e-Podatki

Nie trzeba mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej 2008-04-08


WSA w wyroku z 19 lutego br. orzekł, że podatnik, jeśli wystawia fakturę korygującą, może obniżyć podatek należny o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów. Nie musi przy tym mieć potwierdzenia odbioru tej faktury.

(…) Tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 19 lutego 2008 r. (I SA/Rz 919/07).

Spółka prowadziła wymianę handlową z partnerem włoskim. Zrobiła rozliczenie korekty VAT, nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta zagranicznego. Po przeprowadzonej kontroli urząd skarbowy stwierdził, że spółka nie mogła skorzystać z uprawnienia do obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego VAT, o którym mowa w art. 29 § 4 ustawy o VAT, bo nie miała potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Obowiązek taki nakłada § 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spółka odwołała się do izby skarbowej. Ta jednak utrzymała decyzję w mocy. Spółka złożyła więc skargę do WSA.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 r. (U 6/06). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)