e-Podatki

Wymiana punktów na nagrody bez podatku 2008-08-26


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że przekazywanie nagród w ramach programu lojalnościowego nie jest obciążone VAT.

(…) Sprawa była efektem wniosku o interpretację, z którym wystąpił jeden z operatorów sieci telefonii komórkowej. W ramach programu lojalnościowego za kupione usługi i towary przyznaje swoim klientom punkty. Po zgromadzeniu odpowiedniej ich liczby mogą oni wymieniać je na towary, których jednostkowa wartość przekracza 5 zł (nie są to więc prezenty o małej wartości w rozumieniu ustawy o VAT). Przy zakupie tych towarów firma odlicza VAT. (…)

(…) Zarówno urząd skarbowy, jak i izba skarbowa były innego zdania. Twierdziły, że tego rodzaju nieodpłatne przekazanie jest opodatkowane. To dlatego że podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupie. Zdaniem izby skarbowej art. 7 ust. 2 uznaje za dostawę towarów także ich przekazanie na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to z kolejnego ustępu tego przepisu, który wymienia wyjątki od tej zasady, czyli przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Zdaniem organów podatkowych taką wykładnię potwierdza brzmienie dyrektywy, która umożliwia opodatkowanie tego rodzaju transakcji. (…)

(…) W skardze do sądu spółka argumentowała, że organy podatkowe nie mogą z prawa wspólnotowego wywodzić obowiązku obciążenia transakcji VAT, gdy polskie przepisy wyraźnie uznają tego rodzaju przekazanie towarów za nieopodatkowane.

– Przyjęcie wykładni proponowanej przez organy podatkowe byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego. Z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wyraźnie wynika, że dotyczy on przekazania towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Organy podatkowe nie mogą więc rozszerzać zakresu jego stosowania – powiedział Jerzy Martini, doradca podatkowy reprezentujący spółkę.

Sąd przyznał rację podatnikowi i uchylił interpretację. W uzasadnieniu wskazał, że w sytuacji gdy polskie przepisy są bardziej liberalne niż prawo wspólnotowe, to organy podatkowe nie mogą nakładać na podatników obowiązków, kierując się wyłącznie brzmieniem dyrektywy. (…)
(sygn. III SA/Wa 539/08).
(źródło: Rzeczpospolita)