e-Podatki

Fiskus ściga specjalne gospodarstwa rolne 2008-10-28


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, rolnicy prowadzący działalność tzw. działy specjalne produkcji rolnej na skutek zmiany interpretacji przepisów przez organy skarbowe, mogą stracić prawo do uproszczonego rozliczenia.

(…) Wszystko przez niekorzystną dla nich interpretację Ministerstwa Finansów. Problem dotyczy tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi m.in. o uprawy pod folią, uprawy pieczarek czy fermy drobiu. Są to tysiące dużych i nowoczesnych gospodarstw rolnych tworzących miejsca pracy na wsi. Zgodnie z ustawą o PIT osoba prowadząca dział specjalny może zdecydować, że będzie prowadzić księgi rachunkowe, o czym zawiadamia urząd skarbowy. Musi się wówczas rozliczać na zasadach ogólnych, czyli według stawek 19, 30 i 40 proc. (…)

(…) Problem pojawił się 26 sierpnia 2004 r., kiedy to Ministerstwo Finansów opublikowało pismo w Biuletynie Skarbowym. Wynika z niego, że działy specjalne tracą prawo do opodatkowania na podstawie norm szacunkowych, jeśli ich przychody za poprzedni rok przekroczyły 800 tys. euro. Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 2008 r. (sygn. II FSK 183/07) stwierdził, że osoby, których przychody przekroczyły w poprzednim roku 800 tys. euro, muszą prowadzić księgi.

(…) Co to oznacza dla rolników? Urzędy skarbowe, a nawet urzędy kontroli skarbowej rozpoczynają kontrolę ich gospodarstw. A jeśli okaże się, że ich przychody przekroczyły próg 800 tys. euro, od następnego roku powinni płacić podatek według skali. Pojawiło się już kilkadziesiąt decyzji nakazujących rolnikom dopłatę podatku za ubiegłe lata. Dla wielu oznacza to konieczność zapłaty nawet milionowych kwot. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)