e-Podatki

Rekord 1 proc. 2008-09-09


Przekazywanie po raz pierwszy 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez urzędy skarbowe oraz kampania informacyjna przyniosły niespodziewany rezultat o ponad 186 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku trafiło na konta OPP.

Ministerstwo Finansów podsumowało dane dotyczące 1% należnego za 2007 r. podatku dochodowego od osób fizycznych. Łączna kwota przekazana organizacjom pożytku publicznego wyniosła 291 594 362,90 zł, to jest o 186 156 293,90 (o 176,56%) więcej niż za 2006 rok. Większe wypływy są rezultatem uproszenia mechanizmu – po raz pierwszy w imieniu podatników pieniądze przekazywały urzędy skarbowe. Rozszerzono także grupy podatników uprawnionych do wspierania OPP.
(źródło: Ministerstwo Finansów)