e-Podatki

Za karnet od szefa trzeba zapłacić podatek 2008-11-25


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, wartość karnetów, np. na basen lub biletów do kina, jakie pracodawcy oferują pracownikom, jest przychodem. Pracownik od otrzymanego bonusu od szefa musi zapłacić PIT.

(…) Łukasz Karwacki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers wyjaśnia nam, że karnety na basen, siłownię czy bilety do kina, które pracodawca przekazuje pracownikom, stanowią - co do zasady - przychód po stronie pracownika. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia rzeczowe udostępnione pracownikom podlegają opodatkowaniu, jeżeli pracownik je otrzymał lub zostały one pozostawione do jego dyspozycji.
- W konsekwencji pracodawca powinien od takiego świadczenia odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także odprowadzić należną zaliczkę na podatek dochodowy (analogicznie jak od pensji pracownika) - podpowiada Łukasz Karwacki.
Zastrzega jednak, że wskazana reguła nie ma zastosowania, gdy karnety na zajęcia sportowe lub też bilety na imprezy kulturalne są przez pracodawcę finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co jest powszechną praktyką. W takim przypadku, zgodnie z ustawą o PIT, wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.
- Nadwyżka wartości świadczeń powyżej wskazanego limitu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast świadczenia te nie będą stanowić podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (niezależnie od ich wysokości) - stwierdza Łukasz Karwacki. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)