e-Podatki

Od unijnej dotacji na założenie firmy trzeba zapłacić podatek 2008-09-16


Jak czytamy w Gazecie Prawnej, przykra niespodzianka czeka osoby, które chcą skorzystać z funduszy unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej.

(…) Gazeta Prawna dotarła do pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) skierowanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, z którego wynika, że od unijnego grantu trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy. To zaskakująca sytuacja, bo dotacje z funduszy unijnych są z zasady zwolnione z podatków.
W opinii instytucji zarządzającej programem Kapitał Ludzki środki przekazane uczestnikom projektu na rozwój przedsiębiorczości lub wsparcie pomostowe w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu określonemu (...) w ustawie z 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - czytamy w piśmie MRR wysłanym pod koniec sierpnia do łódzkiego urzędu pracy.

- Choć to opinia resortu rozwoju, to jest dla nas wiążąca - mówi Ewa Fijałkowska, kierownik Wydziału Obsługi EFS w łódzkim urzędzie pracy.

Tłumaczy, że urząd zainteresował się sprawą po pytaniach ze strony przyszłych beneficjentów pomocy unijnej, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia na założenie własnej firmy. (...)
(źródło: Gazeta Prawna)