e-Podatki

Abonamenty medyczne nie są opodatkowane 2008-08-26


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Warszawie wydał wyrok, w którym stwierdził, że
pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę.

(…) Nagła zmiana frontu
Dwa lata temu stanowisko fiskusa się zmieniło, mimo że przepisy pozostały takie same. Urzędy skarbowe nagle zaczęły uznawać, że nieodpłatnym świadczeniem nie jest korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia ich abonamentem.
Taką interpretację otrzymała także spółka Adecco Poland. O swoje prawa postanowiła jednak walczyć przed sądem, w którym reprezentowali ją doradcy podatkowi z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.
– Nie można się zgodzić z wykładnią przepisów dokonaną przez organy podatkowe. Z ustawy o PIT wynika, że przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tymczasem wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego jest jedynie postawieniem do dyspozycji zatrudnionych pewnych świadczeń. O ile postawienie do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych wystarczy, aby pracownik osiągnął przychód, o tyle dla nieodpłatnych świadczeń konieczne jest ich otrzymanie (skonsumowanie). Przepisy nie dają więc podstaw do naliczania podatku od zaoferowanych pracownikom w taki sposób usług – zauważyła pełnomocnik spółki Dominika Dragan-Berestecka. Podkreśliła, że zakład pracy nie jest w stanie stwierdzić, czy zatrudniony faktycznie skorzystał z udostępnionych świadczeń. Nie można więc odprowadzać podatku. Nie wiadomo bowiem, czy odniósł jakiekolwiek realne korzyści. (…)
(…) Sąd zgodził się z tymi argumentami i uchylił interpretację. Podstawowym argumentem było to, że samo postawienie do dyspozycji pracownika nieodpłatnych świadczeń nie jest opodatkowane. W rozpatrywanej sytuacji nie został natomiast spełniony warunek otrzymania świadczenia. Taki wyrok daje pracownikom szanse na odzyskanie podatku pobranego przez pracodawcę od abonamentów medycznych. (…)
(sygn. III SA/Wa 625/08).
(źródło: Rzeczpospolita)