e-Podatki

Doradzając za darmo, zapłacisz VAT 2008-06-03


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, minister finansów konsekwentnie twierdzi, że prawnik pomagający ubogim musi zapłacić VAT, bo wymaga tego polska ustawa i przepisy unijne.

(…) Tak wynika z pisma z 6 marca br. (odpowiedź na interpelację poselską nr 970), wcześniej przedstawił taki pogląd w wyjaśnieniach z 19 kwietnia ub.r.

Fiskus nie ma wątpliwości – nieodpłatne świadczenie usług (w tym bezpłatne porady prawne) jest opodatkowane. Oczywiście muszą być spełnione dwa warunki, o których mówi art. 8 ust. 2 ustawy o VAT:
- prawnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych z tymi usługami,
- świadczenie nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Jeśli te przesłanki są spełnione, nieodpłatne świadczenie usług traktuje się tak jak odpłatne. Minister powołuje się tu na podstawowe zasady VAT, tj. powszechności opodatkowania i neutralności. Jak czytamy w odpowiedzi: „Odstąpienie od obowiązku naliczenia podatku należnego w sytuacji gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu towarów lub usług związanych z nieodpłatnym świadczeniem usług (np. pomocy prawnej), oznaczałoby, że faktycznie konsumpcja nie byłaby obciążona tym podatkiem, a to stałoby w sprzeczności z powyższymi zasadami i konstrukcją podatku od towarów i usług”. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)