e-Podatki

Upominek dla klienta ma związek z działalnością 2008-07-08


WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 maja 2008r. orzekł, że nieodpłatnie przekazywane bony konsumpcyjne przeznaczone dla klientów i inne tego typu wydatki nie będą podlegać VAT, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością, i to także pośrednio.

(…) Wynika tak z wyroku WSA we Wrocławiu z 20 maja 2008 r. (I SA/Wr 126/08).

Podatnik świadczy usługi gastronomiczne. Wystąpił do fiskusa z wnioskiem o interpretację. Pytał, czy nieodpłatnie przekazywane przez niego bony konsumpcyjne i gratisy do zamówień są opodatkowane VAT. Działania te mają zachęcić klientów do ponownego skorzystania z jego usług. Jest to powszechna praktyka zwiększająca zyski.

Podkreślał, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, m.in. przekazanie towarów bez wynagrodzenia, o ile przysługiwało mu prawo do odliczenia. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wszelkie nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług. Przyjął więc, że nieopodatkowane będą wydatki związane z prowadzoną działalnością, także pośrednio.

Organy podatkowe stwierdziły jednak, że wydatki te są opodatkowane, bo nie są związane bezpośrednio z uzyskaniem przychodu. Podatnik nie zgodził się z tym i wniósł skargę do WSA.
Sąd uchylił decyzję organów. Orzekł, że nieodpłatnie przekazywane bony konsumpcyjne przeznaczone dla klientów i inne tego typu wydatki nie będą podlegać VAT, jeżeli są związane z prowadzoną działalnością, i to także pośrednio. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)