e-Podatki

Podatnikom wolno odliczać VAT od reprezentacji 2008-05-13


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w polskiej ustawie o VAT jest kilka przepisów, o których sądy orzekły, że są niezgodne z prawem europejskim. Nie trzeba czekać na zmianę przepisów, wystarczy napisać wniosek o interpretację przepisów.

(…) Niestety, nie przekłada się to na prawa ogółu podatników. To dlatego, że wyroki są wiążące tylko w konkretnych sprawach. Nie są natomiast uwzględniane przez ustawodawcę przy przygotowaniu nowelizacji ustawy o VAT. Podatnicy muszą więc walczyć o swoje prawa przed sądem. Na szczęście instytucja interpretacji podatkowych pozwala robić to bez ryzyka i nadmiernych kosztów. Wystarczy zadać pytanie o przepis, którego zgodność z prawem wspólnotowym została już zakwestionowana. Po otrzymaniu niekorzystnej odpowiedzi (co jest niemal pewne) trzeba wezwać ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa. Następny krok to już skarga do sądu, który najprawdopodobniej przyzna rację podatnikowi.

Reprezentacja
Ostatni interesujący wyrok dotyczący niezgodności polskich przepisów VAT z prawem wspólnotowym to orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 kwietnia 2008 r. (sygn. 173/08). Sąd stwierdził w nim, że uzależnianie prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony od przepisów o podatku dochodowym jest niezgodne z dyrektywą w sprawie VAT. Co prawda sprawa dotyczyła zaniechanej inwestycji, ale wyrok ten jest istotny także w innych sytuacjach. Przede wszystkim chodzi o wydatki na reprezentację, które od 1 stycznia 2007 r. nie są w ogóle zaliczane do kosztów. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że nie pozbawia to prawa do odliczania podatku naliczonego. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)