e-Podatki

Fiskus nie może wiedzieć wszystkiego 2008-07-01


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 czerwca 2008 r. stwierdził, że kontrolerzy skarbowi nie mogą bez ograniczeń zbierać i wykorzystywać informacji o podatnikach ani żądać ich od innych administratorów danych.

(…) Przepis, który umożliwia nieograniczone gromadzenie i wykorzystywanie przez organy kontroli skarbowej informacji o podatnikach bez ich wiedzy oraz żądanie takich danych od wszelkich innych źródeł narusza jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich – stwierdził 17 czerwca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 8/04).

Zgodnie z jego wyrokiem art. 7b ustawy o kontroli skarbowej utraci moc z chwilą publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw.

Sprawę wniósł do TK rzecznik praw obywatelskich. Przypomniał, że konstytucja zabrania gromadzenia przez państwo innych danych o obywatelach niż niezbędne w prowadzonej sprawie. – Tymczasem ustawa o kontroli skarbowej daje jej organom szerokie, nieprecyzyjnie określone uprawnienia, które nie respektują prawa do ochrony prywatności ani zakazu pozyskiwania i gromadzenia informacji przekraczających ilość niezbędną w demokratycznym państwie prawnym – mówił na rozprawie Ryszard Zelwiański w imieniu rzecznika.

(…) Trybunał podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą. Przyznał, że uzyskiwanie informacji o obywatelach jest dopuszczalne, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach i szczegółowo opisanych warunkach. Zaskarżony przepis przewiduje zaś zbyt szeroki zakres kontroli skarbowej, nieprecyzyjnie i nader ogólnie określa cele ustawy, a przez to nie spełnia konstytucyjnych standardów ograniczania gwarantowanych praw i wolności. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)