e-Podatki

Od 1 grudnia ulga na zakup kasy wyniesie maksymalnie 700 złotych 2008-11-25


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, od 1 grudnia zmienią się zasady refinansowania podatnikom części wydatków na zakup kas rejestrujących.

(…) Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Takie zasady odliczania ulgi na zakup kas rejestrujących zaczną obowiązywać już od 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)