e-Podatki

Deklarację z korektą muszą też składać podatnicy zwolnieni. 2008-02-26


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Minister Finansów wydał interpretację przepisów VAT, w której nakazuje podatnikom skorygowanie odliczonego podatku VAT, którzy nie mają już obowiązku składania deklaracji VAT.

(…) Pismo z 14 lutego 2008 r. (PT5/ 033/1/EKQ/08/210) to oficjalna wykładnia wydana na podstawie ordynacji podatkowej. Dotyczy firm, które odliczały podatek przy zakupach, a teraz wykonują działalność zwolnioną. Zgodnie z art. 99 ust. 7 ustawy o VAT nie muszą składać deklaracji. Czy oznacza to, że nie mają jak skorygować odliczonego wcześniej podatku? Chodzi o obowiązek wynikający z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o konieczności korekty, gdy zmieniło się prawo do odliczenia. Zdaniem ministra finansów obowiązek korekty „bezwzględnie ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik nabywając towar bądź usługę z przeznaczeniem do działalności opodatkowanej, miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego lub rozpoczęcie wykorzystywania ich częściowo lub wyłącznie do czynności zwolnionych”.

Tak więc korektę muszą zrobić zarówno zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i zwolnieni. Jak czytamy w interpretacji: „art. 91 ust. 3 ustawy (stosowany odpowiednio) nakłada obowiązek dokonania korekty w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty”. Wychodzi więc na to, że termin korekty upływa już dzisiaj [25.02.20008r.]. Minister twierdzi bowiem, że art. 91 ust. 7 i 3 ustawy o VAT (mówiące o korekcie) to przepisy szczególne w stosunku do art. 99 ust. 7 zwalniającego ze składania deklaracji.
(źródło: Rzeczpospolita)