e-Podatki

VAT znów niezgodny z prawem unijnym 2008-07-29


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował niektóre rozwiązania polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. Mimo to rząd w nowelizacji proponuje podobne. Jeśli Sejm je przyjmie, Trybunał prawdopodobnie znów je podważy.

(…) Niestety, rząd nie wyciągnął wniosków z niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 10 lipca Trybunał uznał, że polskie przepisy o kaucji gwarancyjnej są niezgodne z prawem UE (C-25/07). Chodzi o wydłużenie z 60 do 180 dni terminu zwrotu VAT dla nowych firm, jeśli podatnik nie złoży 250 tys. zł kaucji. Ma to zapobiegać nadużyciom i wyłudzaniu pieniędzy od fiskusa. Rozwiązania te dotyczą firm działających krócej niż rok. Pozostali podatnicy co do zasady uzyskują zwrot podatku w ciągu 60 dni. (…)

Nowe zabezpieczenia, mechanizm bez zmian
Ministerstwo Finansów już wcześniej ogłosiło, że kaucja gwarancyjna zostanie zniesiona. Nie oznacza to jednak, że nowo powstałe firmy mają powody do zadowolenia, ponieważ kaucję zastąpią inne zabezpieczenia majątkowe. Rząd wprowadza nowe rozwiązania, ale mechanizm pozostaje ten sam. Jest więc możliwe, że ponownie zaprowadzą one Polskę przed ETS.

Obecnie kwota kaucji jest taka sama dla wszystkich firm. Przewidziane w projekcie zabezpieczenie ma odpowiadać oczekiwanej kwocie zwrotu. Jeśli więc firma ubiega się o zwrot przekraczający 250 tys. zł, będzie musiała wnieść zabezpieczenie wyższe niż dotychczas. By szybciej odzyskać podatek, będzie mogła złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, weksla bądź czeku potwierdzonego, papierów wartościowych na okaziciela, a nawet depozytu w gotówce. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)