e-Podatki

Podwyżkę VAT trzeba było przewidzieć w umowie 2008-05-13


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą skutków wzrostu VAT przy infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

(…) Przedsiębiorcy podpisując przed 1 stycznia 2008 r. umowy na realizację inwestycji dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, powinni uwzględniać wyższą stawkę podatku

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów z 24 kwietnia 2008 r. na interpelację poselską dotyczącą skutków wzrostu VAT przy infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (SPS-023-2205/08).

Zdaniem resortu obowiązywanie stawki 7 proc. było ograniczone do 31 grudnia 2007 r. Jeśli przedsiębiorca wiedział, że kontrakt realizowany będzie po tej dacie, to mimo że podpisywał umowę w 2007 r., mógł uwzględnić właściwą, czyli 22-proc. stawkę podatku. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)