e-Podatki

Nie wszystkie 9,7 tys. milczących interpretacji musi być zmienionych 2009-01-06


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Ministerstwo Finansów oszacowało, że w obrocie prawnym może być ponad 9,7 tys. milczących interpretacji podatkowych. Nie wszystkie muszą być zmienione.

(…) Ministerstwo Finansów policzyło tzw. milczące interpretacje podatkowe. Z danych resortu wynika, że tych, których może dotyczyć uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2008 r. (sygn. akt I FPS 2/08), wydanych przez organy upoważnione do ich wydania w imieniu ministra finansów zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770), jest 3679 sztuk. Natomiast liczbę milczących interpretacji wydanych do 1 lipca 2007 r., tj. gdy do ich wydawania uprawnieni byli naczelnicy urzędów skarbowych, oszacowano na 6085. Łącznie wydano zatem 9764 milczące interpretacje.


Nie wszystkie jednak wymagają zamiany w związku z uchwałą NSA, stwierdzającą, że momentem wydania interpretacji podatkowej jest dzień doręczenia jej podatnikowi, a nie dzień podpisania jej przez właściwy organ.


Zdaniem Tomasza Siennickiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, jeśli liczby te dotyczą wszystkich interpretacji doręczonych po terminie, to nie wszystkie wymagają zmiany. Duża ich część potwierdza bowiem stanowisko przedstawione przez podatnika, z którym organy się zgadzają. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)