e-Podatki

TK: całkowite zwolnienie z VAT nie dla wszystkich zakładów pracy chronionej 2009-01-13


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, w dniu 8 stycznia 2009r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że firma, która funkcjonuje jako zakład pracy chronionej (zpchr) przez czas nieokreślony, nie musi mieć takich samych przywilejów podatkowych jak identyczny zakład, który działa w statusie zpchr tylko przez 3 lata.

(…) NSA w Bydgoszczy, który rozpoznawał skargę Leszka B., uznał, że wyrok TK z 25 czerwca 2002 r. różnicuje sytuację przedsiębiorców będących zakładami pracy chronionej, przyznając prawo do całkowitego zwolnienia z podatku tylko części z nich. Uzależnił bowiem przywilej od okresu na jaki przyznano im status zpchr. To zaś, zdaniem bydgoskiego sądu, łamie konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.
W wyroku z 8 stycznia, TK nie zgodził się z NSA w Bydgoszczy i orzekł, że zakłady pracy chronionej, które mogą funkcjonować w tej formie bezterminowo, powinny liczyć się z taką zmianą prawa, która w jakimś momencie odbierze im wcześniejsze przywileje podatkowe. A taki właśnie charakter miało całkowite zwolnienie od VAT, zamienione od 2000 r. na obowiązek zapłaty VAT z prawem do późniejszego - całkowitego lub częściowego - jego zwrotu.
TK uznał takie rozwiązanie (konkretnie były to art. 1 pkt 8 i art. 3 ustawy z 20 listopada 1999 r. zmieniającej ustawę o VAT.) za zgodne z konstytucją (chodziło o art. 2 i 32 konstytucji), a różnicowanie przedsiębiorców w zależności od tego, na jaki czas uzyskali prawo do prowadzenia zakładu pracy chronionej, za dopuszczalne (sygn. P 6/07).
Podmioty, które status zpchr otrzymały na 3 lata i tylko w tym okresie mogły korzystać z przywilejów podatkowych, znajdowały się w innej sytuacji niż te, które otrzymały prawo do funkcjonowania jako zpchr bez żadnych ram czasowych. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)