e-Podatki

AA Podatek akcyzowy w praktyce, najnowsze regulacje prawne 2008-06-03


Proponowane zmiany na różne produkty w najbliższych latach wywoła rewolucję w akcyzie. Wzrost akcyzy na papierosy, spadek maksymalnych stawek akcyzy na alkohol oraz zmiana sposobu opodatkowania energii elektrycznej, to zmiany w projekcie nowej ustawy akcyzowej, opracowane przez Ministerstwo Finansów.

Zmiany mają w dużej części dostosować polskie prawo do wymagań Unii Europejskiej oraz uporządkować prawo akcyzowe.

Zgodnie z dyrektywą UE, Polska musi podwyższać akcyzę na wyroby tytoniowe, by z początkiem 2009 r. dojść do poziomu unijnego.

Obecnie stawki tego podatku na papierosy wynoszą 80,87 zł za 1 tys. sztuk i 33,7 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, zmieni się konstrukcja opodatkowania, stawka procentowa spadnie do 25 proc., wzrośnie zaś stawka liczona od sztuk papierosów.

Po 2008 r. stawki akcyzy mają wynosić 134,18 zł za 1 tys. sztuk i 25 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Zaś od 2009 r. akcyza ma wynieść 173,66 zł za 1 tys. sztuk i 25 proc. maksymalnej ceny detalicznej.

Zgodnie z projektem, akcyza na energię elektryczną zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, czyli 20 zł za megawatogodzinę. Zmieni się natomiast system poboru podatku, obowiązek płacenia przejdzie z producentów na dystrybutorów energii.

Od 2008 r. akcyzę za energię płacić będą spółki zajmujące się jej sprzedażą, czyli zakłady energetyczne sprzedające prąd końcowemu nabywcy. Obecnie płacą ją elektrownie. Według wcześniejszych zapowiedzi resortu, zmiana ta miała wejść w życie już z początkiem 2007 r. Ma dostosować polskie prawo do wymagań UE.

To tylko jeden z przykładów, więcej na szkoleniu.

Więcej na temat podatku akcyzowego dowiedzą się Państwo podczas seminarium organizowanego przez Akademię Dashofera:
Podatek akcyzowy: