e-Podatki

Inwestorzy szybciej dostaną zwrot VAT 2009-03-03


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w czasie panującego na rynku kryzysu wszyscy szukają optymalnych rozwiązań, w wyniku których można zminimalizować koszty, a przy tym wypracować zysk.

(...) Jednym z takich rozwiązań jest zwrot VAT, który w wielu przypadkach może również pomóc w utrzymaniu płynności finansowej.
Z problemami borykają się m.in. przedsiębiorcy, którzy zainwestowali znaczne środki finansowe, natomiast na podstawie dotychczasowych przepisów nie mieli możliwości szybkiego ich odzyskania. W przypadku bowiem podatników, którzy dokonali zakupów, a nie mieli sprzedaży, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu nie przysługiwała. Nadwyżkę tę podatnicy przenosili do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. To powodowało, iż w niektórych sytuacjach zainwestowane przez podatników środki ulegały zamrożeniu do czasu pojawienia się pierwszej sprzedaży.

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 grudnia 2008 r. przyniosła m.in. tej grupie podatników bardzo korzystną zmianę. Podatnikom, którzy nie wykonywali w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju przysługuje, na ich umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Jeżeli jednak podatnicy nie zamierzają skorzystać ze zwrotu, to kwotę tę mogą przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że podatnicy sami wybierają dogodne dla siebie rozwiązanie, a mianowicie czy wystąpić o zwrot VAT, czy też przenieść ten podatek do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.

Wprawdzie podstawowy termin zwrotu w tym przypadku wynosi 180 dni, istnieje jednak możliwość szybszego odzyskania podatku, do czego uprawnia art. 87 ust. 5a ustawy o VAT. Z przepisu tego bowiem wynika, że na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Jeżeli wniosek o zwrot wraz z zabezpieczeniem zostanie złożony na 13 dni przed upływem 60-dniowego terminu lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)