e-Podatki

Konsekwencje zmiany definicji towarów używanych 2009-02-03


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, podatnik sprzedając używany przez pół roku samochód osobowy i inny pojazd samochodowy, któremu przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, skorzysta ze zwolnienia z VAT.

(...) Jednak przez te pół roku będzie musiał być ich właścicielem. Taką zmianę przyniosła nowelizacja ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że sama zasada zastosowania zwolnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie VAT i nie zmieniła się w porównaniu do dotychczas obowiązującego. Jednak modyfikacji uległ zakres tego zwolnienia. Jest to następstwo zmiany definicji towarów używanych. Od 1 stycznia 2009 r. w myśl art. 43 ust. 2 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zmiana definicji towarów używanych oznacza, że obecnie półroczny okres używania liczony jest od momentu nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
Powyższe zwolnienie dotyczy m.in. samochodów osobowych sprzedawanych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia częściowego podatku naliczonego. Przy czym podatnik sprzedając np. auto użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego musi prawidłowo obliczyć jak długo był jego właścicielem.
Do dnia 31 grudnia 2008 r. w definicji towaru używanego mówiło się o okresie używania przez podatnika, a nie o formie własności. Dlatego też do okresu używania przez podatnika wliczało się okres eksploatacji samochodu w ramach leasingu operacyjnego. Takie stanowisko potwierdzały także organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2008 r., nr ILPP1/443-828/08-2/BD.
Natomiast począwszy od 1 stycznia br. do okresu używania nie zalicza się czasu używania samochodu na podstawie umowy leasingu. W tej sytuacji podatnicy sprzedający pojazdy wykorzystywane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, ustalając czy mają do czynienia z towarem używanym, powinni uwzględnić jedynie okres od momentu nabycia prawa do rozporządzania nim jak właściciel. (...)
(źródło: Gazeta Podatkowa)