e-Podatki

Weszły w życie 2014-12-17


Rodzaj podatku

Data wejścia w życie

Nazwa aktu

FORMULARZE

1 stycznia 2015

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1674;

FORMULARZE

1 stycznia 2015

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1673;

FORMULARZE

1 stycznia 2015

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1672;

PODATEK AKCYZOWY

13 grudnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r.; Dz.U. z 28.11.2014 r., poz.1669;

PODATEK AKCYZOWY

9 grudnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy; Dz.U. z 1.12.2014 r., poz. 1676;

FINANSE PUBLICZNE

14 listopada 2014

ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; Dz.U. z 13.11.2014 r., poz. 1574

DORADCY PODATKOWI

30 października 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych; Dz.U. z 10.10.2014 r., poz. 1401

FORMULARZE

25 października 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych; Dz.U. z 10.10.2014 r., poz. 1379

PODATEK AKCYZOWY

22 października 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; Dz.U. z 7.10.2014 r., poz. 1350;

 

PODATEK DOCHODOWY

8 października 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23.09.2014 r., poz. 1274;

 

UMOWY

6 września 2014

ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.; Dz.U. z 22.08.2014 r., poz. 1109;

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

1 września 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn; Dz.U. z 16.07.2014 r., poz. 939;

UMOWY

29 sierpnia 2014

ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.; Dz.U. z 14.08.2014 r., poz. 1082;

 

PODATKI LOKALNE

27 czerwca 2014

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz.U. Nr 119, poz. 851;

PODATKI LOKALNE

27 czerwca 2014

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; Dz.U. Nr 119, poz. 849;

FORMULARZE

1 czerwca 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych; Dz.U. z 23 maja 2014 r., poz. 673;

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

1 czerwca 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu; Dz.U. z 30 maja 2014 r., poz. 709;

INFORMACJE

29 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483;

VAT

1 kwietnia 2014

ustawa dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 13 marca 2014 r., poz. 312;

VAT

1 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień; Dz.U. z 21 marca 2014 r., poz. 369;

CŁO

1 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary; Dz.U. z 20 marca 2014 r., poz. 358;

CŁO

1 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym; Dz.U. z 18 marca 2014 r., poz. 331;

WYMAGANIA

1 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika; Dz.U. z 28 marca 2014 r., poz. 405;

E-DEKLARACJE

1 kwietnia 2014

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Dz.U. z 28 marca 2014 r., poz. 407;

UMOWY

14 marca 2014

Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.; Dz.U. z 14 marca 2014 r., poz. 314.

UMOWY

5 lutego 2014

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 97;

UMOWY

5 lutego 2014

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 95;

UMOWY

5 lutego 2014

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 96;

PODATKI

31 grudnia 2013

ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1608;

PODATKI

31 grudnia 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; Dz.U. z 9 grudnia 2013 r., poz. 1487;

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

28 grudnia 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną; Dz.U. z 27 grudnia 2013 r., poz. 1648;

FORMULARZE

6 grudnia 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 21 listopada 2013 r., poz. 1358;

UMOWY

30 listopada 2013

ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r.; Dz.U. z 15 listopada 2013 r., poz. 1324;

FORMULARZE

23 listopada 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 8 listopada 2013 r., poz. 1303;

WSPÓŁPRACA

21 listopada 2013

ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych; Dz.U. z 6 listopada 2013 r., poz. 1289;

UMOWY

20 listopada 2013

Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.; Dz.U. z 20 listopada 2013 r., poz. 1354;

AKCYZA

1 listopada 2013

ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; Dz.U. z 22 października 2013 r., nr 199, poz. 1231;

AKCYZA

17 października 2013

rozoprządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; Dz.U. z 2 października 2013 r., nr 186, poz. 1167;

WNIOSKI

12 października 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji; Dz.U. z 8 października 2013 r., nr 190, poz. 1194;

WNIOSKI

12 października 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie; Dz.U. z 7 października 2013 r., nr 189, poz. 1184;

PODATEK DOCHODOWY

8 października 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 23 września 2013 r., nr 179, poz. 1123;

CŁO

3 października 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym; Dz.U. z 18 września 2013 r., nr 177, poz. 1103;

KASY REJESTRUJĄCE

1 października 2013

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; Dz.U. z 16 września 2013 r., nr 175, poz. 1076;

VAT

1 października 2013

ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 5 września 2013 r., nr 168, poz. 1027;

UMOWY

14 września 2013

ustawa dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.; Dz.U. z 30 sierpnia 2013 r., nr 164, poz. 995;

UMOWY

14 września 2013

ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.; Dz.U. z 30 sierpnia 2013 r., nr 164, poz. 992;

UMOWY

17 sierpnia 2013

ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.; Dz.U. z 8 sierpnia 2013 r., nr 145, poz. 881;

OPŁATY

27 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy; Dz.U. z 12 lipca 2013 r., nr 131, poz. 808;

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

18 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych; Dz.U. z 3 lipca 2013 r., nr 124, poz. 767;

UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

18 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych; Dz.U. z 3 lipca 2013 r., nr 124, poz. 768;

CŁO

10 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych; Dz.U. z 25 czerwca 2013 r., nr 119, poz. 729;

AKCYZA

10 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych; Dz.U. z 25 czerwca 2013 r., nr 119, poz. 725;

WOLNY OBSZAR CELNY

9 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol; Dz.U. z 24 czerwca 2013 r., nr 118, poz. 715;

PODATEK TONAŻOWY

3 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Dz.U. z 2 lipca 2013 r., nr 123, poz. 761;

FORMULARZE

1 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Dz.U. z 13 lutego 2013 r., nr 29, poz. 203;

PODATEK AKCYZOWY

1 lipca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy; Dz.U. z 24 czerwca 2013 r., nr 118, poz. 718;

SKŁADY WOLNOCŁOWE

21 czerwca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz; Dz.U. z 6 czerwca 2013 r., nr 106, poz. 655;

SKŁADY WOLNOCŁOWE

19 czerwca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego; Dz.U. z 4 czerwca 2013 r., nr 104, poz. 635;

PODATEK AKCYZOWY

13 czerwca 2013

ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Dz.U. z 13 maja 2013 r., nr 89, poz. 559;

PAŃSTWA RÓWNOWAŻNE

1 czerwca 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych; Dz.U. z 17 maja 2013 r., nr 93, poz. 573.

SKŁADY WOLNOCŁOWE

30 maja 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice“; w Pyrzowicach; Dz.U. z 15 maja 2013 r., nr 91, poz. 562;

CŁO

15 maja 2013

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary; Dz.U. z 15 maja 2013 r., nr 91, poz. 564;

RAJE PODATKOWE

8 maja 2013

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23 kwietnia 2013 r., nr 77, poz. 494;