e-Podatki

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku PIT i CIT 2009-02-03


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych.

(…) Rozpoczynający działalność w latach 2009 - 2010 "będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na inwestycje do 100 tys. euro (obecnie - 50 tys. euro), w postaci jednorazowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Instrumentem tym zostaną objęte również firmy, które rozpoczęły działalność w 2008 r." - napisano w komunikacie CIR.
Jak podano, przepisy te będą dotyczyć firm inwestujących w środki trwałe, jednak z wyłączeniem samochodów osobowych. Metoda amortyzacji obejmie nabyte, wytworzone, nowe, używane oraz ulepszone środki trwałe, np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, itd.
Ułatwienia obejmą także firmy prowadzące działalność innowacyjno-rozwojową. W wyniku proponowanych zmian, podatnicy będą mieli prawo wyboru zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia lub jednorazowo po ich zakończeniu.

(…) Zmianie uległa definicja małego podatnika. Zaproponowano zwiększenie limitu przychodów warunkujących status takiego przedsiębiorcy - z 800000 euro do 1200000 euro. Zmiana ta ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 stycznia 2009 r. - napisano w komunikacie.
Minister finansów zaproponował, aby projekt nowelizacji wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (…)
(źródło: Gazeta Prawna/PAP)