e-Podatki

Upominki mogą być bez VAT. 2008-03-25


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 13 marca 2008r. orzekł, że nieodpłatne przekazanie gadżetów reklamowych potencjalnym klientom nie będzie opodatkowane, jeżeli jest związane z prowadzoną działalnością.

(…) Taki pogląd przedstawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 13 marca 2008 r. (I SA/Ol 53/08).

O interpretację przepisów wystąpiła spółka zajmująca się sprzedażą części samochodowych. Aby zachęcić nabywców do zakupów, prowadzi różne działania promocyjno-reklamowe. Jednym z nich jest przekazywanie gadżetów reklamowych oznaczonych logo spółki. Ich jednostkowa wartość nie przekracza 100 zł. Są skierowane do tzw. masowego odbiorcy, dlatego nie jest prowadzona ich ewidencja.

Zdaniem spółki wydanie gadżetów jest ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i nie podlega opodatkowaniu VAT. Przy czym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych gadżetów, ponieważ prowadzi działalność opodatkowaną.

Spółka uzasadniając swoje stanowisko, powołała się na obowiązujący od 1 czerwca 2005 r. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że za dostawę towarów rozumie się nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Z kolei art. 7 ust. 3 ustawy, który jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 7 ust. 2, stanowi, że nie uznaje się za dostawę przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. (…)

(…) Sąd podzielił stanowisko spółki. Uzasadniając wyrok, podkreślił, że obowiązki podatkowe powinny być jasno sformułowane w ustawie, a podstawowa powinna być wykładnia literalna. W jego opinii art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest jasny, choć rozbudowany. Dlatego też stosowanie wykładni celowościowej, tak jak dokonały tego organy podatkowe, nie jest uzasadnione. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)