e-Podatki

Wspólnie także po śmierci żony 2008-04-22


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, osoba, której współmałżonek umarł przed złożeniem PIT, nie traci prawa do wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Musi tylko w terminie złożyć PIT w urzędzie skarbowym.

(…) Taką możliwość daje bowiem art. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT).

Zgodnie z jego postanowieniami ze wspólnego opodatkowania skorzystać może podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego (tj. przed 1 stycznia 2007 r.), a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Podobnie zresztą jak i ten, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (czyli 2007 r.), a współmałżonek zmarł – jak mówi art. 6a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy – po upływie roku podatkowego, przed złożeniem zeznania. O tym jednak, czy owdowiały podatnik będzie mógł skorzystać z tej preferencji, w praktyce decydują jeszcze dwa warunki. Po pierwsze, prawo wymaga, aby między małżonkami istniała w trakcie roku podatkowego wspólność majątkowa. Po drugie, wniosek (tzn. formularz PIT-37 lub PIT-36) musi być złożony w terminie, tzn. do 30 kwietnia 2008 r. Ci, którzy się spóźnią, nie będą mogli skorzystać z tej możliwości.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem wyklucza rozliczenie się z dzieckiem jako osoba samotnie je wychowująca.(…)
(źródło: Rzeczpospolita)