e-Podatki

Nie było transakcji, nie ma też odliczenia 2008-03-18


WSA w wyroku orzekł, że podatek z faktury wewnętrznej dotyczącej czynności, które nie miały w rzeczywistości miejsca, rozliczany jest na zasadach ogólnych. Nie stanowi jednak podatku naliczonego.

(…) Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 5 marca 2008 r. (I SA/Bk 19/08).
Urząd skarbowy ustalił spółce dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Stwierdził, że nieprawidłowo rozliczyła VAT z transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, i ujęła w deklaracji inne wartości niż faktycznie wynikające z faktur.
Wystawiła faktury wewnętrzne z wykazanymi kwotami podatku należnego. Miały one potwierdzać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podatek należny ujęła do rozliczenia. Z protokołu kontroli wynikało jednak, że transakcje te w rzeczywistości nie nastąpiły. (…)
(…) Spółka przygotowała skargę do WSA. Twierdziła, że nie można żądać od niej zapłaty podatku na podstawie faktury wewnętrznej.
Sąd oddalił jednak skargę. Przyjął, że mimo iż czynności nie miały miejsca a wystawiona faktura była fakturą wewnętrzną, to podatnik był zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Co więcej podatek ten nie stanowił podatku naliczonego, bo faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)