e-Podatki

Gra zręcznościowa może być hazardem 2008-09-02


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie w wyroku stwierdził, że wygraną na automatach jest również możliwość kontynuowania gry bez dopłaty.

(…) Automatów i komputerów z grami jest w Polsce co najmniej kilka tysięcy, ale nie wszystkie są objęte ustawą z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. W myśl jej art. 2a grami na automatach są gry w wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych. O ich charakterze rozstrzyga minister finansów w drodze decyzji.

Minister stwierdził, że 60 gier na automatach Silver Ball, zainstalowanych m.in. w barach przez firmę Belweder Sport w Płocku, to właśnie gry na automatach. Ich urządzanie i prowadzenie jest więc dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Wygraną, o której mowa w art. 2a ustawy, są w tym wypadku zdobywane punkty umożliwiające przedłużenie gry na wyższym poziomie.

Warszawski WSA uchylił w 2007 r. tę decyzję, gdyż uznał, że minister niedostatecznie rozważył, co należy uznać za wygraną rzeczową. W kolejnej decyzji, wydanej już po tym wyroku, minister przedstawił więc szerszy wywód, ale podtrzymał poprzednie stanowisko.

Z kolei właściciel firmy Marek Jałtuszewski twierdził w skardze do sądu, że możliwość przejścia do kolejnego etapu gry nie może być traktowana jako wygrana rzeczowa. Takie gry o charakterze zręcznościowym służą rozrywce i satysfakcji, a nie hazardowi - argumentował. Gdyby je uznać za gry losowe, mogłoby to mieć nieoczekiwane skutki. Mogłoby się okazać, że np. udostępniając znajomym komputer z grami, urządzamy nielegalne gry hazardowe i narażamy się na konsekwencje karne skarbowe.

Tym razem sąd oddalił skargę. Rozstrzygnięcie o charakterze gier uznał za prawidłowe. Są to gry na automatach w wygrane rzeczowe. Taką wygraną jest możliwość kontynuowania gry bez konieczności dopłat czy wrzucania następnych monet - stwierdził. Pojęcia wygranej rzeczowej nie można sprowadzać jedynie do korzyści rzeczowej. Może ona być nie tylko pieniężna i rzeczowa, ale także odnosić się do innych praw, np. korzystania z usług rozrywkowych. Bo choć sama rozrywka nie jest rzeczą, wygraną może być możliwość jej kontynuowania.
Wyrok jest nieprawomocny. Należy się liczyć ze skargą kasacyjną. (…)
(sygn. VI SA/Wa 1057/08)
(źródło: Rzeczpospolita)