e-Podatki

Weszły w życie 2008-11-25Rodzaj podatku
Data wejścia w życie
Nazwa aktu
Spadki i darowizny
1 styczeń 2009
ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Dz. U. z dnia 17.11.2008r. Nr 203, poz.1267,
Rachunkowość
1 styczeń 2009
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Dz. U. z dnia 31.10.2008r. Nr 195, poz. 1202,
Podatek dochodowy
1 styczeń 2009
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Dz. U. z 30.09.2008r. Nr 173, poz. 1073
Rachunkowość
1 styczeń 2009
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Dz. U. z 09.09.2008r. Nr 162, poz. 1004
Rachunkowość
1 styczeń 2009
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dz. U. z 05.09.2008r. Nr 161, poz. 1002
Rachunkowość
1 styczeń 2009
ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. z 17.04.2008r. Nr 63, poz. 393
VAT, akcyza
17 listopad 2008
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 listopada 2008 r. sygn. akt SK 79/06 Dz. U. z dnia 17.11.2008r. Nr 203, poz. 1276,
NIP
08 listopad 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych Dz. U. z dnia 24.10.2008r. Nr 190, poz. 1161
VAT
24 październik 2008
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07, Dz. U. z dnia 24.10.2008r. Nr 190, poz. 1170
Rachunkowość
24 październik 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz. U. z dnia 24.10.2008r. Nr 190, poz. 1162
Ordynacja podatkowa
21 październik 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym, Dz. U. z dnia 21.10.2008r. Nr 187, poz. 1150
Doradztwo podatkowe
21 październik 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, Dz. U. z dnia 14.10.2008r. Nr 182, poz. 1125
Działalność gospodarcza
Podatek dochodowy
Ordynacja podatkowa
20 wrzesień 2008
ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2008 Nr 141, poz. 888
Podatek dochodowy
6 wrzesień 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2008 Nr 153, poz. 953
Podatki
27 sierpień 2008
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2008 Nr 146, poz. 927
Rachunkowość
22 sierpień 2008
ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2008 Nr 144, poz. 900
Podatek dochodowy
20 sierpień 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2008 Nr 152, poz. 950
Podatek akcyzowy
8 sierpień 2008
ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2008 Nr 145, poz. 915
Podatek dochodowy
6 sierpień 2008
ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z dnia 6 sierpnia 2008 Nr 143, poz. 894
VAT
5 sierpień 2008
ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z dnia 21 lipca 2008r. Nr 130, poz. 826
Doradcy podatkowi
21 lipiec 2008
ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym Dz. U. z dnia 21 lipca 2008r. Nr 130, poz. 829
Podatek
Akcyzowy
19 lipiec 2008
ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego Dz. U. z dnia 4 lipca 2008r. Nr 118, poz. 745
Ordynacja podatkowa
17 lipiec 2008
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną Dz. U. z dnia 2 lipca 2008r. Nr 116, poz. 734
Ordynacja podatkowa
1 lipiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz. U. z dnia 1 lipca 2008r. Nr 114, poz. 727
Ordynacja podatkowa
1 lipiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz. U. z dnia 1 lipca 2008r. Nr 114, poz. 726
Kasy
Rejestrujące
1 lipiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących Dz. U. z dnia 30 czerwca 2008r. Nr 113, poz. 720
Podatki
1 lipiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych, Dz. U. z 30 maja 2008 Nr 93, poz. 588
Spadki i darowizny
1 lipiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Dz. U. z 5 maja 2008r. Nr 77, poz. 457
Kontrola Skarbowa
26 czerwiec 2008
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 Dz. U. z dnia 26 czerwca 2008r. Nr 110, poz. 707
VAT
Podatek akcyzowy
23 czerwiec 2008
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt K 50/05 Dz. U. z dnia 23 czerwca 2008r. Nr 107, poz. 687
Podatek dochodowy
21 czerwiec 2008
ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z dnia 6 czerwca 2008 Nr 97, poz. 623
VAT
7 czerwiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Dz. U. z 23 maja 2008 Nr 89, poz. 542
VAT
7 czerwiec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dz. U. z 23 maja 2008 Nr 89, poz. 541
Podatek dochodowy
22 maja 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Dz.U. z 7 maja 2008r. Nr 78, poz. 468
VAT
1 maja 2008
ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dz.U. z 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 444
VAT
1 maja 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3 %. Dz.U. z 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 446
VAT
1 maja 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7 %. Dz.U. z 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 447
Podatek dochodowy
1 maja 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz.U. z 30 kwietnia 2008r. Nr 74, poz. 445
Podatek dochodowy
12 kwietnia 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Dz.U. z 28 marca 2008r. Nr 53, poz. 316
Rachunkowość
10 kwietnia 2008
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Dz.Urz. UE L 097 z 9 kwietnia 2008r. strony 62-63.
Podatek dochodowy
9 kwietnia 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych. Dz.U. z 9 kwietnia 2008r. Nr 59, poz. 361
Akcyza
5 kwietnia 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy. Dz.U. z 21 marca 2008r. Nr 48, poz. 283.
Podatek
25 marzec 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dz.U. z 10 marca 2008r. Nr 40, poz. 235.
Opłata skarbowa
15 marca 2008
ustawa o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej. Dz.U. z 14 marca 2008r. Nr 44, poz. 262.
Podatek
12 marzec 2008
dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz.Urz. UE L 046 z 21 lutego 2008r. strony 11-22.
Podatek
20 luty 2008
rozporządzenie Rady (WE) nr 143/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do wprowadzenia współpracy administracyjnej i wymiany informacji dotyczących zasad odnoszących się do miejsca świadczenia usług, szczególnych procedur i procedury zwrotu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. UE L 044 z 20 lutego 2008r. strony 1
Podatek
20 luty 2008
dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Dz.Urz. UE L 044 z 20 lutego 2008r. strony 11
Podatek
20 luty 2008
dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Dz.Urz. UE L 044 z 20 lutego 2008r. strony 23
Podatek akcyzowy, VAT
29 styczeń 2008
rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Dz.Urz. UE L 023 z 26 stycznia 2008r. strony 13-14.
Opłata miejscowa
15 styczeń 2008
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1851.
Podatek akcyzowy, VAT
14 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Dz.U. z 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1826.
Finanse
12 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 245, poz. 1809.
Podatek dochodowy
3 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów. Dz.U. z 19 grudnia 2007r. Nr 236, poz. 1738.
Podatek dochodowy
3 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Dz.U. z 19 grudnia 2007r. Nr 236, poz. 1740.
Podatek
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. Dz.U. z 6 listopada 2007r. Nr 205, poz. 1484.
Podatki i opłaty lokalne
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Dz.U. z 11 czerwca 2007r. Nr 102, poz. 696.
Rachunkowość
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U. z 18 lipca 2007r. Nr 128, poz. 887.
VAT
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 251, poz. 1886.
VAT
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1861.
VAT
1 styczeń 2008
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1862.
Polska Klasyfikacja Działalności
1 styczeń 2008
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 251, poz. 1885.
Wyroby i usługi
1 styczeń 2008
rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Dz.U. z 28 grudnia 2007r. Nr 243, poz. 1785.
VAT
1 styczeń 2008
ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Dz.U. z 19 października 2007r. Nr 192, poz. 1382.
Rachunkowość
31 grudzień 2007
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dz.U. z 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1851.
Podatek akcyzowy, VAT
31 grudzień 2007
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Dz.U. z 19 grudnia 2007r. Nr 236, poz. 1739.
Podatek
31 grudzień 2007
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych. Dz.U. z 29 grudnia 2007r. Nr 247, poz. 1829.
Podatek
29 grudzień 2007
dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy. Dz.Urz. UE L 346 z 29 grudnia 2007r. strony 6-12.
Podatek
29 grudzień 2007
dyrektywa Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. UE L 346 z 29 grudnia 2007r. strony 13-14.
Podatek dochodowy
27 grudzień 2007
rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Dz.U. z 27 grudnia 2007r. Nr 241, poz. 1764.
Rachunkowość
25 grudzień 2007
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich. Dz.Urz. UE L 340 z 22 grudnia 2007r. strony 66-68.
Podatek dochodowy
14 grudzień 2007
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów). Dz.U. z 14 grudnia 2007r. Nr 233, poz. 1713.