e-Podatki

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych. 2008-03-04


W dniu 27.02. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą teraz 14 proc.

Zmianie uległa także wysokość opłaty prolongacyjnej. Obecnie wynosi ona 7 proc. Jest naliczana, gdy organ podatkowy na wniosek podatnika odroczy termin płatności podatku lub rozłoży jego zapłatę na raty. Musi ją także zapłacić podatnik, któremu odroczono lub rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.