych towarach i usługach na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. więcej >>

Korekty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku z dokonanym zwrotem towaru sprzedawcy.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(j. t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.01.2005r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokonania korekt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w związku z dokonanym zwrotem towaru sprzedawcy, stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. więcej >>

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego.

Stan faktyczny w sprawie: Wójt Gminy sprzedaje działkę niezabudowaną ujętą w nie obowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast w ewidencji gruntów działka figuruje jako pastwisko trwałe. więcej >>

Spółka cywilna - wstąpienie i wystąpienie wspólnika.

Stan faktyczny: Małżonkowie prowadzili wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Z dniem 14.09.2004r. wspólnicy spółki sporządzili remanent składników majątku bowiem istniejącą spółkę rozszerzono o jeszcze jednego wspólnika. więcej >>

Uwzględnienie przy rozliczeniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-7 ustawy o VAT kwoty odsetek przekazywanych podmiotowi zagranicznemu na podstawie zawartej z nim umowy pożyczki. Opodatkowanie podatkiem VAT usługi wykonywanej w ramach umowy o wspól

Stan faktyczny I: Podatnik zawarł z firmą holenderską umowę pożyczki, z tytułu której zobowiązany był do zapłaty odsetek. W 2004r. Podatnik uregulował odsetki od przyznanej pożyczki i zgodnie z ustawą o VAT wykazał ich kwotę w deklaracji VAT 7 jako import usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. więcej >>

Kwalifikacja podatkowa przychodu osiąganego przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą.

Kwalifikacja podatkowa przychodu osiąganego przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą. Możliwość przeznaczenia na działalność rolniczą dochodów osiągniętych z działalności pozarolniczej oraz dokumentacja tych dochodów. Przychody osiągane przez podatnika z działalności rolniczej stanowią co najmniej 60% przychodów uzyskiwanych ze wszystkich prowadzonych przez niego działalności. więcej >>

Podstawa opodatkowania środka trwałego w remanencie likwidacyjnym.

Podatnik w styczniu 2002r. zakupił samochód ciężarowy Renault Laguna jako środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej. W deklaracji podatkowej VAT-7 został odliczony podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu w kwocie 12.893,00 zł. Po 6-miesięcznym okresie prowadzenia działalności skorygowano odliczony podatek od towarów i usług o kwotę 5.158,00 zł. W związku z powyższym Podatnik odliczył podatek naliczony w kwocie 7.735,00 zł. więcej >>

Przypadki, w których podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD.

Rolnik ryczałtowy, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług jest beneficjentem Programu SAPARD.
więcej >>

Stawka podatkowa – infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu.

Spółka zamierza zlecić roboty budowlano – montażowe sieci ciepłowniczych, doprowadzających ciepło do budynków mieszkalnych, a więc infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. więcej >>

Wstrzymanie wykonania decyzji – instrukcja.

Już za kilka dni od 1 września będzie można lepiej zadbać o swoje interesy. Podatnicy w obliczu wydania niekorzystnej dla siebie decyzji będą mogli skutecznie zabezpieczyć się przed jej wykonaniem. Organ nie będzie już mógł w każdej sytuacji odmówić wstrzymania jej wykonania. Sprawdźmy, jak się do tego zabrać. więcej >>

Moment powstania przychodu a usługi pośrednictwa finansowego.

Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego zawarła umowę franchisingową ze spółką X, w ramach której jest zobowiązana do przyjmowania opłat za media, gaz, prąd itd. Całość uiszczonych przez klientów wpłat (łącznie z prowizją) Podatniczka przekazuje na koniec każdego dnia na konto franchisingodawcy. więcej >>

Opodatkowanie podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym.

Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a towary objęte remanentem likwidacyjnym przekazać w formie darowizny matce, również prowadzącej działalność gospodarczą. więcej >>

Usługi internetu dla członków wspólnoty mieszkaniowej - zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie umowy podpisanej ze Wspólnotą Mieszkaniową Podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy odpłatne usługi transmisji danych – dostęp do internetu. więcej >>

Wypełnienie deklaracji VAT-7 w przypadku świadczenia usługi reklamy na rzecz podatnika z innego kraju unijnego.

Podatnik świadczy usługi reklamowe PKWiU 74.40. dla firmy włoskiej, która z tego tytułu jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. W związku z tym Podatnik wystawia fakturę netto. Kwotę z wystawionej faktury wprowadza do ewidencji sprzedaży i wykazuje tylko wartość netto. więcej >>