e-Podatki

Od października rośnie limit zwrotu VAT od materiałów budowlanych 2008-09-16


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, podatnikom, którzy złożą po 1 października wnioski o zwrot VAT od zakupionych materiałów budowlanych, przysługuje większy limit odliczeń.

(…) Od 1 października osoby ubiegające się o zwrot różnicy VAT od zakupionych materiałów budowlanych otrzymają większy zwrot. Zwrot przysługuje osobom fizycznym i dotyczy części wydatków poniesionych przez te osoby na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Wzrost zwracanej kwoty związany jest ze wzrostem limitu tego zwrotu. Podstawę wyliczenia limitu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

Główny Urząd Statystyczny opublikował pod koniec sierpnia cenę 1 mkw. za II kwartał 2008 r. Wynosi ona 3186 zł.

Kwota ta będzie przyjmowana do wyliczenia górnej granicy zwrotu VAT od zakupionych materiałów budowlanych dla wniosków składanych w IV kwartale tego roku, czyli w miesiącach październik-grudzień. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)