e-Podatki

Jak rozliczyć wydatki na wigilię w firmie 2008-12-09


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki na spotkanie wigilijne, ale pod pewnymi warunkami.

(…) Aby dany wydatek, również związany z organizacją imprezy wigilijnej, mógł być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów firmy, musi istnieć związek między poniesionym wydatkiem a przychodem. Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (analogicznie z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT).

(…) Kosztami uzyskania przychodu są także tzw. koszty pracownicze. Należą do nich m.in. wydatki związane z organizowaniem spotkań integracyjnych dla pracowników, które wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy i jako pozostające w pośrednim związku z uzyskanymi przychodami, mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Tym bardziej że nie zostały wymienione w ustawie o PIT i w ustawie o CIT, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jednak do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wyłącznie te wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, których rzeczywistym celem jest integracja pracowników. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki na organizację spotkań, których uczestnikami są jedynie pracownicy firmy, a osoby trzecie nie biorą w niej udziału.

Wydatki na imprezę okolicznościową, taką jaką jest wigilia, pracodawca powinien sfinansować ze środków obrotowych swojej firmy. Nie powinny one pochodzić ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczając je w kosztach uzyskania przychodów pracodawca powinien zadbać o to, aby była to impreza tylko dla pracowników. Konieczne będzie również właściwe udokumentowanie poniesionych na ten cel wydatków. Gdy tylko część środków poniesionych na organizację imprezy stanowić będzie koszt podatkowy, najbezpieczniej jest wyodrębnić ich wartość z całości poniesionych wydatków (np. poprzez ryczałtowe określenie kwoty poniesionej na uczestnika). W przeciwnym wypadku organ podatkowy może starać się wydatki poniesione na organizację imprezy w całości wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)