e-Podatki

AA Nowości w podatku VAT, aktualny stan prawny i planowane zmiany 2008-06-03


Nowa ustawa o podatku od towarów i usług koryguje sposób obliczania wysokości podatku naliczonego pomniejszającego podatek należny, w przypadku kiedy podatnik nie jest w stanie określić kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami, co do których przysługuje mu prawo do odliczenia i związanego z czynnościami, co do których podatnikowi takie prawo nie przysługuje (np. sprzedaż zwolniona z podatku).

Od 2010 roku czekają nas zmiany w rozliczeniach VAT w ramach Unii Europejskiej. Również polskie Ministerstwo Finansów czeka z większymi zmianami w zakresie VAT do 2010 roku.

Zdaniem ekspertów firm audytorskich zmiany w VAT, które wejdą w życie w 2010 roku, są na tyle istotne dla przedsiębiorców, że choć termin rozpoczęcia ich obowiązywania wydaje się odległy, to warto już dzisiaj się z nimi zapoznać. Wszystko po to, aby uniknąć kłopotów przy stosowaniu nowych regulacji.

Podstawowym założeniem nowych regulacji, jakie będą wprowadzone w Unii Europejskiej, jest, aby jak najwięcej usług świadczonych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w różnych krajach członkowskich było opodatkowanych w państwie, w którym siedzibę ma usługobiorca

- Polscy przedsiębiorcy powinni być przygotowani, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązek raportowania w formie kwartalnych informacji podsumowujących zostanie rozszerzony o usługi świadczone przez te podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych.

- Przykładowo, składanie wniosków w formie elektronicznej będzie obowiązkowe. Wnioski trzeba będzie kierować bezpośrednio do kraju zwrotu. Nie będzie natomiast konieczne załączanie oryginałów otrzymanych faktur VAT

Wprowadzane zmiany powinny uporządkować i ujednolicić praktykę rozpoznawania przez władze skarbowe poszczególnych krajów członkowskich miejsc opodatkowania usług. Wskazuje się, że istotne będzie już nie to, czy dana usługa została wymieniona bądź też nie w zamieszczonej w przepisach liście usług traktowanych specyficznie, ale to, czy będzie świadczona na rzecz odbiorcy indywidualnego (nie podatnika VAT) czy też podmiotu gospodarczego (podatnika VAT). Łatwiej będzie rozpoznać w poszczególnych krajach UE, czy dana usługa powinna być opodatkowana w kraju siedziby usługodawcy, czy w kraju usługobiorcy.

Jakie skutki wywołuje obecny i planowany system poznaj na szkoleniu.

Więcej na temat podatku VAT dowiedzą się Państwo podczas seminarium organizowanego przez Akademię Dashofera:
VAT: