e-Podatki

Podwójny VAT przed Trybunał 2008-03-11


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Komisja Europejska wystąpiła do Polski z formalnym wnioskiem o dostosowanie do wspólnotowej dyrektywy w sprawie VAT krajowych przepisów dotyczących usług badań klinicznych.

Chodzi o badania kliniczne, które według VI dyrektywy unijnej powinny być opodatkowane tylko w kraju odbiorcy usługi.

(…) Komisja Europejska wystąpiła do Polski z formalnym wnioskiem o dostosowanie do wspólnotowej dyrektywy w sprawie VAT krajowych przepisów w zakresie tego podatku. Chodzi o regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług.

To już drugi etap postępowania prowadzonego w tej sprawie przez Brukselę po skardze kilku firm zajmujących się badaniami klinicznymi. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie zastosujemy się do zaleceń Komisji, grozi nam Europejski Trybunał Sprawiedliwości.(…)
(źródło: Rzeczpospolita)