e-Podatki

Za błąd ustawodawcy zapłacą podatnicy 2009-02-17


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Polska akcyza na energię elektryczną jest niezgodna z prawem wspólnotowym od 1 stycznia 2006 r., orzekł wczoraj (12.02.) Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

(…) ORZECZENIE
Polska nie dostosowała systemu opodatkowania energii elektrycznej akcyzą do wymogów dyrektywy od 1 stycznia 2006 r. Taki wyrok wydał wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wszystko dlatego, że obowiązek podatkowy w akcyzie od energii w Polsce powstaje w momencie jej wydania przez producenta, a nie - jak przewiduje dyrektywa wspólnotowa - w momencie jej dostawy przez dystrybutora lub redystrybutora.
- Takiego rozstrzygnięcia spodziewaliśmy się od dawna. Komisja Europejska wykazała wiele cierpliwości, podejmując, a następnie zawieszając działania dotyczące skierowania przeciwko Polsce skargi o stwierdzenie uchybienia. Polska miała dużo czasu, by przepisy dostosować w sposób właściwy - komentuje Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf.
Dodaje, że przez prawie trzy lata (od 2005 roku do grudnia 2008 r.) dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 2003/96 było odwlekane, zamiast zostać potraktowane jako absolutny priorytet. (…)
Wyrok ETS w sprawie Komisja przeciwko Polsce z 12 lutego 2009 r. (C-475/07) (…)
(źródło: Gazeta Prawna)