e-Podatki

Wydatki nieuznane za koszt podatkowy a VAT 2009-03-03


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

(...) Na korzyść podatników zasada ta przestała obowiązywać od 1 grudnia 2008 r.
Przepis ten wzbudzał wiele kontrowersji, bowiem był niezgodny z przepisami unijnymi. Ponadto w stosunku do niektórych zakupów w znaczny sposób ograniczał podatnikom prawo do odliczenia VAT.

Ustawodawca jednak przepis zawarty w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT uzależniający prawo odliczenia VAT od uprzedniego zaliczenia tych zakupów do kosztów uzyskania przychodów z dniem 1 grudnia 2008 r. uchylił. Oznacza to, że podatnik chcąc odliczyć VAT naliczony od poniesionych wydatków nie musi już analizować ich pod kątem przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów.

W myśl obowiązujących przepisów podstawowym kryterium uprawniającym do odliczenia VAT jest związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym należy pamiętać, że nadal obowiązują wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego w przypadkach wymienionych w art. 88 ust. 1 i 3a ustawy o VAT. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)