e-Podatki

RPO proponuje MF obniżenie podstawowej stawki VAT 2009-01-20


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski wystąpił w piątek do ministra finansów, by ten rozważył obniżenie podstawowej stawki VAT.

(…) W wystąpieniu do MF rzecznik wskazał, że wśród członków Unii Europejskiej tylko sześć państw (Belgia, Dania, Irlandia, Polska, Szwecja i Finlandia) stosuje stawkę podstawową przekraczającą 20 proc.

(…) RPO podkreśla ponadto, że nie powiodła się podjęta przez Polskę próba uzyskania przedłużenia okresu stosowania stawek obniżonych do 2012 r. Zdaniem rzecznika wątpliwe jest więc, by Polsce udało się wywalczyć zgodę państw UE na kontynuowanie stosowania obniżonych stawek. Dlatego, według RPO, należy rozważyć obniżenie podstawowej stawki polskiego VAT.

(…) Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował PAP, że obniżenie podstawowej stawki VAT nie jest rozważane. "Najlepszym sposobem na pobudzenie koniunktury jest tani pieniądz, na który wpływ ma odpowiednio prowadzona polityka fiskalna i niski deficyt budżetowy. Wysokość deficytu zależy w dużym stopniu od wpływów z VAT" - powiedział Grabowski.
Zgodnie z przepisami unijnymi podstawowa stawka VAT nie może być niższa niż 15 proc. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)