e-Podatki

Podatnik odpowie za winę pracodawcy 2008-04-01


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, firmy zagraniczne mogą bezkarnie nie płacić zaliczek na podatek od przychodów pracowników. Daje im taką możliwość nowy przepis Ordynacji podatkowej.

(…) Ten przepis już wkrótce może spowodować sporą wyrwę w systemie podatkowym - alarmują eksperci. Miał być gwarantem ochrony pracowników, uniemożliwiającym pracodawcom przerzucanie na nich odpowiedzialności za comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tymczasem to oni będą regulować zobowiązania za nieuczciwego przedsiębiorcę, i to z nawiązką. Rozliczając się z fiskusem, będą bowiem musieli zapłacić nie tylko pełną kwotę podatku (bo niepomniejszoną o pobrane w trakcie roku zaliczki), ale i odsetki za zwłokę takie, jak od zaległości podatkowych.
Chodzi o nowy art. 26a ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o PIT - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.
Nikt z ekspertów nie kwestionuje zasadności przyjętego rozwiązania. Gorzej jednak z wykonaniem. W praktyce bowiem przepis ten stanowi lukę prawną i może być zachętą do nieuczciwych działań, np. przedsiębiorstw zagranicznych, które w każdej chwili mogą się wycofać z Polski. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)