e-Podatki

Za większe opóźnienie w zeznaniu grozi grzywna 2008-05-06


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego grożą kary pieniężne.

(…) Taki skutek powoduje też niezłożenie np. deklaracji na VAT. Za wykroczenie to grozi kara grzywny (art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego z 1999 r.). Grzywna kwotowa może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to wynosi aktualnie 1126 zł. Nie oznacza to jednak, że każdy spóźnialski zapłaci grzywnę.

Praktyka urzędów skarbowych jest z reguły taka, że za opóźnienia stosunkowo niewielkie, a także zdarzające się podatnikowi wyjątkowo czy sporadycznie, spraw karnych skarbowych się nie wszczyna. Prawo zasadniczo wyłącza karanie za czyny niemające szkodliwości społecznej bądź o znikomym stopniu tej szkodliwości.

Wniosek z tego dla spóźnialskich, że im szybciej złożą zeznanie, tym dla nich lepiej. Z reguły wykroczenia polegające na opóźnieniu w rozliczeniach z fiskusem karane są w trybie tzw. postępowania mandatowego. Karę w formie mandatu wymierza urząd skarbowy, a nie może ona być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Na taką formę ukarania podatnik musi się zgodzić. Jeśli zgody nie wyrazi, sprawa trafi do sądu. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)