e-Podatki

Umowy spółki nie będą opodatkowane 2008-05-06


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który zwalnia z podatku umowy spółek i ich zmiany.

(…) Polska, podobnie jak inne kraje UE, musi do końca tego roku dostosować swoje przepisy do najnowszych zmian w prawie europejskim.

Chodzi o dyrektywę 2008/7/ WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (DzUrz UE L 46/ 11), która zastępuje dyrektywę Rady z 17 lipca 1969 r. nr 69/335. Od 1 stycznia 2009 r. wyłączone od podatku kapitałowego (u nas – pcc) będą tzw. działania restrukturyzacyjne, które dziś podlegają opodatkowaniu.

Chodzi o działania z udziałem spółek kapitałowych, w tym spółek, przedsiębiorstw, stowarzyszeń lub osób prawnych notowanych na giełdzie.

Na gruncie polskiego prawa dotyczyć to będzie spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z podatku zwolnione ma być przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich aktywów i pasywów lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej tworzonych lub istniejących już spółek kapitałowych. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)