e-Podatki

Dopłata do zimowiska może być zwolniona z podatku. 2008-02-19


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, firma, która funduje zimowe ferie i wakacje dzieciom pracowników, nie musi z reguły potrącać zaliczki od tego świadczenia.

(…) Ustawa o PIT zwalnia z podatku – jednak pod pewnymi warunkami – taką formę wynagrodzenia pracowników. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 78, który wymienia dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnione są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.
Ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, np. obrony narodowej) – zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł – mamy roczny limit do 760 zł. (…)
(…) Wydatek trzeba udokumentować
Spełnienie warunków uprawniających do zwolnienia powinna potwierdzać faktura (rachunek) wystawiona przez organizatora wyjazdu. Może to też być dowód wpłaty, dokumentujący poniesienie wydatku (przelew bankowy, przekaz pocztowy, KP). Z dokumentów powinno wynikać, kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał z usługi i jaką ona miała formę. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)