e-Podatki

Czy warto faktury VAT z listopada rozliczyć w grudniu? 2008-12-16


Jak czytamy w Gazecie Podatkowej, z dniem 1 grudnia 2008 r. weszła większość przepisów wprowadzających zmiany do ustawy o VAT. Jedną z istotniejszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 grudnia br. są przepisy dotyczące zasad zwrotu różnicy podatku VAT.

(…) Istotne jest przede wszystkim to, że skróceniu uległ termin oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ze 180 dni do 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia (pozostawiono jednak możliwość ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni). Ważną zmianą określającą zasady zwrotu VAT jest to, że długość terminu oczekiwania na zwrot nie jest już uzależniona od zakupów, które podatnik dokonuje, tj. czy to są środki trwałe czy towary handlowe, ani od tego, z jaką stawką VAT podatnik dokonuje sprzedaży.

Nowe terminy zwrotu VAT obowiązują począwszy od rozliczenia podatku VAT składanego za grudzień 2008 r. (lub za IV kwartał br.). Do rozliczeń za wcześniejsze okresy rozliczeniowe należy stosować art. 87 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca listopada 2008 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących zabezpieczenia majątkowego, które mają zastosowanie również do wcześniejszych okresów rozliczeniowych).

Jednak analizując nowe przepisy można dojść do wniosku, że dla niektórych podatników podatek naliczony od otrzymanych faktur w listopadzie korzystniej będzie rozliczyć w deklaracji VAT za grudzień. Sytuacja taka wystąpi np. u podatników, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką podstawową, tj. 22%. Otrzymując np. w listopadzie br. fakturę VAT, która spowoduje wystąpienie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym i dokonując jej rozliczenia w deklaracji za listopad br. zwrot z tej deklaracji podatnik otrzyma najpóźniej w czerwcu 2009 r., tj. w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej (zakładając, że deklaracja zostanie złożona w ostatnim dniu terminu, tj. 29 grudnia br.).

Natomiast dokonując rozliczenia tej faktury w deklaracji grudniowej składanej do 26 stycznia 2009 r. i przy wystąpieniu także różnicy VAT do zwrotu - zwrot ten otrzyma najpóźniej w marcu 2009 r., tj. zgodnie z nowymi przepisami - w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Jak wynika z powyższego, dokonując rozliczenia podatku VAT za listopad 2008 r. podatnicy VAT powinni dokładnie przeanalizować zakupy i wybrać wariant korzystniejszy dla siebie. (…)

(źródło: Gazeta Podatkowa)