e-Podatki

Oferta z błędnym VAT będzie odrzucona 2008-07-22


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 lipca br. orzekła, że zastosowanie niewłaściwej stawki VAT nie może być traktowane jako oczywista omyłka rachunkowa. Konsekwencją jest odrzucenie oferty w przetargu na zamówienie publiczne.

(…) Gmina Gorlice zorganizowała przetarg na budowę bloku komunalnego. Jedna z firm, które starały się o to zamówienie, przyjęła jednolitą stawkę VAT w wysokości 7 proc. na całość prac. Zamawiający odrzucił tę ofertę, gdyż uznał, że o ile dla samego budynku taka stawka rzeczywiście jest prawidłowa, o tyle jeśli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą, od 1 stycznia tego roku obowiązuje już 22 proc. VAT. Wykonawca w odwołaniu od tej decyzji przekonywał, że nawet jeśli tak jest w istocie, to jego błąd można poprawić, gdyż stanowi oczywistą omyłkę rachunkową.

Krajowa Izba Odwoławcza, która rozstrzygała ten spór, uznała, że oferta słusznie została odrzucona. – Dyspozycja art. 88 ust. 1 pkt 3a prawa zamówień publicznych stanowiąca, że należy uznać za prawidłową podaną cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia – odnosi się do poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

- Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepis ten nie dotyczy błędu polegającego na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku VAT – uzasadniła wyrok z 15 lipca przewodnicząca składu orzekającego Dagmara Gałczewska-Romek.

- Bez znaczenia jest tu okoliczność, że cena jest ceną ryczałtową. Błędne zastosowanie stawki podatku VAT nawet w wypadku ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego nie może być traktowane jako omyłka rachunkowa, ale jedynie jako błąd w obliczeniu ceny oferty, z którym ustawodawca wiąże konsekwencje w postaci jej odrzucenia – dodała (sygn. KIO/UZP 668/08). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)