e-Podatki

Nie trzeba finansować, aby odliczyć 2008-04-29


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnik może odliczyć VAT od wyposażenia nowego stanowiska pracy, które sfinansował urząd pracy.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 4 kwietnia 2008 r. (nr IBPP2/443-13/08/LŻ/KAN-112/01/08/KAN-2185/03/08)

Przedsiębiorca, który zwrócił się o interpretację, prowadzi bary i jest czynnym podatnikiem VAT. Urząd pracy zrefundował mu z Funduszu Pracy koszt zakupionego wyposażenia (krzesła, stoły, blaty itp.) stanowisk pracy dla bezrobotnych. Sprzęt służy tylko do sprzedaży opodatkowanej i został zaliczony do środków trwałych. Powstały jednak wątpliwości, czy od tak sfinansowanych zakupów podatnik może odliczyć VAT naliczony?

Izba Skarbowa potwierdziła, że takie uprawnienie przysługuje. Powołała się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Izba podkreśliła, że podatnik nie może obniżyć VAT należnego, jeżeli wydatki na nabycie towarów lub usług nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wynika to z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Jednak art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że wyłączenie to nie dotyczy wydatków związanych m.in. z nabyciem środków trwałych podlegających amortyzacji.
(źródło: Rzeczpospolita)