e-Podatki

Przedsiębiorca dokumentuje wydatek, jeśli chce go zaliczyć do kosztów 2008-04-01


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację przepisów podatkowych, w której uznaje wydatki na imprezy integracyjne poprawiające komunikację wewnętrzną w firmie i motywację pracowników za koszty przedsiębiorcy.

(…) „Gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak impreza nie służy takiemu celowi, a spotkania pracowników mają charakter typowo rozrywkowy i konsumpcyjny, to w takim przypadku nie można uznać, iż poniesione wydatki mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów” – wyjaśnia dyrektor IS w Warszawie.

Jednocześnie przypomina, że prawidłowe zaliczenie wydatków do kosztów (tj. ich celowości i związku z przychodem) ciąży na podatniku. Bo to on na tej podstawie zmniejsza swoje zobowiązanie podatkowe.

Dlatego podatnik powinien posiadać dowody dokumentujące integracyjny i motywacyjny charakter imprezy – jak chociażby przykładowy program imprezy integracyjnej przygotowany przez osoby odpowiedzialne za organizację spotkania czy listę pracowników biorących udział w spotkaniu. (…) (sygnatura IP-PB3-423-556/07-3/DG)
(źródło: Rzeczpospolita)