e-Podatki

Wzory formularzy PIT dla pracujących zagranicą nowe zasady 2008-08-26


Ministerstwo Finansów poinformowało, że w serwisie Podatki opublikowane zostały formularze dotyczące szczególnych rozwiązań dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP: PIT-AZ (wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych), oraz AZ-O (oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą).

Formularze wprowadzone zostały Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą (Dz. U. Nr 152, poz. 950 z dnia 21 sierpnia 2008 r.).
(źródło: Ministerstwo Finansów)