e-Podatki

Ułatwienia w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu 2009-01-27


Minister Finansów, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, planuje umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

Obecnie Ministerstwo Finansów przygotowuje rozwiązanie, które umożliwi składanie deklaracji PIT-37 w wersji elektronicznej osobom nie posiadającym podpisu elektronicznego.

Dla podatników pragnących skorzystać z nowego sposobu składania zeznania PIT-37 w najbliższym czasie udostępniony zostanie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów formularz interaktywny, z wykorzystaniem którego będzie można wypełnić i złożyć zeznanie w wersji elektronicznej.

Autoryzacja składającego odbywać się będzie na podstawie podanych, wybranych danych identyfikacyjnych. Składane zeznanie roczne będzie weryfikowane pod względem poprawności rachunkowej i zostanie podpisane niekwalifikowanym podpisem elektronicznym. System informatyczny Ministerstwa Finansów przyjmując zeznanie wygeneruje podatnikowi numer referencyjny. Numer referencyjny będzie konieczny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które będzie potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania. Posiadane przez podatnika urzędowe potwierdzenie odbioru zapewni integralność złożonych danych, będzie również dokumentować datę złożenia zeznania rocznego.

Dotychczas stosowane metody składania zeznania rocznego PIT-37 (dokumenty papierowe oraz zeznania elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym) zostaną zachowane.
(źródło: Ministerstwo Finansów)