e-Podatki

VAT od reprezentacji nie może być kosztem 2008-04-08


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Bydgoszczy uznał, że jeśli wydatek nie jest kosztem, nie odliczymy podatku naliczonego. Podatek naliczony nie pomniejszy także naszego przychodu.

(…) Orzekł tak WSA w Bydgoszczy w wyroku z 27 lutego 2008 r. (I SA/ Bd 7/08).

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego o udzielenie interpretacji podatkowej. Pytał, czy zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację odnosi się do wydatków netto, czyli bez VAT wliczonego w cenę nabytych towarów i usług, czy brutto – a więc obejmujących VAT. Jego zdaniem zakaz ten dotyczy tylko wydatków netto, a zatem przysługuje mu prawo zaliczenia w koszty podatku naliczonego. Powołując się na art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, uzasadniał, że skoro w świetle przepisów o VAT nie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionego wydatku, a ponadto VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, to może zaliczyć podatek do kosztów uzyskania przychodów.

Organy podatkowe obu instancji uznały jednak stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Twierdziły, że w sytuacji gdy wydatek, z którym związany jest podatek naliczony, nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, to podatek ten również nie może być kosztem. Podatnik nie zgodził się jednak z rozstrzygnięciem organów podatkowych i wniósł skargę do WSA.

Sąd skargę oddalił. Jego zdaniem wydatek poniesiony na VAT nie stanowi samoistnej kategorii kosztu uzyskania przychodów, a jest jedynie składnikiem ceny tego wydatku. Aby można było odliczyć od przychodu podatek naliczony, nie wystarczy spełnienie przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Wydatek, w którym zawarty jest VAT, musi być kosztem podatkowym w myśl przepisów o podatku dochodowym. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)