e-Podatki

Jak rozliczyć sprzedaż akcji 2009-02-10


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, sprzedaż akcji oraz innych papierów wartościowych rozlicza podatnik w złożonym zeznaniu rocznym PIT-38. Podstawą wypełnienia zeznania jest informacja PIT-8C, którą są zobowiązane wystawić biura maklerskie.

(…) Inwestorzy, którzy zarabiają lub tracą na akcjach, są zobowiązani do podatkowego rozliczenia transakcji giełdowych. Nie mają takiej możliwości, jak np. pracownicy, że rozliczenia dokona za nich biuro rachunkowe, tak jak robi to za nich zakład pracy.

Sami muszą złożyć zeznanie i wyliczyć kwotę podatku. Dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Na osobie, która uzyskała dochód (poniosła stratę), ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania PIT-38, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty podatku wynikającego z zeznania. Warto zaznaczyć, że obowiązek złożenia zeznania istnieje również w przypadku poniesienia straty. Jest to o tyle istotne, że wykazaną stratę można będzie odliczyć od dochodu w latach następnych.

Zeznanie PIT-38 wypełnia się na podstawie otrzymanej od biura maklerskiego informacji PIT-8C. W przypadku posiadania rachunków w kilku biurach należy kwoty z otrzymanych informacji PIT-8C zsumować i wpisać do zeznania rocznego. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)