e-Podatki

Dokumentowanie zaliczek na poczet WDT 2009-02-24


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik wystawił fakturę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednak gdy przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy podatnik otrzymał całość lub część ceny, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Wynika to z art. 20 ust. 3 ustawy o VAT.
Oznacza to więc, że w przypadku zaliczek dotyczących WDT obowiązek podatkowy uzależniony jest od momentu wystawienia faktury dokumentującej ich otrzymanie.

Zasady wystawiania faktur uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur. Natomiast do końca listopada uregulowane były w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r.

Zarówno z przepisów nowego jak i starego rozporządzenia wynika, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę - fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. W oparciu o ten przepis do końca listopada 2008 r. powstawał więc problem, czy podatnik otrzymujący zaliczkę na poczet WDT miał obowiązek wystawienia faktury VAT i czy w związku z tym powstał u niego obowiązek podatkowy z tego tytułu.

W nowym rozporządzeniu na podstawie § 10 ust. 2 dano podatnikom możliwość wyboru decyzji czy fakturować otrzymaną zaliczkę na poczet WDT, czy też nie. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy (otrzymanie zaliczki na poczet WDT), podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny. W przypadku wystawienia faktury przepis ust. 3 dotyczący terminu wystawiania faktur w stosunku do kolejno uiszczanych zaliczek, stosuje się odpowiednio.

Tak więc obecnie to podatnik decyduje czy zafakturuje otrzymaną zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłej dostawy wewnątrzwspólnotowej. (…)
(źródło: Gazeta Podatkowa)