e-Podatki

Odliczamy wydatki na promocję logo. 2008-02-05


Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów nie tylko wydatki na reklamę sprzedawanych produktów, ale też na rozpowszechnianie firmowego logo.

(…) Przyznało to Ministerstwo Finansów w piśmie zamieszczonym w ostatnim Biuletynie Skarbowym (nr 5/2007). Podkreśliło, że do reklamy można zaliczyć „te działania, które mają na celu przekazanie wiedzy o zaletach i wartości reklamowanej firmy, realizowane poprzez rozpowszechnianie jej logo”.

(…) Ministerstwo nie wymienia już innych kategorii wydatków, wydaje się jednak, że pozwolenie na rozliczenie kosztów dotyczy także inwestycji w opatrzone firmowym znakiem upominki. Wręczamy je po to, aby zachęcić obdarowanego (kontrahenta lub potencjalnego klienta) do zakupów. Logo firmy na prezencie powinno mu utkwić w pamięci. A jak przyznaje ministerstwo: „firma reklamując markę producenta danych towarów, a więc samą firmę, zachęca tym samym do zakupu od niej towarów”. Powołuje się przy tym na wyrok NSA z 14 listopada 2002 r. (I SA/Wr 4097/01), w którym czytamy: „celem reklamy jest przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia; polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych i zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu (do korzystania z usługi)”. (…)

(…) Zdaniem ministerstwa reklama może być realizowana za pomocą różnych środków wyrazu. Może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów i usług, ale również samej firmy i jej znaku. Jeśli jednak działania firmy związane są tylko z jej reprezentowaniem i budowaniem prestiżu, nie odliczymy wydatków od przychodu. Jest to bowiem reprezentacja, której nie zaliczamy już do kosztów. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)